ARPA – tiskárna

566

Východočeský region je z historického hlediska baštou polygrafie. To dokládá i velký počet tiskáren v tomto regionu. Jednou z nich je i tiskárna ARPA, sídlící ve Dvoře Králové nad Labem. Jde přitom o nevelkou tiskárnu, která však může svým zákazníkům nabídnout široké spektrum svých služeb, často překračujících možnosti běžné ofsetové tiskárny.

 

 

Historie této tiskárny sahá do porevolučního období, kdy ji založil pan Jaroslav Janeček. Podobně jako řada dalších majitelů dnešních tiskáren začínal prakticky z ničeho. V malé garáži začal hned po revoluci coby vyučený sazeč provozovat jednobarvový ofsetový Rominor. „V začátcích přitom činnost naší tiskárny nebyla jednoduchá. V té době jsem totiž měl své zaměstnání a podnikání jsem tak měl spíše jako vedlejší úvazek,“ vzpomíná Jaroslav Janeček. „Tehdejší doba přitom nebyla zvyklá na rychlé zpracování zakázek, na některé druhy zakázek se čekalo i dlouhou řadu měsíců. Také tehdejší kvalita tisku se s tou současnou nedá příliš srovnávat.“ Již od počátku se přitom chtěla tiskárna ARPA odlišovat od své konkurence, a tak poměrně záhy kromě ofsetového tisku začala nabízet i některé další služby, což nebylo příliš obvyklé. Hned v prvních letech existence společnosti tak přibyl do portfolia nabízených služeb i sítotisk. Tehdy se jednalo o jednoduché ruční sítotiskové zařízení, které bylo určeno pro zpracování jednoduchých samolepek, potisk triček apod. Původní prostory však začaly být nově vznikající tiskárně nedostatečné, a tak se tiskárna přestěhovala do nových prostor. „Těmito novými prostory byl byt v přízemí domu v Revoluční ulici ve Dvoře Králové. Velmi záhy jsme však začali expandovat také do dalších přízemních prostor této budovy,“ říká Jaroslav Janeček. I přes získání dalších prostor se však začalo ukazovat, že tiskárna je již natolik velká, že se bude muset přestěhovat do většího objektu. Problémy zde byly nejenom s prostorem pro jednotlivé tiskové technologie, ale také s logistikou materiálu. Tyto důvody vedly k dalšímu pochopitelnému kroku v historii této tiskárny. V roce 1991 proto společnost ARPA zakoupila objekt v Kotkově ulici, do něhož se po základní rekonstrukci také nastěhovala. V té době již disponovala jednobarvovým strojem Adast Dominant 714 a za krátko zakoupila také dvoubarvový stroj tuzemské výroby, jímž byl tiskový stroj Polly 725, pracující v maximálním formátu A2. Také další ofsetový stroj, jenž putoval do tiskárny a který znamenal další navýšení kapacity, byl z produkce výrobního závodu v Dobrušce. Tentokrát se již jednalo o dvoubarvový ofsetový stroj Polly 266, který byl nainstalován na přelomu tisíciletí a který v tiskárně pracuje dodnes. „Postupem času se začínalo ukazovat, že stávající strojové vybavení začíná být nedostatečné, zejména v oblasti produktivity a také kvality tisku. Stále častěji jsme se totiž setkávali s poptávkou po plnokrevném tisku, který jsme byli schopni realizovat i na strojích dvoubarvových, nicméně efektivita takového zpracování byla nízká,“ říká Jaroslav Janeček. „To byl také důvod, proč jsme se v minulém roce rozhodli pro koupi nového čtyřbarvového tiskového stroje.“ Po důkladném výběru a testech prováděných na jednotlivých vytipovaných tiskových strojích volba padla na čtyřbarvový stroj KBA Rapida 75. „Pro nákup tohoto stroje jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Ocenili jsme na něm zejména možnost potiskovat i materiály s vyšší plošnou hmotností, čehož je docíleno konstrukcí s dvojnásobnými průměry válců. Jistou roli ve výběru stroje hrála i geografická blízkost Dobrušky, kde je stroj vyráběn, což nám dává záruku rychlého případného servisního zásahu,“ dodává majitel tiskárny. Nový stroj Rapida 75 instalovaný v tiskárně ARPA umožňuje zpracovávat materiály do maximálního formátu 530 x 750 mm, přičemž jejich tloušťka může dosahovat až 0,6 mm. O tom, že jde o vysoce produktivní tiskové řešení, svědčí nejenom produkční rychlost až 15 000 archů za hodinu, ale také celá řada automatizačních prvků. Tiskový stroj je totiž v základu vybaven jak pultem dálkového řízení včetně denzitometrické kontroly tiskových archů, tak například i kompletním mycím zařízením či poloautomatickým zakládáním tiskových desek.

Tiskárna se v současnosti zabývá zpracováním širokého spektra polygrafických zakázek, přičemž v jejím portfoliu kromě merkantilních prací najdeme i určité procento zakázek z oblasti kartonáže. Zákazníci této tiskárny se rekrutují jak z regionálních firem, které často zadávají své zakázky napřímo, tak i z firem působících mimo východočeský region. V tomto případě se většinou jedná o reklamní agentury.

Podobně jako se vyvíjel segment ofsetového tisku, bylo nutné dovybavit i grafické studio. „Již od počátku jsme si zakládali na tom, že je naše společnost vybavena i vlastním grafickým studiem, díky němuž jsme schopni realizovat pro naše zákazníky jejich zadání počínaje grafickým návrhem. I když se pohled na důležitost grafických studií v tiskárnách poněkud změnil, i nadále disponujeme týmem zkušených pracovníků, kteří dokážou na celkem šesti samostatných pracovištích nejenom připravit tiskové podklady, ale zároveň i odkontrolovat přinesená data před jejich dalším zpracováním,“ říká Jaroslav Janeček. V minulosti se také grafické studio vybavilo vlastní osvitovou jednotkou Mako, pomocí níž byly připravovány podklady jak pro ofsetovou, tak i sítotiskovou výrobu. Postupem času se však ukázalo, že technologie osvitu filmových výtažků je již nedostatečná, a proto se v souladu s trendy dnešní polygrafie firma ARPA rozhodla pro investici do technologie CtP. „Dlouhou dobu jsme sondovali aktuální situaci na trhu a zvažovali, která z používaných technologií přímého osvitu tiskových desek bude pro nás nejvhodnější,“ dodává majitel tiskárny. Nakonec se tiskárna před dvěma lety rozhodla pro CtP zařízení Highwater Python, umožňující zpracovávat tiskové desky do maximálního formátu B2, konkrétně je možné pracovat s fotopolymerními deskami o rozměrech do 745 x 615 mm. CtP zařízení je pak doplněno vyvolávacím automatem Heights MAYA 85.

 

 

Není vše jen ofset

Již v úvodu jsme zmínili, že tiskárna ARPA je atypická spektrem nabízených služeb, které není pro ofsetové tiskové provozy příliš běžné. „Chtěli jsme našim zákazníkům nabídnout komplexní spektrum služeb, a proto jsme se od počátku nesoustředili pouze na ofsetovou technologii, ale v rámci možností jsme ji doplňovali také o další tiskové technologie, které vhodně doplňovaly potřeby našich zákazníků,“ uvádí Jaroslav Janeček. Jednou z takových technologií je již zmíněný sítotisk, který se zde používá pro široké spektrum zakázek. Původní plně manuální stroj později nahradil sítotiskový třičtvrtěautomat, který je však z důvodu poměrně malého místa v tiskárně používán jako poloautomat. K tomuto stroji navíc bylo přiřazeno i UV sušení, takže tiskárna může své zakázky doplnit i o parciální či celoplošné lakování. Kromě tohoto stroje je tiskárna ARPA vybavena také sítotiskovým karuselem, jenž je používán především na potisk textilu. Kromě sítotisku pak tiskárna z technologií směřujících spíše do segmentu reklamního tisku disponuje také tampónovým tiskem.

 

 

Již řadu let s digitálním tiskem

Velmi brzo se začalo ukazovat, že řada zákazníků při poptávkách svých zakázek žádala zpracování v takovém nákladu, který byl pomocí ofsetového tisku jen velmi obtížně a často také nerentabilně zpracovávatelný. Naopak již v devadesátých letech minulého století se začalo jevit, že jistou alternativou by mohly být nejrůznější varianty digitálního tisku. „V počátcích se nejednalo zrovna o produkční řešení digitálního tisku, v našem provozu jsme nainstalovali tiskárnu z produkce společnosti Minolta, kterou bylo zařízení CF 9001. I když produktivita tohoto zařízení byla poměrně dobrá, naše spokojenost v oblasti standardizace tisku a kvality vybarvení nebyla příliš veliká. Na druhou stranu na tehdejší dobu a určité spektrum zakázek šlo o zařízení poměrně dobré,“ vzpomíná majitel tiskárny. Toto barevné tiskové zařízení pak nahradil v provozu společnosti ARPA barevný tiskový systém opět z produkce společnosti Minolta s označením bizhub C352. Před dvěma lety však tiskárna dále navýšila produkci a také kvalitu v oblasti digitálního tisku, když uvedla do provozu zařízení imagePRESS C1 od společnosti Canon. Díky tomuto tiskovému stroji, umožňujícímu potiskovat široké spektrum materiálů o maximálním formátu 330 x 483 mm, může dnes tiskárna nabídnout digitální tisk ve standardizované tiskové kvalitě, významně se blížící kvalitě ofsetového tisku. Pochopitelně se všemi přednostmi, které digitální tisk jako takový nabízí.

Kromě služeb v oblasti barevného produkčního digitálního tisku může společnost ARPA svým zákazníkům nabídnout také možnost velkoformátového tisku. V této oblasti je totiž vybavena velkoformátovým tiskovým zařízením ValueJet od společnosti Mutoh, které umožňuje potiskovat široké spektrum materiálů pomocí eco-solventních inkoustů. V současnosti tiskárna používá toto zařízení pro tisk nejrůznějších bannerů a dalších produktů z oblasti velkoformátové reklamy.

 

Knihařské a dokončující zpracování

Běžná ofsetová produkce vyžaduje kromě odpovídajících tiskových technik také řadu technologií v segmentu dokončujícího zpracování. I zde je patrná snaha vedení společnosti ARPA o naprostou soběstačnost. Proto asi nikoho nepřekvapí, že je tiskárna vybavena kromě jednonožových řezaček a skládacího stroje Guk také zařízeními pro zpracování základních druhů vazeb. Ve vlastní produkci bez nutnosti kooperací tak tiskárna dokáže připravit jak drátem šité vazby V1 a V3, tak například i lepenou vazbu V2.

Není bez zajímavosti, že v nedávné minulosti společnost ARPA odkoupila kartonážní provoz nedaleko od Dvora Králové, takže může svým zákazníkům nabídnout široké portfolio produktů i v oblasti kartonáže. Mezi produkty v jejím portfoliu tak dnes můžeme nalézt nejrůznější klopové krabice z třívrstvých a pětivrstvých lepenek, stejně jako řadu dalších obalových produktů.

Investice, které firma v poslední době provedla, naznačují, že se tiskárna ARPA rozhodla pro významné posílení v oblasti kapacity a také kvality především v segmentu ofsetového tisku. Vzhledem k současné ekonomické situaci na tuzemském trhu však není možné předpokládat, že by se mohutná vlna investic uskutečnila i v nejbližší budoucnosti. „Koupí nového tiskového stroje jsme ukončili jednu z etap modernizací tiskového provozu a nyní se budeme spíše zaměřovat na dokončení rekonstrukčních prací na našem objektu,“ dodává Jaroslav Janeček.

Dnes je tiskárna ARPA moderním tiskárenským provozem nabízejícím široké spektrum polygrafických služeb. V jejím provozu pracuje přibližně třicet zaměstnanců, přičemž tiskárna pracuje ve dvousměnném provozu. V případě potřeby je tiskárna schopna se rozšířit o řadu dalších pracovníků, kteří jsou využíváni především v oblasti kompletací jednotlivých zakázek s větším podílem ručních prací.

 

ARPA – tiskárna
Kotkova 792, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 320 824
Fax: +420 499 623 639
E-mail: info@arpa.cz
www.arpa.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma