Branaldi, s. r. o.

600

Společnost Branaldi sídlící v Brandýse nad Labem se zabývá vývojem a výrobou produktů z lepenek, papíru a plastů, sloužících především k marketingové podpoře prodeje. Jedná se zejména o prodejní displeje, dárkové a prezentační obaly, reklamní bannery a ucelené řady reklamních systémů určených pro prodej a propagaci výrobků, ale také o obalové boxy z kašírovaných vlnitých lepenek.

Firma byla založena v roce 1997 původně jako reklamní agentura zaměřená na vývoj a konstrukci produktů na podporu prodeje, jejichž výrobu zajišťovala v kooperaci. Ale už zhruba po půl roce existence její zakladatelé zjistili, že nezbytnou podmínkou dalšího úspěšného rozvoje firmy bude zajišťování výroby těchto produktů vlastními silami. Proto si pronajali prostory bývalé truhlářské dílny ve Vyšehořovicích a na ploše zhruba 1 000 m² začali zpočátku zcela manuálně, bez jakéhokoliv strojového vybavení, provádět jednoduché kašírování a malosériovou výrobu prodejních reklamních displejů POS/POP. Teprve po dalších třech měsících si pořídili první stroj, obuvnický výsekový lis, který sami přizpůsobili pro potřeby vysekávání kašírované vlnité lepenky. Nehledě na tyto primitivní „manufakturní“ výrobní podmínky byla ale společnost Branaldi se svými nápaditě řešenými produkty na trhu velice úspěšná a rychle se rozvíjela, takže po dalším roce byl obuvnický výsekový lis nahrazen novými čínskými příklopovými výsekovými stroji, instalován byl také první ruční kašírovací stroj dovezený z Itálie, a firma se přestěhovala do Brandýsa nad Labem, kde ve větších prostorách bývalé sítotiskové tiskárny zahájila výrobu už náročnějších zakázek. Vzhledem k tomu, že od svého vzniku měla společnost Branaldi vlastní vývojové oddělení, díky kterému mohla na trhu nabízet širokou škálu produktů marketingové podpory prodeje nápaditě řešených po konstrukční i designové stránce, řady jejích zákazníků se neustále rozšiřovaly a objem výroby rostl. Proto jí po zhruba dalších dvou letech přestaly tehdejší výrobní prostory opět postačovat a přestěhovala se do bývalé jízdárny v Brandýse nad Labem, kde jeden z jejích výrobních provozů sídlí dodnes. Původně si ale po příchodu do areálu bývalé jízdárny pronajala pouze přibližně 1/8 její celkové plochy, ovšem už po dvou letech zde obsadila více než 8 000 m², která je v současnosti využívána pro skladové a výrobní účely.

 

 

Po přechodu do tohoto nového působiště doplnila společnost Branaldi tým svých pracovníků o další specialisty, dále rozšířila výrobu a začala se velmi dynamicky rozvíjet. Ovšem získávání nových zákazníků bylo podmíněno nejenom nápaditostí konstrukčních a designových řešení produktů, ale také dosahováním vyšší kvality a rychlosti dodávek. Prakticky celý dosahovaný zisk byl proto investován do pořizování nových zařízení, tedy různých už automatických kašírovacích, vysekávacích a lepicích strojů splňujících vysoké požadavky na kvalitu a produktivitu. Ovšem s ohledem na charakter své zakázkové náplně, to znamená především velikost vyráběných sérií produktů a také zákazníky požadovanou rychlost dodávek, začala postupně svůj zájem přesouvat od strojů asijské provenience na technologie splňující jejich kvalitativní i kvantitativní potřeby, to znamená stroje s vysokou produktivitou, krátkými časy na přestavbu při změnách zakázek, nízkou makulaturou a garancí servisu. Proto před dvěma lety doplnil technologické vybavení firmy jeden z nejnovějších automatických strojů společnosti Bobst, na provádění výseku vlnitých lepenek SPO-Vision 160 ve formátu 1 600 x 1 100 mm, vybavený inteligentním systémem nakládání archů Power Register, a dále skládací/lepicí linka Bobst Starfold 170 s šířkou dráhy 1 700 mm a s možností až šestibodového lepení.

Od roku 2002 začala společnost Branaldi zakládat své pobočky v zemích střední a východní Evropy. Postupně vznikly v Bratislavě na Slovensku, ve Varšavě v Polsku, v Kyjevě na Ukrajině, v maďarské Budapešti a nejnověji v Bukurešti v Rumunsku, přičemž tato rumunská pobočka působí i na území Bulharska. Nejedná se pouze o obchodní zastoupení firmy, ale tyto pobočky se zabývají také vývojem produktů a jejich malosériovou výrobou. Jsou proto vybaveny digitálními tiskovými stroji, řezacími plotry a jednoduchými lepičkami. Díky zřizování těchto poboček došlo ve firmě k enormnímu nárůstu objemu výroby. Například rozvoj pobočky v Maďarsku znamenal ve výsledku v průběhu dvou let zdvojnásobení obratu společnosti. Tomuto mimořádnému růstu odpovídalo technologické vybavení firmy uvedenými moderními sofistikovanými stroji a zařízeními na dokončující zpracování produkce, ale prakticky neřešitelné problémy se začaly projevovat v oblasti ofsetového tisku, který byl v té době zajišťován výhradně v kooperaci. Tyto problémy se objevovaly nejenom v objemu a rychlosti dodávek, ale spočívaly také ve zvýšených nákladech na dopravu a organizaci kooperací. Byla proto provedena důkladná analýza stavu a možností řešení nastalé situace, ze které vyplynula nezbytnost investice do vlastní kapacity ofsetového tisku, která by umožnila další rozvoj podniku. Výsledkem bylo rozhodnutí o pořízení velkoformátového archového ofsetového stroje s takovým výkonem, který by odpovídal současným potřebám a měl ještě rezervu pro případné další navyšování objemu výroby. Do užšího výběru se dostaly tiskové stroje z produkce společností MAN Roland a KBA, a ve společnosti Branaldi se nakonec rozhodli pro ofsetový stroj KBA Rapida 162a ve formátu 1 200 x 1 620 mm, dosahující produkční rychlosti až 13 000 archů/hod. Konfigurace a vybavení tohoto tiskového stroje bylo zvoleno přesně podle potřeb firmy. Jedná se o pětibarvový stroj s integrovanou lakovací jednotkou v úpravě pro tisk konvenčními barvami. Je vybaven vysokým nakladačem a prodlouženým vysokým vykladačem se zabudovaným kombinovaným IR a horkovzdušným sušením a integrovaným systémem čištění vzduchu ACS. Jeho další výbavu tvoří například systém automatické výměny tiskových desek FAPC podstatným způsobem zkracující časy potřebné na přestavbu při změnách zakázek, automatické systémy mytí barevníků a ofsetových potahů, a registrační systém ACR-Control zajišťující dosahování přesného soutisku. Vzhledem k tomu, že stoj je určen nejenom k potisku potahových papírů, ale ve společnosti Branaldi na něm budou potiskovat také archy skládačkových lepenek, může tento stroj provádět potisk materiálů s plošnou hmotností až 500 g/m², to znamená s tloušťkou až 0,8 mm.

V den podpisu smlouvy na dodávku tohoto tiskového stroje, koncem června loňského roku, padlo také rozhodnutí o postavení zcela nové výrobní haly na okraji Brandýsa nad Labem, ve které měla být umístěna nejenom nová Rapida 162a, ale také další stroje a zařízení, která na ni ve výrobním workflow přímo navazují. Zpracování projektu nové výrobní haly a stavební povolení se podařilo zajistit v průběhu pouhých dvou měsíců, takže její stavba mohla být zahájena už 25. září 2007 a hrubá stavba dokončena ještě v průběhu prosince loňského roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice moderní, důkladně izolovanou halu s vysokou úrovní energetického hospodářství, bylo v ní možné zahájit instalaci nového tiskového stroje už počátkem února letošního roku, kdy v ní probíhaly ještě dokončovací práce na vnitřních úpravách. Současně byly v nové hale instalovány také další stroje, například už zmíněná skládací/lepicí linka Bobst Starfold 170, velkoformátová digitální UV tiskárna Durst Rhopac, automatický kašírovací stroj Billhöfer A-4 nebo velkoformátový řezací plotr Aristomat GL. Souběžně s archovým ofsetovým strojem Rapida 162a bylo v prostorách nové haly instalováno také velkoformátové termální CtP zařízení Screen PlateRite Ultima 24000S využívající technologii vnějšího bubnu. Jedná se o velmi výkonný stroj schopný s velkou přesností a kvalitou zhotovovat tiskové desky ve formátu až 1 750 x 1 400 mm v maximálním rozlišení 2 450 dpi rychlostí až 24 ks/hod.

 

 

Počátkem března letošního roku byl zahájen zkušební provoz a školení obsluhy nového tiskového stroje, stavba nové haly byla definitivně ukončena 20. března 2007, a o sedm dní později byla nová Rapida 162a, první tiskový stroj tohoto typu instalovaný v České republice, oficiálně slavnostně uvedena do plného provozu.

Instalací tohoto nového tiskového stroje se společnost Branaldi zcela zbavila závislosti na objemu a rychlosti dodávek ofsetového tisku z kooperace. Svým zákazníkům nyní bude moci plně garantovat dodávky produktů v kratších výrobních termínech, a navíc dojde i ke zvýšení kvality tisku a k úsporám výrobních nákladů díky kratším časům potřebným na přestavbu při změnách zakázek, snížení množství makulatury, stejně jako k úsporám nákladů na dopravu a logistiku a úsporám pracovníků, kteří zajišťovali kooperaci.

Nyní bude hlavní úsilí firmy směřovat ke stabilizaci tuzemského provozu. Hlavním úkolem letošního roku je zavedení polygrafického informačního systému Cicero, který umožní další zefektivnění celého provozu společnosti. V současné době je již implementován modul kalkulace z tohoto systému, připravována je implementace modulu výroba a postupně i dalších. Cílem je dosáhnout velmi kvalitního plánování a sledování průběhu výroby, aby bylo možné garantovat naprosto přesné dodací termíny a k dispozici zároveň byla i zpětná vazba na vstupy a všechny kroky týkající se finančních toků atd. S tím úzce souvisí také snaha o certifikaci mezinárodní normy ISO 22000, týkající se segmentu potravinářských obalů. V současné době je firma již držitelem certifikace ISO 9001:2000.

Velký důraz je ve společnosti Branaldi kladen také na ekologii výroby. Všechny její produkty uváděné na trh díky tomu, že surovinou k jejich výrobě je hlavně papír a vlnitá lepenka, zcela vyhovují přísným požadavkům na ochranu životního prostředí. Samozřejmostí je jejich plná recyklovatelnost díky dodržování nejpřísnějších evropských norem. Lepidla, ať už škrobová nebo disperzní, která jsou na výrobky společnosti Branaldi používána, jsou vždy vodou ředitelná, a podobně je tomu také u ostatních režijních a spotřebních materiálů.

 

 

Až doposud se firma Branaldi zabývala především výrobu produktů z kašírovaných vlnitých lepenek. Instalace nového ofsetového stroje jí umožní rozšířit záběr i do oblasti zpracování hladkých skládačkových lepenek, kde se jí mohou otevřít zcela nové možnosti uplatnění. Ve výhledovém plánu má proto stavbu ještě další nové výrobní haly, ve které by mohly být instalovány technologie umožňující rozšíření nabídkového portfolia o obalové produkty tohoto typu. To všechno ale bude záležet především na poptávce a situaci na trhu.

 

Motto: Dáváme papíru život

Branaldi, s. r. o.
U jízdárny 381, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 909 255
Fax: +420 326 099 277
E-mail: info@branaldi.cz
Internet: www.branaldi.cz

Technologické vybavení:
Screen PlateRite Ultima 24000S – CtP zařízení,
formát 1 750 x 1 400 mm
KBA Rapida 162a – pětibarvový archový ofsetový stroj, formát 1 200 x 1 620 mm
Durst Rhopac + Durst Pictor – velkoformátové digitální UV tiskárny
Bobst SPO-Vision 160 Power Register – automatický vysekávací stroj
Bobst Starfold 170 – automatická skládací/lepicí linka
Aristomat GL – velkoformátový řezací plotr

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal