BOOM TISK, spol. s r. o.

567

Kolínská společnost BOOM TISK působí na českém polygrafickém trhu již třináct let. Za tuto dobu se vyprofilovala do jednoho z předních podniků v tomto segmentu. Dnes se však nejedná pouze o archovou tiskárnu, ale v jejím portfoliu služeb nalezneme i řadu dalších aktivit, které v tomto regionu nejsou příliš běžné.

Již v roce 2003 se totiž začalo zaměření BOOM TISKU lišit od běžných polygrafických provozů. Daleko více se zde začali orientovat na zpracování direkt mailingu. Nejedná se však v tomto případě pouze o samotný tisk, ale součástí nabídky je i komplexní řešení této problematiky, které je postaveno na projektovém řízení. Zákazníkovi je tudíž nejprve analyzován současný stav, k němuž je posléze přesně na míru navržen takový projekt, jehož primárním cílem je zvýšení návratnosti investic do direct mailingu.

V tomto segmentu se přitom tiskárna BOOM TISK neopírá pouze o konvenční a digitální tiskové technologie, ale svým zákazníkům může nabídnout služby i v oblasti cross media publishingu, tzn. v segmentu služeb linoucích se napříč jednotlivými typy médií. Direct mailingová kampaň tudíž nemusí nutně být pouze vytištěna na papíru, ale mohou být do ní zahrnuty i e-mailová oslovení, personalizované HTML stránky a mnoho dalších, u nás zatím netradičních, řešení. Segmentem, v němž tiskárna nabízí dále své služby, je i TransPromo. Ke zpracování takovýchto projektů je tiskárna vybavena softwarovým nástrojem PReS od společnosti PrintSoft, který umožňuje tvorbu a formátování dokumentů nebo zpráv a jejich následný tisk nebo elektronické publikování. Takto připravený dokument přitom může obsahovat jak variabilní text, tak i grafiku, obrázky, ale i čárové kódy a řadu dalších prvků. Jednoduše je zde možné vytvářet dynamické dokumenty lišící se na vstupu dle definovaných parametrů, jež je možné získávat přímo ze zákaznických databází. Samozřejmostí je vysoký stupeň zabezpečení zákaznických dat jak na softwarové úrovni, tak i na logistické v rámci celého provozu kolínské tiskárny.

K direct mailingovým službám neodmyslitelně patří také obálkování jednotlivých produktů. To je zde nově prováděno strojně na zařízení Pitney Bowes s kapacitou produkce až 10 000 obálek/hod. Zpracovávat lze přitom obálky pro strojní plnění ve formátech C6/5 (114 x 229 mm) a C5 (168 x 229 mm). Řízení této výkonné linky je přitom zajištěno prostřednictvím čárových kódů, jednotlivé přílohy a dokumenty jsou nakládány celkem ze čtyř samostatných nakladačů.

Pochopitelně, že podobně jako u jiných archových tiskáren, také zde tvoří významnou výrobní divizi archového tisku. Velice kvalitní a výkonný park tiskových strojů je tvořen dvěma pětibarvovými archovými ofsetovými stroji Speedmaster CD 102-5 ve formátu 70 x 100 cm a Speedmaster SM 74-5 ve formátu 50 x 70 cm z produkce společnosti Heidelberg. Jedná se o stroje vybavené vysokým stupněm automatizace a dosahující velmi dobré kvality tisku. Služby jsou zde nabízeny nejenom v rámci konvenčního, ale i digitálního tisku. Zde jsou jednotlivé zakázky zpracovávány na digitálních strojích Canon a Xerox do maximálního formátu SRA3. Velmi kvalitní vybavení může tiskárna nabídnout také v segmentu dokončujícího zpracování. Zde bychom mohli jmenovat například nové řezací centrum Schneider Senator či skládací stroje Stahl KD 78 TopLine pro formát větší než B1 se šesti paralelními a třemi křížovými lomy. Součástí knihařského provozu je i linka pro vazbu V1 Heidelberg ST 300 s pěti snášecími stanicemi archů a jednou stanicí na přikládání obálek. Jako jediná firma v České republice navíc kolínská tiskárna BOOM TISK disponuje velice zajímavou technologií Boomailer, určenou pro různá řešení dokončujícího zpracování tiskovin a výrobu direct mailingu. Jedná se o modulárně řešenou, a tedy podle momentální potřeby přestavovatelnou linku, která mimo klasické I sestavy může pracovat i v sestavě L nebo U. Je vhodná zejména pro výrobu takzvaných „selfmailerů“ nebo součástí komplexnějšího mailingu a nabízí celou řadu výhod. Technologie Boomailer disponuje širokou škálou možností zpracování těchto tiskovin a umožňuje nabídnout nové podoby direct mailingové zásilky, například takové, že obálka je integrována do tiskového produktu, což umožňuje velice efektivní výrobu. V průběhu jednoho průchodu touto linkou může zařízení provést celou řadu operací, které jinak musejí být prováděny samostatně, off-line. Ze základních knihařských operací se jedná především o skládání až na 12 lomů, perforaci, řezání a případně i o taktovací perforaci a řezání. Dále je možné provést personifikaci tiskoviny (například vytištěním adresy, čárového kódu nebo číslováním) ink-jetovým digitálním tiskem. K tomuto účelu je linka vybavena třemi tiskovými hlavami. Samozřejmostí je i doplnění systému o OCR kameru sloužící ke kontrole a verifikaci dat. Mezi další operace, které linka Boomailer umožňuje, potom patří například zdvojení papíru pro výrobu tuhé odpovědní karty, lepení odpovědní obálky disperzním lepidlem, vlepování kartiček, pohledů, případně i plochých 3D předmětů do mailingové zásilky, nebo nanášení non-permanentního hot-meltového lepidla.

 

 

BOOM TISK, spol. s r. o.
Adresa: Ovčárecká ulice, 280 00 Kolín–Sendražice
Tel.: +420 321 728 706, +420 321 713 551
Fax: +420 321 713 552
E-mail: info@boomtisk.cz
http:// www.boomtisk.cz

 

Článek vyšel v Časopise Reklamní Produkce. Celý časopis si můžete stáhnout ve formátu PDF 3929>zde.