Branaldi, s. r. o.

566

S výrobky společnosti Branaldi sídlící v Brandýse nad Labem se v každodenním životě setkáváme velice často. Zabývá se totiž vývojem a výrobou produktů z lepenek, papíru a plastů sloužících především k marketingové podpoře prodeje, jakými jsou různé reklamní prodejní displeje, dárkové a prezentační obaly, reklamní bannery a ucelené řady reklamních systémů určených pro prodej a propagaci výrobků, ale také obalové boxy z kašírovaných vlnitých lepenek.

Firma vznikla v roce 1997 původně jako reklamní agentura zaměřená na vývoj a konstrukci produktů na podporu prodeje, ale tehdy jejich výrobu zajišťovala výhradně v kooperaci. Byla úspěšná, přesto její zakladatelé brzy zjistili, že nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje jejich podniku bude zajišťování výroby vlastními silami. Proto si tehdy pronajali vhodné prostory a začali realizovat malosériovou výrobu reklamních displejů POS/POP, zpočátku manuálně a později za pomoci upraveného starého výsekového lisu. Se svými nápaditě řešenými reklamními produkty byla firma na trhu úspěšná a výroba se začala rychle rozvíjet, takže brzy bylo třeba doplnit technologické vybavení a také se přestěhovat do větších prostor. Ty našla společnost Branaldi v Brandýse nad Labem, nejprve v objektu bývalého sítotiskového provozu a posléze, opět větší, v bývalé jízdárně, kde působí dodnes. Původní upravený výsekový lis tehdy nahradily nové příklopové výsekové stroje, instalován byl také první kašírovací stroj, a tak mohla být zahájena výroba už náročnějších zakázek. Vzhledem k tomu, že od svého vzniku měla společnost Branaldi vlastní vývojové oddělení, takže mohla na trhu nabízet širokou škálu produktů marketingové podpory prodeje velice nápaditě řešených jak po konstrukční, tak i po designové stránce, řady jejích zákazníků se neustále rozšiřovaly a objem výroby rostl. Pracovní tým firmy byl proto rozšířen o další specialisty a společnost se začala velice dynamicky rozvíjet. Ovšem získávání nových klientů přinášejících velmi zajímavé zakázky bylo podmíněno nejenom nápaditostí konstrukčních a designových řešení produktů, ale také dosahováním vyšší kvality a rychlosti dodávek.

To se nutně muselo projevit v technologickém vybavení podniku, v jehož strojovém parku se objevily nové automatické kašírovací, vysekávací a lepicí stroje splňující náročné požadavky na kvalitu a produktivitu, například automatický laminovací stroj Billhöfer A-4, automatický vysekávací stroj Bobst SPO-Vision 160 nebo automatická skládací/lepicí linka Bobst Starfold 170 s možností až šestibodového lepení. Vybavení firmy doplnily také velkoformátové UV digitální tiskárny Durst Rhopack a Durst Pictor a velkoformátový řezací plotr Aristomat GL. Avšak ofsetový tisk byl zajišťován až do prvních měsíců letošního roku výhradně v kooperaci, což začalo způsobovat téměř neřešitelné problémy z hlediska rychlosti dodávek, zvýšených nákladů na dopravu a hlavně organizace těchto kooperací. Proto byla provedena důkladná analýza situace a možností jejího řešení a bylo rozhodnuto o investici do vlastního nového archového ofsetového stroje, který by svými parametry a vybavením odpovídal výrobním potřebám společnosti Branaldi. A jen o málo později bylo také rozhodnuto o vybudování nové výrobní haly na okraji města, ve které by mohl být instalován nejenom tento nový tiskový stroj, ale také další moderní zařízení na dokončovací zpracování tiskovin.

V průběhu prosince loňského roku byla dokončena hrubá stavba nové výrobní haly a letos počátkem února v ní byla zahájena instalace nového archového ofsetového stroje KBA Rapida 162a ve formátu 1 200 x 1 620 mm dosahujícího produkční rychlosti 13 000 archů/hod. Jedná se o pětibarvový tiskový stroj s integrovanou lakovací jednotkou v úpravě pro tisk konvenčními barvami. Je vybaven vysokým nakladačem a prodlouženým vysokým vykladačem se zabudovaným kombinovaným IR a horkovzdušným sušením a integrovaným systémem čištění vzduchu ACS. Jeho další výbavu tvoří například systém automatické výměny tiskových desek FAPC podstatným způsobem zkracující časy potřebné na přestavbu při změnách zakázek, automatické systémy mytí barevníků a ofsetových potahů a registrační systém ACR-Control zajišťující dosahování přesného soutisku. Vzhledem k tomu, že stroj je určen nejenom k potisku potahových papírů, ale ve společnosti Branaldi na něm budou potiskovat také archy skládačkových lepenek, může tento stroj provádět potisk materiálů s plošnou hmotností až 500 g/m2, to znamená s tloušťkou až 0,8 mm. Doplňuje jej velkoformátové CtP zařízení Screen PlateRite Ultima 2400S s výkonem až 24 tiskových desek ve formátu 1 750 x 1 400 mm za hodinu.

Instalací těchto nových zařízení se společnost Branaldi zcela zbavila závislosti na objemu a rychlosti dodávek ofsetového tisku z kooperace. Svým zákazníkům nyní může plně garantovat dodávky produktů v kratších výrobních termínech. Navíc došlo i k výraznému zvýšení kvality tisku a k úsporám výrobních nákladů díky kratším časům potřebným na přestavbu při změnách zakázek, snížení množství makulatury, k úsporám nákladů na dopravu a logistiku a úsporám pracovníků, kteří zajišťovali kooperaci.


Archový ofsetový stroj KBA Rapida 162a byl ve společnosti Branaldi instalován jako vůbec první v České republice

 

Branaldi, s. r. o.
Adresa:
U jízdárny 381, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 909 255
Fax: +420 326 099 277
E-mail: info@branaldi.cz
http:// www.branaldi.cz