Adobe Photoshop Elements 8

803

Společnost Adobe Systems představila osmou verzi spotřebitelského programu pro úpravy fotografií již koncem září tohoto roku. Na začátku prosince byla předvedena nová lokalizovaná verze tohoto produktu. Spolu s ní byla uvedena i lokalizovaná verze Adobe Premiere Elements 8.

Jak Photoshop Elements, tak i Premiere Elements ve své nové osmé verzi nabízí řadu zajímavých vylepšení a zcela nových funkcí, jejichž úkolem je především kvalitnější a efektnější zpracování fotografií a videa často s použitím intuitivních a automatizovaných nástrojů. To je ostatně i úkolem obou aplikací, které směřují především do amatérského segmentu, kde je očekáváno malé povědomí o profesionálních úpravách.

 

Adobe Photoshop Elements 8

 

Společným znakem pro obě aplikace je kompletně vylepšený Organizátor, fungující jako multimediální centrum pro fotografie i videa s množstvím funkcí. Přímo z tohoto Organizátoru je možné spustit obě aplikace podle toho, zdali je zapotřebí pracovat s fotografiemi, nebo s videem. Zde je také dosaženo vysoké automatizace správy zdrojů, na základě automatické analýzy kvality lze přiřadit odpovídající visačky jak fotografiím, tak i videoklipům, lze zde využít i funkce rozpoznávání osob na fotografiích. Samozřejmostí jsou celoobrazovkové náhledy, usnadňující rychlé úpravy snímků.

Kromě nového Organizátoru však Photoshop Elements ve verzi 8 nabízí i řadu nových automatizovaných funkcí. Mezi nimi bychom mohli jmenovat například funkci Změnit kompozici (pro majitele anglické mutace Recompose). S pomocí této funkce lze měnit rozměry snímku s tím, že určité části snímku, jako jsou například postavy či objekty, zůstanou zachovány v původní velikosti. Této funkce je možné využít nejenom ke změně kompozice, ale částečně i k případným retuším. Místa se zachováním původní velikosti jsou jednoduše označována pomocí štětce. Zajímavou funkcí je i HDR Photomerge Exposure, sloužící ke sloučení a prolnutí série snímků pořízených při rozdílné expozici, s bleskem nebo bez blesku. Těchto snímků může být až deset. Díky tomuto řešení by měl být výsledkem snímek s nastavením optimálních světel a stínů. Za zmínku jistě stojí i nová funkce náhledu rychlých oprav. Ta dovoluje vybrat si z navrhovaných podob snímku tu, která nejlépe vyhovuje požadavkům uživatele.

Nové aplikace Adobe Photoshop Elements 8 a Adobe Premiere Elements 8 jsou nyní nabízeny jak pro platformu Windows (XP/Vista/7), tak je možné tuto aplikaci zvolit i pro operační systém Mac OS X (10.4–10.6). Program Photoshop Elements 8 pro Mac nyní obsahuje všechny inteligentní možnosti úprav fotografií jako verze pro Windows. Kromě funkcí pro sloučení fotografií s různou expozicí, změny kompozice a náhledů rychlých oprav nabízí program Photoshop Elements 8 pro Mac také funkci Vyčištění scény, umožňující jednoduše štětcem odmazat z řady fotografií nežádoucí prvky. Inteligentní štětec pomůže uživatelům jedním tahem aplikovat neuvěřitelné efekty na specifickou oblast fotografie.

Ve společném bundlu jsou dostupné za cenu 3 000 Kč bez DPH. Obě aplikace jsou dostupné i samostatně, a to za cenu 1 980 Kč.

Patrik Thoma