CorelDraw Graphics Suite 11

661

Kanadskou společnost Corel a její nejznámější produkt CorelDraw není třeba příliš dlouho představovat. Jde o aplikaci, která se stala jedním z nejpoužívanějších vektorových grafických editorů. I když zde musíme provést jednu malou opravu. Corel již dlouhou dobu není pouze výrobcem vektorového programu, ale v rámci balíku Graphics Suite nabízí celou kolekci produktů, určených pro zpracování grafiky. Nyní se podrobněji podívejme na to, co je v poslední verzi, uvedené v druhé polovině loňského roku, nového a vylepšeného – a na druhou stranu, co se příliš nepovedlo.

Instalace a první dojem
Ihned poté, co vezmete do ruky krabici s novým softwarem, překvapí vás dvě základní věci. Tou první je bezesporu to, že poprvé v dějinách firmy Corel byla vydána verze pro obě platformy najednou, a co více, obě verze jsou na jednom CD. Poprvé tak mohou uživatelé Corelu instalovat z jednoho hybridního CD na libovolný počítač. Druhou novinkou, jež vás upoutá na první pohled, je naprostá změna image celého produktu. Kdo byl zvyklý na barevný balón, který se vyskytoval na každé krabici, ale i ikoně v počítači, bude zajisté zklamán. Počínaje verzí 11 totiž firma definitivně opustila tento vzhled; nyní je hlavním námětem ikon abstraktní skvrna.
Celá instalace je nyní na pěti CD-ROMech. První je jako tradičně vyhrazen aplikacím. Součástí balíku jsou nyní tři základní aplikace, tj. CorelDraw 11, Photo-Paint 11 a R.A.V.E. 2. Kromě toho balík disponuje také dalšími aplikacemi, jako je například tradiční CorelTrace, či CorelCapture, který je však určen jenom pro platformu PC, stejně tak jako Bitstream Font Navigator. Pro platformu Mac je pak místo toho na CD umístěna aplikace Font Reserve. Součástí druhého CD, nazvaného Extras, je kromě instalace QuickTimu nebo Adobe Acrobatu ve verzi 5 především instalace softwaru Scansoft OmniPage SE, což je verze renomovaného výrobce OCR softwarů. Kromě toho na tomto CD nalezneme také řadu truetypových a type1 fontů a symbolů. I když není verze česká a tudíž je velké množství fontů anglických, najdeme zde i poměrně rozsáhlou skupinu fontů Eastern Europe. Výrobce uvádí, že celá instalace obsahuje 1 400 fontů.
Zbývající tři CD pak tradičně patří dalšímu doplňku aplikace CorelDraw, kterým jsou kliparty, objekty a fotografie. V oblasti klipartů jsme mohli zaznamenat hned několik změn. I když je jich na CD podstatně méně, než tomu bylo u předchozí verze (nyní jich je 10 000), můžeme zaznamenat daleko lepší grafické zpracování. Kliparty se navíc většinou neopakují z předchozí verze. Dalším zlepšením oproti minulé verzi je také to, že součástí balíku je i přehledný katalog klipartů, fontů a fotografií, který ve verzi 10 jaksi chyběl. Navíc se výrobce asi inspiroval z připomínek uživatelů, protože tento katalog je v kroužkové vazbě, takže se dá předpokládat, že se při častém listování nerozpadne, jako tomu bylo u předchozích verzí.

Po nainstalování softwaru čeká na pravověrného uživatele hned několik překvapení. Prvním z překvapení je rychlost, s jakou nový Corel pracuje. Nejenom úvodní spuštění, ale také načtení jednotlivých souborů je poměrně svižné. Další novinkou, která se projeví až delším používáním, je poměrně velká stabilita celého systému. Ostatně to také bylo jedním z hlavních cílů výrobce, aby se celý Corel stal stabilní aplikací, a nutno poznamenat, že se mu to do značné míry podařilo. Klasicky “shodit” Corel je dnes poměrně složité (samozřejmě za předpokladu stabilního systému), navíc se můžeme nyní při výskytu nějakého problému setkat s tzv. “Recovery managerem”, tj. dialogovým oknem, které nás provede dalším pokračováním v programu. Na druhé obrazovce tohoto dialogu máme na výběr tři možnosti – uložit a uzavřít, neukládat a uzavřít a pokračovat v práci. Na třetí obrazovce dialogového okna se pak objeví možnost zápisu protokolu o chybě, který lze odeslat přímo do firmy Corel.
Hlavní okno aplikace se sice nezměnilo, ale všechny ikony na liště jsou totálně přepracovány. Nyní mají shodný šedomodrý nádech, což jistě působí esteticky, ale na druhou stranu se stávají poněkud nepřehlednými. Částečně došlo i ke změně roletových menu. Kromě již avizované unifikace ikon, která se projevuje ve všech oblastech nového Corelu, tj. i v roletových menu, je další, tentokrát již příjemnou změnou v položce Menu skupina Symbol, do níž je možné v rámci souboru ukládat opakující se objekty. Ty je poté možné velmi jednoduchým způsobem vkládat do souboru dle potřeby. Výhodou tohoto postupu je především snižování velikosti souboru. Pokud totiž budeme aplikovat jeden složitý objekt v souboru víckrát, bude v tomto případě zapisován pouze jednou. Další nespornou výhodou této knihovny je hromadná úprava. Asi každý se setkal s případem, kdy zákazník chtěl provést na některém z často se opakujících objektů nějakou změnu. To pochopitelně obnášelo spoustu práce, kterou nyní stačí provést pouze na vzoru v knihovně. Všechny ostatní objekty se podle tohoto vzoru automaticky změní.
Velký krok v poslední době udělala aplikace CorelDraw i v oblasti podpory PDF formátu, na čemž má bezesporu zásluhu také pokračující spolupráce s firmou Adobe. CorelDraw tak nyní podporuje na sto vstupních a výstupních formátů, mezi nimiž nechybí JPEG 2000, JPG, GIF, XML, standard SVG, PDF, AutoCADové formáty DXF a DWG, formáty PSD, AI, SWF a DSF z Corel Designeru. Dnes aplikace podporuje celkem 27 jazyků, a to včetně kontroly pravopisu. Je přitom velmi potěšující, že mezi těmito jazyky je i čeština a slovenština.

Práce s textem
V nové verzi Corelu jsme se nejdříve orientovali na práci s textem. Velmi příjemnou novinkou v této oblasti je totiž jednoduché převedení odstavce textu do křivek, aniž by bylo zapotřebí exportovat a následně importovat tento text přes formát EPS. Nyní stačí pouze využít příslušné položky v Menu nebo klávesové zkratky Ctrl+Q. Navíc si věrní příznivci tohoto programu ze starších verzí jistě pamatují i chybu, která s převáděním textu do křivek byla spojena. Převodem fontu na křivky totiž docházelo k pravidelnému nasílení písma, což pochopitelně ve výsledném návrhu mělo nežádoucí efekt. U nového Corelu 11 se zdá, že byl tento problém již definitivně odstraněn. Využití této funkce je pak především v oblasti předávání souboru, kdy už není nutné k datům ještě navíc přidávat příslušné použité fonty. Další novinkou v oblasti práce s textem je především vylepšení importu z textových editorů. V tomto případě totiž u nové verze lze zachovat původní formátování dokumentu včetně nastavení použitých druhů písem. Dopracována byla i samotná práce s textem v Unicode kódování, takže nepůsobí žádné problémy ani návrat k souborům vytvořeným ve starších verzích programu. Naopak problémem při práci s písmem může být použití funkce Convert Outline to Object. Pokud totiž převedeme písmo do křivek a aplikujeme tuto funkci, může se velmi často stát, že obrys bude nekorektně vykreslen a do jeho tvaru přibudou křivky, které tam nemají co dělat. Je otázkou, zda jde o chybu programu či o chyby ve fontech, nicméně je jasné, že oprava některých složitých tvarů může být velmi pracná.

Nové nástroje
Je celkem pochopitelné, že nová verze programu s sebou přináší i zcela nové nástroje, které práci grafika buď usnadňují či zjednodušují, nebo mu nabízejí zcela nové možnosti, kterých se dříve dosahovalo jenom velmi obtížně. Mezi nové nástroje můžeme zařadit především dva nové štětce, nazvané Smudge Brush a Roughen Brush. Prvně jmenovaný nástroj slouží k provádění retuší vektorových objektů. Jeho aplikací lze objekt, který musí být ve křivkách, rozšiřovat nebo umazávat podobně, jako tomu bývá u nástroje guma. V nastavení se dá upravovat velikost tohoto nástroje a sklon. Po zvolení této funkce se uprostřed nástroje objeví tečka, která určuje, zda se bude k objektu přidávat nebo naopak z něj ubírat. Pokud je tečka uvnitř objektu, bude nástroj sloužit jako jakýsi štětec, pokud bude naopak vně objektu, chová se nástroj jako guma. Druhým novým nástrojem je Roughen Brush. Ten má za úkol znepravidelnit okraje zvoleného objektu. Také zde se volí jeho velikost a počet a sklon nepravidelností. Oba nástroje umožňují na rozdíl od deformovacích nástrojů, jako je například Distortion Tools, velice kreativní a téměř neomezené kreslení. Druhý nástroj vyžaduje velmi přesné ovládání myši či pera tabletu, protože zde jde velmi snadno vytvořit objekt se stovkami řídících bodů.
Zajímavou novinkou mezi funkcemi nového CorelDraw 11 je i tříbodové kreslení objektů. Spočívá v tom, že prvním tahem myší nebo perem tabletu se určí sklon objektu, druhým tahem pak velikost objektu, který tak již není nutné natáčet. To je užitečné především v oblasti kreativních návrhů, kde není přesně jasné, pod jakým úhlem má být daný objekt natočen. Funkci lze aplikovat nejenom na elipsy, ale také třeba při vytváření čtverců a obdélníků. S podobnou funkcí se můžeme setkat i u nástroje 3 Point Curve Tool, nacházejícího se ve skupině Freehand Tool. Také zde prvním tahem vytvoříme směr úsečky, ve druhém tahu však z úsečky vytáhneme křivku podle libosti.
Výrobce Corelu však nezapomněl ani na uživatele programu z oblasti signmakingu a CAD aplikací. Zde je totiž zapotřebí možnost uzavírání cest jednotlivých objektů, na což doposud vývojáři programu příliš nemysleli. Nová verze 11 má však implementovánu funkci Create Closed Path. Po jejím spuštění dojde ke spojení dvou nejbližších koncových bodů křivky, přičemž je možné uživatelsky zvolit, zda ke spojení dojde přímkou či křivkou. Dalším novým nástrojem, s nímž se můžeme v nové verzi setkat, je pero Polyline, které zvládne kombinované kreslení přímek i křivek bez nutnosti napojování bodů, jak to vyžaduje kreslení od ruky s použitím pera.

Corel PhotoPaint a R.A.V.E.
Celý balík CorelDraw Graphics Suite 11 však nezaznamenal pouze novinky a úpravy v programu CorelDraw, ale přinesl jistá vylepšení i v dalších aplikacích, především v PhotoPaintu a R.A.V.E. Prvně jmenovaná aplikace bitmapového editoru PhotoPaint získala některé zajímavé funkce. Zejména díky aplikaci KnockOut firmy Corel, o níž jsme již psali, se můžeme nyní v PhotoPaintu setkat s vylepšenými způsoby maskování, založenými na této technologii. Náročné maskování objektu je tudíž nyní v tomto bitmapovém editoru poměrně jednoduché a velmi intuitivní. Vylepšenou funkcí tohoto programu je také možnost spojování více obrázků pro panoramatické záběry. Nové možnosti v použití nabízejí i filtry simulující odlesky ve fotografickém objektivu (Lens Flare). Spolu s efektem hloubky ostrosti a dalšími je uživatel nalezne v položce menu Camera.
Nově je zařazen rovněž nástroj pro vyřezávání objektů (Cutout), jenž nabízí uživateli možnost interaktivního označení požadovaných části obrázku pomocí štětce a barevné výplně v samostatném komunikačním okně. Výrobce nezapomněl ani na uživatele digitálních fotoaparátů. Zde se totiž poměrně často vlivem vestavěných blesků objevuje jev červených očí, který zcela nový nástroj PhotoPaintu poměrně spolehlivě opravuje. V PhotoPaintu se objevila i funkce, ostatními bitmapovými editory již nějakou dobu používaná. Jde o nástroj umožňující rozřezání obrázku na jednotlivé dlaždice pro jejich umístění do HTML dokumentu. Nově tak je možné v prostředí Corel PhotoPaintu vytvářet interaktivní tlačítka a plochy (Rollver) pro internetové dokumenty. Kromě toho je společnost Corel se svým PhotoPaintem jednou z prvních firem, která podporuje formát JPEG 2000.

Poslední aplikací, o níž se zde zmíníme, je program R.A.V.E., jenž se poprvé objevil ve verzi CorelDraw 10 a slouží k vytváření Flash animací. Pochopitelně, že ten, kdo dnes využívá program Flash od firmy Macromedia, bude i novou verzí R.A.V.E. zklamán. Na druhou stranu je tento program určen především pro zpracování jednoduchých animací. Jeho nespornou výhodou je, že při práci s ním má uživatel k dispozici kompletní sadu kreslicích nástrojů, kterými disponuje CorelDraw. Další výhodou je i to, že program R.A:V.E. 2 je schopen využívat Symbol Library.

Systémové požadavky a dostupnost
Jak jsme si již zvykli, není program CorelDraw příliš náročný na systém, pod nímž pracuje, a hlavně na hardwarové vybavení. Ostatně proto je také hojně rozšířen. Nová verze vyžaduje u počítačů na platformě PC minimálně Pentium II pracující s taktovací frekvencí 200 MHz a vyšší. U počítačů Apple pak musí být osazen Power Mac G3 nebo vyšší. U platformy Apple je vyžadováno 128 MB RAM, ale na PC se Corel rozjede i s minimálními 64 MB RAM, i když doporučená konfigurace je taktéž 128 MB RAM. Ani v operačních systémech není nový Corel příliš vybíravý. Na Applech poběží pod operačním systémem Mac OS 10.1 a vyšším, u počítačů PC pak pod libovolným operačním systémem počínaje Windows 98. Z dalších údajů uváděných při konfiguraci stojí za zmínku snad jen 200 MB volného místa na disku u platformy Mac, resp. 250 MB u PC.
Nová verze tohoto vektorového grafického programu je dostupná, i když zatím pouze v anglické verzi, za cenu 18 470 bez DPH. Upgrade z nižších verzí přijde na necelou polovinu, tedy 8 999 bez DPH.

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma