Certifikace FSC CoC v polygrafii

1142

Ideou organizace FSC vždy bylo nabídnout uvědomělým zákazníkům na vyspělých trzích možnost svým nákupem podpořit ekologicky a sociálně odpovědné hospodaření v lesích a zvolit výrobek s prestižní značkou FSC.

Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a papíru se v prvních patnácti letech existence mezinárodního certifikačního systému FSC uplatňovala především v odvětvích zpracování dřeva a papíru. V posledních letech se o certifikaci FSC CoC zajímá i polygrafický a obalový průmysl a tiskárny dnes tvoří zhruba polovinu nových klientů systému FSC. V srpnu 2014 bylo celkově certifikováno více než 28 260 společností ve více než 100 zemích světa a v ČR se jednalo o 166 podniků pracujících se dřevem či papírem.

Hnacím motorem zájmu polygrafických firem je snaha vydavatelství a konečných spotřebitelů, většinou firem hlásících se k sociálně odpovědnému chování, vyrábět své tiskoviny na papíru z prokazatelně odpovědných zdrojů. Zatímco zhruba každá druhá kniha v německých knihkupectvích v současnosti nese značku FSC, u nás jde zatím řádově jen o několik desítek titulů. Ale podíl FSC certifikovaných titulů rychle narůstá i v České republice. Podobně rychle roste i počet tiskáren, které jsou certifikovány systémem FSC. Primárně jde o tiskárny, které spolupracují se zahraničními, zejména německými firmami a nakladatelstvími, ale zájem o tisk na certifikovaném papíru začíná být patrný i na tuzemském trhu. Většina tiskáren v ČR ale tiskne na FSC papír pouze několik procent svých zakázek a dále používá jak FSC certifikovaný, tak i necertifikovaný papír. Důležitá je pro ně skutečnost, že jako držitelé certifikátu FSC CoC registrovaní ve veřejné databázi www.info.fsc.org, jsou schopni pružně reagovat na požadavek klientů tisknout na papír FSC.

 

 

První tuzemské tiskárny získaly certifikát FSC v roce 2008 a v současnosti jej vlastní už 40 tiskáren v ČR. Na rozdíl od situace před 6 lety jsou dnes k dostání prakticky všechny běžně používané druhy a plošné hmotnosti papíru v kvalitě FSC a největší velkoobchodníci papírem, jako je PaperlinX, Antalis, Europapier, Igepa nebo Papyrus, mohou díky vlastní certifikaci FSC CoC zásobovat tiskárny certifikovaným papírem s označením FSC Mix nebo FSC 100 % v závislosti na podílu cerifikované buničiny. Dostupný je i dosti žádaný papír recyklovaný s označením FSC Recycled. Pro ilustraci například společnost Antalis prodá ročně cca 2500 tun FSC certifikovaných papírů, u společnosti PaperlinX tvoří jejich podíl 10 % celkového prodeje, u společnosti Europapier 19 % a u společnosti Igepa okolo 5 % celkového objemu prodeje.

Certifikace zpracovatelského řetězce (chain of custody – CoC) je u tiskáren relativně méně náročná a komplikovaná ve srovnání například s výrobou nábytku nebo samotného papíru. Spočívá zejména v ověřování, jestli tiskárna při výrobě FSC certifikovaných tiskovin nezaměňuje certifikovaný a necertifikovaný papír. Auditor tak logicky postupuje od nákupu materiálu (ověření proti faktuře, dodacímu listu, objednávce) přes výrobu (tisk, povrchové úpravy, vazby) po fakturování a expedici. Na všech těchto úrovních musí tiskárna zaručit, že dokáže sledovat původ materiálu, ať už formou fyzické separace nebo přesné evidence materiálu při použití vhodných IT systémů.

Další důležitou oblastí zájmu auditora je používání ochranné známky FSC. Tiskárny zpravidla využívají tzv. transferový kontrolní systém, při němž je zachováno původní označení papíru i na finálním výrobku. Tedy časopis vytištěný na papíru FSC Mix bude nést označení FSC Mix. V případě, že je třeba na jeden tiskový produkt použít více druhů papíru, platí pro stanovení konečného označení pravidla, která musí mít tiskárna nastavená ve vnitřní směrnici a odpovědní pracovníci je musejí ovládat.

Spolu s certifikátem FSC CoC získává jeho držitel přístup do online generátoru různých variací známky FSC a před každým novým použitím známky musí správnost použití ověřit zasláním ke schválení své certifikační firmě. Certifikační firma garantuje maximální dobu pro schválení loga FSC do dvou pracovních dnů. V případě tiskáren se ale zpravidla jedná jen o několik hodin, aby mohly u expresních zakázek rychle reagovat.

 

Ivan Doležal ve spolupráci s Michalem Rezkem z firmy NEPCon Group s.r.o.