ColorPilot – nejrychlejší způsob měření barvy

1395

Systémy měření barev jsou v současné době pro standardizované tiskové procesy nezbytně důležité. Čím rychleji přitom pracují, tím větší jsou časové i nákladové úspory ve vlastním tiskovém procesu. Řada ColorPilot společnosti Manroland Sheetfed představuje a nabízí nejrychlejší dostupný systém správy barev.

Systém ColorPilot je velmi účinný, neboť celý měřicí proces trvá pouze několik sekund a měří denzitometrické a kolorimetrické hodnoty při jediném průchodu potiskovaného materiálu tiskovým strojem.

 

 

Produkty Color Pilot a Inline ColorPilot jsou určeny pro inteligentní měření barev. Okamžitě po spuštění skenuje motorem poháněný systém ColorPilot celý barevný kontrolní proužek, odesílá denzitometrické a kolorimetrické hodnoty
do ovládací konzoly. Tím poskytuje tiskařům veškeré informace, které potřebují k řízení celého systému výroby. Automatický měřicí proces Inline ColorPilot měří denzitu barvy při plné výrobní rychlosti bez nutnosti vytahování archů ze stroje – šetří čas, zlepšuje stabilitu barev a snižuje makulaturu u přípravy a tisku sledované zakázky.

 

Multifunkční prvky

S vhodným volitelným příslušenstvím mohou být systémy ColorPilot a Inline ColorPilot vybaveny následujícími doplňkovými výrobními funkcemi:

• okBalance® software doplňuje řízení denzity barev systémem ColorPilot o kontrolu vyvážení šedé barvy – zajišťuje nejvyšší možnou stabilitu za chodu

• ProcessMonitor zobrazuje analýzu každého tištěného archu v reálném čase podle normy ISO 12647-2. Denzita, kolorimetrické hodnoty, odchylka ΔE, nárůst bodu, trapping a vyvážení šedé jsou vyhodnocovány a zobrazovány graficky

• ROLAND InlineRegister umožňuje plně automatické měření a řízení registru. Jelikož řízení registru probíhá během řízení barvy, není nutný žádný další čas procesu přípravy – významné snížení času a makulatury.

 

Dokonalý ofsetový tisk

Společnost Manroland Sheetfed je vedoucím celosvětovým výrobcem ofsetových tiskových strojů a k tomu se vztahujících technologií pro komerční, obalové a vydavatelské aplikace. Firma byla založena před více než 168 lety. Staví na nejlepších tradicích německého strojírenství vynikající kvality a název Manroland představujenyní globální výraz pro kvalitu, přesnost a nejvyšší spolehlivost ofsetových tiskových řešení.

Společnost je v současnosti divizí britské společnosti Langley Holdings Plc. Jde o celosvětovoui, multidisciplinární strojírenskou organizaci, jejíž inovativní technologie investičních celků tvoří jádro velkého množství různých
průmyslových a komerčních procesů po celém světě.

Miloš Lešikar