Barvový systém Epple PURe – environmentálně přívětivý a šetřící životní prostředí

25226

Renomovaný německý výrobce tiskových barev, společnost Epple Druckfarben AG, uvádí na trh pod názvem PURe svůj nejnovější barvový systém. Tyto unikátní barvy jsou charakteristické tím, že neobsahují fotoiniciátory ani sušidla na bázi kovů, a přesto zasychají velmi rychle. Rozšiřují tedy současnou škálu konvenčních tiskových barev o nový druh, řadící se mezi klasické konvenční barvy a barvy UV, který nabízí environmentálně přívětivé zpracování a šetří životní prostředí.

Patentované barvy PURe jsou výsledkem několikaletého vývoje firmy Epple a kombinují nejlepší vlastnosti konvenčních a UV barev. Podstatou respektive základem autonomního barvového systému PURe je čistota a rychlá zpracovatelnost těchto barev, které je zároveň předurčují pro využití v ofsetovém, konkrétně archovém ofsetovém tisku. Barvy PURe jsou skutečně ekologickým produktem, protože skutečně neobsahují žádné minerální oleje, fotoiniciátory ani sušidla na bázi kovů, které jsou základem olejových ofsetových barev. K sušení těchto barev nejsou potřebné potenciálně toxické kovy, jako je kobalt nebo mangan ani jejich sloučeniny. Proto jsou barvy PURe naprosto nezávadné pro lidi i přírodu.

Materiály pro jejich výrobu, zejména pojivové systémy, jsou kompletně založeny na bázi obnovitelných surovin, stejně jako barvový systém Epple BoFood určený pro obalový tisk.

V průběhu vývoje formulace barvového systému Epple PURe byl velký důraz kladen na to, aby získaly certifikát „No hazardous classification“, což je dokument potvrzující ekologickou přívětivost a podstatu ochraňující zdraví. Rychlá a ekologicky přívětivá zpracovatelnost barev ze systému PURe šetří jejich uživatelům čas a náklady. Bezzápachové barvy PURe jim také nabízejí garantovanou vysokou kvalitu tisku. Ve srovnání s konvenčními metodami tisku olejovými barvami, jejichž zpracování trvá téměř několik hodin a je poměrně složitě proveditelné, mohou být barvy PURe zpracovávány mnohem efektivněji. Pro sušení barev PURe není třeba využívat žádné ozařovací systémy vytvrzování. To samozřejmě znamená nejenom úsporu nákladů na elektrickou energii, ale umožňuje to také vyhnout se vyhnout se investicím do vyzařovacích technologií a zařízení na intenzivní chlazení těchto technologií.

Patentovaný barvový systém Epple PURe byl vyvinut pro tiskaře a jejich zákazníky, kteří kladou důraz na úsporu času a mají vysoké požadavky na ekologičnost a ekonomičnost výroby. Nová barvová technologie pro ofsetový tisk, barvový systém PURe, je určena pro komerční a obalové tiskaře, kteří kladou důraz na bezpečnost, ochranu svých pracovníků i spotřebitelů jejich produktů. Tento ekologicky přívětivý barvový systém nemá žádná rizika a může být používán na všech typech tiskových strojů pro jednostranný i oboustranný tisk. Z hlediska tiskových médiíí pokrývá širokou škálu jejich druhů a vykazuje vynikající zářivost a plasticitu při tisku na nenatírané papíry. Patentovaná barvová technologie PURe vykazuje kombinaci nejlepších vlastností konvenčních olejových ofsetových barev a UV barev. Jedná se o udržitelnost a ekologickou přívětivost s rychlým schnutím a dalším zpracováním.

Z technologického hlediska musí být na barvy PURe nahlíženo jako na kompletně novou samostatně stojící barvovou technologii, která barvový film, vzniklý absorpcí tekutých komponentů, formuje prostřednictvím určitého druhu sebepolymerizace. To umožňuje rychlou aplikaci následného dalšího zpracování, jako je skládání nebo laminování produktu. A je třeba zdůraznit, že barvy PURe jako první na světě neobsahují žádná potencionálně toxická sušidla na bázi kovů ani fotoiniciátory. Důležitá je také skutečnost, že z důvodu reaktivity barev PURe musí být bezpodmínečně zajištěno, aby nedocházelo k jejich míchání a jinými barvovými systémy, a také není doporučeno používání běžných pomocných prostředků, jako jsou mycí roztoky, ředidla, atd., neboť ve výsledku by mohlo dojít k spontánnímu vytvrdnutí barvy, dokonce i v průběhu tisku ve stroji. Jako ostatní moderní tiskové barvy vyhovují i nové barvy PURe všem požadavkům normy ISO 12647-2 a udržují velice neutrální rovnováhu šedé škály. Rychlé schnutí těchto barev dodává tiskům vysoce plastický vzhled, zejména na velmi ssavých tiskových médiích.

Společnost Epple Druckfarben AG už od svého založení v roce 1889 věnuje velkou pozornost splňování vysoké kvality svých produktů a jejich trvalému dalšímu vývoji a vylepšování. Svůj innovativní přístup k této problematice Epple dokumentuje například vývojem procesních ekologických barev neobsahujících minerální oleje a speciálních typů barev pro oboustranný tisk.

To se také odráží v oblasti tiskových barev určených pro potisk potravinářských obalů, konkrétně patentovaných barvových systémů BoFood MH a BoFood Organics.

Na tuzemském trhu společnost Epple Druckfarben AG zastupuje a prodejem jejích produktů se zabývá firma GRAFOSERVIS.

Ivan Doležal