CTP tisk servis, a. s., Brno

582

Společnost CTP tisk servis byla založena v Brně před více než čtyřmi lety. Po celou dobu podnikání se zaměřuje na předtiskovou přípravu a v poslední době také na zušlechťování tiskové produkce. Se třemi CtP je jedním z největších specialistů na přípravu tiskových desek v České republice. Od poloviny roku 2007 využívá jako jedna z prvních firem u nás sítotiskový stroj Sakurai Maestro MS102AII.

Začátkem letošního roku se CTP tisk servis přestěhoval do nového sídla. Výrobní provoz nicméně zůstává v budově Moravské typografie. S Moravskou typografií probíhá rozsáhlá kooperace. Formu spolupráce lze označit za ukázkový příklad outsourcingu v praxi. V areálu Moravské typografie má firma CTP k dispozici dostatek pracovních ploch.

 


Provozní plochy CTP tisk servisu jsou v areálu Moravské typografie

 

Sdružení tří firem

CTP tisk servis je hlavním článkem volného sdružení tří firem. S CTP jsou propojeny společnosti PV agency a Palatin CZ. PV agency je reklamní agentura, jejímž úkolem je mimo jiné zajišťování zakázkové náplně. Grafickou přípravu zabezpečuje studio Palatin CZ. V samotném CTP tisk servisu jsou soustředěny systémy CtP, které poskytují služby po celé České republice. Těžiště zakázkové struktury se ovšem nachází na Moravě. Firma Palatin CZ, která hned od počátku zahrnovala grafické a DTP studio i osvitovou jednotku, umožňuje i nyní vytváření grafických návrhů a dopracování představ zákazníků. Studio řeší např. grafické návrhy některých profesních a regionálních časopisů. Propojení s technologií CtP v CTP tisk servisu dovoluje zajistit komplexní přípravu až do fáze tiskové desky.

„Zachytili jsme nástup CtP. Pochopili jsme, že klasická technologie přípravy desek bude brzy na ústupu,“ říká pan Milan Vašín, předseda představenstva a. s. CTP tisk servis. Od té doby se také datuje spolupráce s reklamní agenturou PV agency, kterou vlastní paní Jana Zemene. Pan Vašín má dlouhodobé zkušenosti z polygrafického oboru. Začínal jako sazeč v novinové tiskárně. Společnosti s ručením omezeným Palatin CZ a PV agency založily společně akciovou společnost CTP tisk servis a pořídily si jedno z prvních CtP v Brně.

„Myšlenka podnikání pouze v pre-pressu, aniž bychom uvažovali o samostatném tisku, se ukázala jako správná,“ konstatoval Milan Vašín. První CtP ECRM Mako 4 ve formátu B2 bylo nainstalováno v roce 2003. Brzy potom následovalo CtP Mako 8 pro formát B1. Když se naskytla možnost připravovat rovněž desky pro rotační novinový ofset v Moravské typografii, zakoupila si společnost CTP tisk servis také CtP ECRM Mako 4 Newsmatic. První CtP Mako 4 bylo nedávno již nahrazeno jiným zařízením stejné značky a formátu.

 


Nové sídlo společnosti je v Brně v ulici Rovná 3a

 

Kapacita tří CtP

K přípravě tiskových desek má společnost CTP tisk servis nyní k dispozici CtP zařízení ECRM Mako 4, Mako 8 a Mako 4 Newsmatic. Je tedy schopna zajistit přípravu desek až do formátu B1 (1 143 x 824 mm). Součástí konfigurace CtP Mako 4 Newsmatic je také jednotka pro automatizované nakládání desek. Linky na osvit desek jsou doplněny o vyvolávací automaty značky Heights a Inca. Vykládáním do zásobníku jsou vybavena všechna CtP.

Na CtP ECRM Mako 4 Newsmatic se připravují tiskové desky pro novinovou rotačku Geoman, která slouží v Moravské typografii zejména k tisku deníku Metro. Tiskový stroj Geoman umožňuje oboustranný plnobarevný potisk složek až do 32 stran. Výkon CtP Mako 4 Newsmatic dosahuje až 60 desek za hodinu. Po osvitu prochází deska vyvolávacím automatem a poté se zpracovává na děrovacím a ohýbacím stroji Nela VCP evolution 550. Automat je vybaven počítačově řízenou optoelektronickou technologií a kamerovým registračním systémem. Systém CtP a děrovací a ohýbací stroj Nela jsou in-line propojeny. Příprava tiskových desek pro novinový tisk v Moravské typografii je realizována plně automaticky, s vysokou přesností a s vyloučením lidského faktoru. Systém pre-pressu umožňuje zkrátit čas přípravy, snížit makulaturu a zvýšit kvalitu novinové produkce.

Firma zajišťuje pro své odběratele osvit asi deseti tisíc desek měsíčně. Maxima dosáhla loni v říjnu, kdy se měsíční výkon vyšplhal až na 15 000 osvícených desek. Podle odhadu Milana Vašína nastal právě v minulém roce vrchol v poptávce po externí přípravě desek technologií CtP. Po nějakou dobu by měl nyní zůstat „setrvalý stav“ a posléze se poptávka začne pomalu snižovat. Trendem je pokles pořizovacích cen CtP, což vede k nákupu moderní pre-pressové technologie i tiskárny, které ještě donedávna o vlastním CtP ani neuvažovaly. Složení zákazníků se přesouvá od středních tiskáren k malým i drobným polygrafickým firmám.

CTP tisk servis provádí také klasický osvit filmů na osvitových jednotkách Agfa Avantra 25, Agfa Acusset 1000 a ECRM Pel Box. Nabízí maximální formát osvitu 449 x 635 mm. Konvenční osvitová technologie pořád ještě nalézá uplatnění. V seznamu zákazníků je stále dost tiskáren, které si přejí klasický osvit na film.

V souladu s podnikatelským zaměřením CTP tisk servisu představují CtP základní produkční technologii. Se všemi CtP ECRM Mako vyjadřuje pan Vašín „úplnou spokojenost“. Hardware i software systémů CtP funguje bez problémů. „Pokud byly během posledních let nějaké potíže, tak s kvalitou desek. Občas se najde nějaká šarže, s níž jsou problémy,“ poznamenal Milan Vašín. CTP tisk servis používá desky Fuji a Kodak.

„Nikdy jsme nechtěli mít vlastní produkční kapacity v ofsetovém tisku,“ charakterizuje podnikání předseda představenstva CTP tisk servisu. Firma se od počátku profiluje jako specialista na pre-press. „Kdybychom si pořídili klasický ofsetový stroj, tiskárny by na nás pohlížely jako na konkurenci,“ uvedl pan Vašín. Ve firmě se rozvíjejí také kapacity pro post-press, zejména pro zušlechtění produkce sítotiskem.

„Byly doby, kdy jsme desky dodávali i do Děčína,“ charakterizuje okruh svých zákazníků pan Milan Vašín. V posledních letech se firma soustřeďuje na služby pro tiskárny na Moravě. Mezi klienty jsou i tiskárny, které mají spotřebu desek okolo 1 500 kusů měsíčně. Postupně se však vybavují vlastními CtP. V seznamu zákazníků začínají převažovat tiskárny s měsíční spotřebou desek okolo 600 kusů. Takovým tiskárnám se zatím s ohledem na rentabilitu provozu a návratnost investic nevyplatí pořizovat si vlastní CtP.

CTP tisk servis má propracovaný systém logistiky v dodávkách tiskových desek. K zákazníkům je vozí buď přímo nebo pomocí kurýrní zasilatelské služby Českých drah. Se svými třemi CtP zajišťuje firma služby v pracovní dny nepřetržitě. „Když si večer přivezete zakázku, ráno si ji můžete odvést,“ zdůrazňuje operativnost své společnosti pan Vašín.

 


Sítotiskový stroj Sakurai Maestro MS102AII

 

Technologie pro post-press

První pořízenou technologií pro post-press je jednoúčelový vkládací stroj Ferag, který slouží ke zpracování produkce, vytištěné v Moravské typografii na rotačce Geoman. CTP tisk servis má zajímavou personální strukturu, která jí umožňuje být velmi flexibilní. Stálých zaměstnanců je dvacet, ale ve formě pracovních poměrů na výpomoc zaměstnává až 150 lidí. Převážná část z nich pracuje na dokončujícím zpracování novinového tisku, který Moravská typografie formou outsourcingu zadává do CTP tisk servisu. Kapacita vkládací linky Ferag totiž nedostačuje rychlosti rotačky Geoman, takže se vkládání v části nákladu souběžně zajišťuje i manuálně.

Společnost Uniware vystavila sítotiskový stroj Sakurai Maestro MS102AII na loňském veletrhu EmbaxPrint v Brně, kde za něj získala prestižní ocenění Zlatý EmbaxPrint 2007. A právě tento stroj byl poté nainstalován ve výrobních prostorách CTP tisk servisu v Brně. „Myšlenka na rozšíření možností v post-pressu se zrodila, když jsme zjistili, že se tržní prostor pro poskytování služeb souvisejících s CtP zužuje,“ uvedl Milan Vašín. První aktivitou v post-pressu byl Ferag, druhou je sítotiskový stroj Sakurai.

K nákupu stroje Sakurai inspirovala vedení firmy společnost Uniware, s níž udržuje dlouhodobé vztahy jako s dodavatelem CtP a materiálů. Jeho společnost je plně spokojena se servisem zařízení CtP. Svou roli sehrála také návštěva v tiskárně Septima v Praze, která má první stroj uvedené značky a typu u nás. Společnost Uniware se začala prosazovat na našem trhu s ofsetovými i sítotiskovými stroji Sakurai. Ofsetový tisk nepřicházel pro CTP tisk servis vzhledem k vymezení okruhu polygrafických podnikatelských aktivit v úvahu a rozhodla se tedy pro sítotisk. Využila také průzkum trhu, který si vypracovala společnost Uniware. Kapacita v sítotisku, zejména ve špičkových aplikacích, je na českém trhu zatím nedostatečná. S růstem poptávky po speciálně zušlechtěných tiskovinách nemá CTP tisk servis o efektivním využití stroje žádné obavy.

Stroj Sakurai byl nainstalován v červnu po loňské výstavě EmbaxPrint. V červenci běžel zkušební provoz a od srpna probíhá normální rutinní provoz. Japonský sítotiskový stroj Sakurai je nainstalován v lince se sušicím zařízením z produkce české firmy VM-technik. Sítotiskový stroj se využívá ve dvou až třech směnách. V závěru loňského roku byl stroj vytížen na tři směny. Obsluhují jej tři sítotiskaři, kteří měli již předtím zkušenosti se sítotiskem realizovaným na strojích jiných značek. S obsluhou stroje Sakurai se blíže seznámili během instalace a zkušebního provozu.

Příkladu sítotiskem nanášeného laku na ofsetovou tiskovinu si mohli povšimnout čtenáři posledního loňského čísla Světa tisku. Obálka ST 12/2007 byla zušlechtěna právě v brněnském CTP tisk servisu pomocí stroje Sakurai. K parciálnímu lakování byl použit UV lak a zlatý glitter. Podrobným zkušenostem se sítotiskovými stroji Sakurai Maestro MS102AII v českých tiskárnách je věnován samostatný článek v rubrice Praxe v tomto čísle Světa tisku.

Zákazníky pro sítotisk firma doposud získávala mezi svými tradičními klienty, kteří byli informováni o rozšíření nabídky post-pressových technologií. V současné době začíná s marketingovou kampaní, která představí výhody stroje Sakurai dalším potenciálním partnerům. Pre-pressovou přípravu sít si CTP tisk servis zajišťuje sám. Výrobu sít jí zabezpečuje brněnské Servis centrum.

Pořízení sítotiskového stroje Sakurai umožňuje společnosti CTP tisk servis rozšířit okruh zákazníků a nabídnout jim zpracování špičkového zušlechtění polygrafické produkce. Ve výhledu na další léta je další posilování segmentu post-pressu. Společnost CTP tisk servis v Brně uvažuje do budoucna o laminování a dalších dokončujících technologiích. Služby, které nabízí na českém trhu, nejlépe charakterizuje její motto „Kvalita-Cena-Čas“.

 

CTP tisk servis, a. s.
Nové sídlo společnosti:
Rovná 3a, 639 00 Brno
Tel.: 541 210 996
Fax: 541 210 294
E-mail: ctptisk@ctptisk.cz
Internet: www.ctptisk.cz

Provoz:
Heršpická 6 (budova Moravské typografie), 639 00 Brno
Tel.: 532 163 250
Mobil: 731 511 935
E-mail: ctp@ctptisk.cz, obchod@ctptisk.cz

Technologie:
CtP ECRM Mako 4, Mako 8, Mako 4 Newsmatic
Osvitové jednotky Agfa Avantra 25, Agfa Acusset 1000  a ECRM Pel Box
Sítotiskový stroj Sakurai Maestro MS102AII
Vkládací stroj Ferag

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný