Aplikace ProductionApp – správa skladu barev

1454

Po úspěšné aplikaci Rapida LiveApp přichází společnost Koenig & Bauer s novou aplikací ProductionApp, která nabízí uživatelům operativní správu skladu barev a možnost sledování šarží pomocí chytrého telefonu.

Aplikace Rapida LiveApp, která disponuje funkcemi informačního panelu a správce údržby, je na trhu již rok. Nyní byla rozšířena o aplikaci ProductionApp, která se ve výrobě ukázala jako nepostradatelný pomocník.

Tuto situaci znají téměř v každém tiskovém provozu: potřebný pomocný přípravek, jako je odpěňovač nebo mycí prostředek, je spotřebovaný. Sklad je prázdný, protože si obsluha z předchozí směny vzala poslední balení a nikomu to neřekla.

Takovéto a podobné případy si vzala k srdci firma Koenig & Bauer a vyvinula aplikaci ProductionApp, výkonný nástroj pro sledování skladu a šarží pro mobilní přístroje se systémem Android.

 

 

Přehled o skladových zásobách

Srdcem aplikace je funkce NFC zabudovaná v mnoha chytrých telefonech. Díky využívání této technologie je evidence dat ve výrobě jednoduchá a bezpečná.

Workflow aplikace ProductionApp začíná ve skladu. Zde obdrží skladové pozice různých spotřebních materiálů nebo pomocných přípravků, jako jsou barvy, laky, ofsetové gumové potahy nebo prášek, vlastní NFC tag. Pomocí nastavení funkce NFC jako nedílné součásti aplikace může uživatel skladovým tagům přiřadit libovolné výrobky. Aplikace přiřazení uloží.

Při revizi zásob nebo při uskladnění se data výrobků zobrazí s uvedením skladové pozice. Skladník porovná zobrazené se skutečně disponibilním množstvím. Případný rozdíl lze snadno opravit. Při uskladnění se zaúčtuje dodané množství zboží. U sledovaného výrobku je tedy automaticky provedena evidence a oprava zásob (inventura). Obsluha tohoto procesu probíhá pomocí funkce NFC. Jakmile chytrý telefon rozpozná skladový tag, je zobrazení a zadání řízeno automaticky, aniž by aplikace musela být spuštěna.

 

 

Sledování až k tiskovému stroji

V tiskovém stroji proběhne – opět pomocí NFC tagů – přiřazení k místu použití, např. k tiskové jednotce. Tagy místa použití jsou rovněž nastaveny pomocí funkce NFC. Na chytrém telefonu lze zobrazit všechny relevantní informace o výrobku (barva, zbývající množství atd.) týkající se místa použití. Obsluha zvolí množství, které doplní, a naskenuje kód šarže pomocného přípravku. Kamera se za účelem naskenování kódu šarže aktivuje automaticky a zobrazí kód, jakmile je identifikace dokončena. Obsluha si může nechat zobrazit i další užitečná data, např. kdy musí být výrobek znovu doplněn nebo kolik barvy je pro zakázku potřeba.

Databáze uloží doplněné množství včetně čísla šarže a údaje o zakázce. Skladové zásoby se o doplněné množství automaticky sníží. Klesnou-li přitom zásoby pod minimální stav, obdrží odpovědný zaměstnanec skladu, resp. oddělení nákupu automatickou e-mailovou zprávu. Příjemce e-mailové zprávy může být pro každý výrobek nastaven individuálně. Lze tak automaticky spustit proces objednávky. Propojení s internetovým obchodem je možné a je plánováno.

Zdlouhavé kontroly zásob příručního skladu a prostoje v důsledku chybějících pomocných přípravků jsou tak minulostí.

Využití aplikace ProductionApp:
• sledování šarží
• kontrola zásob pomocných přípravků a spotřebních materiálů
• podpora pomocníků a tiskařů (kde je třeba co udělat)
• disponibilita seznamu všech materiálů, které byly použity v zakázce

Kromě sledování šarží lze evidovat i spotřební materiály, jako jsou ofsetové gumové potahy nebo čepele raklí.

Pomocí aplikace lze například přesně zobrazit, kolik tisků již natažené ofsetové potahy absolvovaly. Stejně tak lze zobrazit i porovnání skutečné a požadované doby životnosti. Překročí-li ofsetové gumové potahy plánovanou životnost, zobrazí se hlášení. Tímto způsobem lze zobrazit a dopředu naplánovat činnosti, jako jsou výměna ofsetových potahů nebo doplnění pudru a mycího prostředku. Kromě toho lze cíleně sledovat příčiny změněné spotřeby.

 

 

Zjednodušení komplexního procesu

Pomocí aplikace lze vytvořit libovolný počet míst uskladnění. Zásoby různých, oddělených míst uskladnění mohou být sloučeny. Tiskárna tak má kdykoli přesný přehled o všech zásobách. Kromě spotřebních materiálů pro archové ofsetové stroje lze začlenit i jiné výrobky, jako je např. lepidlo pro stroj na lepení skládaček.

Aplikace ProductionApp usnadňuje i inventuru, protože si pamatuje pořadí skladových pozic pro vytvořená místa uskladnění. Aby mohla tiskárna aplikaci ProductionApp používat, potřebuje pouze tři věci: jeden nebo více chytrých telefonů s aplikací Rapida ProductionApp, systém LogoTronic Professional jako systém pro řízení výroby
a síť WLAN.

 

Koenig & Bauer zvyšuje ceny svých produktů

Společnost Koenig & Bauer oznámila, že s platností od 1. dubna 2018 zvyšuje ceny celého svého produktového portfolia o 3,7 %.

„Toto zvýšení je důsledkem růstu cen prakticky všech vstupů a nutným krokem, abychom mohli pokračovat v nabídce inovativních řešení a vysoké úrovně servisu a služeb našim zákazníkům,“ uvedl Ralf Sammeck, výkonný viceprezident pro prodej společnosti Koenig & Bauer. „Naším cílem je, abychom rostli společně s našimi klienty a mohli být i nadále jejich spolehlivým partnerem na neustále se měnícím trhu,“ dodal.

Inovativní technologie, které jsou součástí vysoce automatizovaných tiskových strojů Koenig & Bauer a jejich unikátní přednosti v podobě celkové automatizace, efektivní předtiskové přípravy a inline procesů, nabízejí uživatelům konkrétní a zřejmé přínosy z hlediska ekonomiky, trvalé udržitelnosti a rozvoje podnikání. Přiměřené zvýšení jejich cen umožní další inovace a je investicí do budoucnosti.

 

Výsledky roku 2017

Skupina Koenig & Bauer dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 2017 vynikajících výsledků a v plné míře tak splnila, resp. překonala cíle, které si stanovila pro rok 2017. Díky výsledným číslům – v čele s výrazným nárůstem obratu, výnosů a objemu přijatých zakázek – se tak opět přiblížila střednědobým cílům, kterých chce dosáhnout do roku 2021:
• nárůst objemu přijatých zakázek o 10,1 %
• nárůst obratu o 4,3 %
• poměr přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04
• nárůst stavu zakázek o 8,7 %
• marže provozního zisku ve výši 6,7 %
• nárůst podílu vlastního kapitálu na 36,4 %
• čistá finanční disponibilita včetně cenných papírů ve výši 121 mil. EUR
• návrh na dividendu ve výši 90 centů na akcii

Cílem koncernu pro rok 2018 je nárůst obratu přibližně o 4 %.

Tržby koncernu Koenig & Bauer se s 1 217,6 mil. EUR za rok 2017 nacházely v cílovém koridoru do 1,25 mld. EUR. Obrat koncernu, který oproti předchozímu roku (1 167,1 mil. EUR) o 4,3 % vzrostl, lehce překonal plánovaný střednědobý cíl růstu ve výši 4 % ročně, a vykompenzoval tak i nadále klesající obrat ve výši -25 mil. EUR z oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Objem přijatých zakázek vzrostl o 10,1 %, a vyšplhal se tak na celkem 1 266,3 mil. EUR (2016: 1 149,7 mil. EUR). Největší
přírůstek zakázek byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 29,7 %. S poměrem přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04 vzrostl stav zakázek na 606,2 mil. EUR, a o 8,7 % tak překonal hodnotu z předchozího roku.

K nárůstu zisku koncernu přispěl zejména vyšší obrat v oblasti servisních zakázek. Kromě nákladů na rozšíření portfolia, nové výrobky a IT systémy byl hospodářský výsledek koncernu zatížen i vývojem ve společnosti KBA-Industrial Solutions a optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku. Provozní zisk (EBIT)
přesto i bez jednorázových výnosů z předchozího roku vzrostl z 62,9 mil. EUR na 81,4 mil. EUR. Hospodářský výsledek koncernu za rok 2017 činil 81,1 mil. EUR (2016: 82,2 mil. EUR), což odpovídá zisku na akcii ve výši 4,91 EUR (2016: 4,98 EUR).

 

Miloš Lešikar