Diana Easy 85/115 – nový model skládací lepičky

1448

Společnosti Heidelberg Druckmaschinen a MK Masterwork a uspořádaly 1. června letošního roku ve výrobním závodě ve slovenském Novém Meste nad Váhom pro své zákazníky a odborné publicisty ze Slovenska, České republiky a Polska prezentační akci MK Masterwork Openhouse.

Cílem této prezentace byla prohlídka velmi moderního výrobního závodu MK Masterwork, představení jeho výrobního programu a zejména prezentace zcela nového modelu skládací lepičky Diana Easy 85/115 z typové řady strojů Diana.

Akce byla zahájena už 31. května 2017 společnou slavnostní večeří v trenčínském hotelu Magnus, kde byli její účastníci ubytováni. Následující den ráno se společně přesunuli do nedalekého Nového Mesta nad Váhom, kde je před výrobním závodem MK Masterworks přivítali jeho výkonní ředitelé Frank Matthiass Schmidt a Miro Švec.

 


Výrobní závod MK Masterwork v Novém Meste nad Váhom

 

 

Výrobní závod MK Masterworks

Stavba tohoto výrobního areálu byla zahájena v roce 1998, kdy byl v Novém Meste nad Váhom společností Jagenberg zakoupen pozemek a započata stavba nové výrobní haly. V roce 2003 převzala tento závod společnost Heidelberg Druckmaschinen AG, která výrazným způsobem zvýšila jeho kapacitu, a o tři roky později zde byla smontována první plně vybavená skládací lepička na produkty ze skládačkových lepenek. Následně došlo v roce 2006 k rozšíření montážní haly a k výstavbě nové administrativní budovy. V současnosti už probíhá v tomto závodě kompletní výroba plně vybavených skládacích lepiček včetně obrábění odlitků jejich nosných i mechanických částí. Odlitky nosných a mechanických částí lepiček a pouze některé jejich jednotlivé součástky, jako např. servomotory, optické a infračervené senzory, apod. jsou nakupovány od celkem sedmi mezinárodních renomovaných subdodavatelů. S čínskou společností MK Masterwork podepsala společnost Heidelberger Druckmaschinen AG smlouvu o spolupráci a partnerství v oblasti výroby strojů a zařízení pro postpresovou výrobu obalů koncem roku 2014 a na jejím základě převzala tato firma z nabídkového portfolia Heidelbergu výrobu strojů na provádění výseku a horké fóliové ražby Promatrix a Easymatrix a skládacích lepiček Diana.

 

Diana Easy 85/115
V montážní hale vládne přísný pořádek a čistota

 

Výrobní závod v Novém Meste nad Váhom převzala společnost MK Masterworks v dubnu loňského roku. V současnosti má tento závod 130 zaměstnanců a 70 % jeho produkce tvoří výroba skládacích lepiček a zbývajích 30 % výroba jejich dílů a náhradních součástek. Celková plocha výrobního areálu je 36 000 m², z čehož 2 200 m² zabírá vlastní výroba, 4 000 m² montáž, 1 100 m² sklad nakupovaných dílů a 650 m² sklad polotovarů a surovin. Výroba, to znamená obrábění nosných odlitků a jednotlivých mechanických částí strojů a jejich kontrola, následná předběžná montáž zařízení a jedna ze skladovacích prostor, jsou soutředěny do dvou vzájemně propojených hal. Prostorově nejnáročnější je množství poloautomatických a automatických obráběcích strojů, na kterých jsou obráběny nosné i pohyblivé části jednotlivých modelů skládacích lepiček. Každý dokončený díl i součástka jsou pečlivě digitálně proměřovány ve zkušební kabině umístěné uprostřed větší haly, aby jejich případné rozměrové odchylky nekomplikovaly následný provoz zařízení. Následuje jejich předběžná montáž do částečných kompletů, které jsou potom přesunuty do vedlejší montážní haly ke konečné kompletaci jednotlivých modelů skládacích lepiček.

 

Diana Easy 85/115
Největší plochu ve velké výrobní hale společnosti MK Masterwork zabírají digitálně řízené obráběcí stroje

 

 

Diana Easy 85/115

Produktové portfolio typové řady Diana v současnosti zahrnuje modely skládacích lepiček Diana Easy 65/85/115, Diana Smart 80/115, nejvyšší model Diana x 80/115 a doplňková zařízení Diana Feeder, Diana Stackturner, Diana Packer, Diana Inletspotter a moduly Diana Braille a Diana Inspection Control.

Nový model Diana Easy 85/115 byl premiérově představen letos v květnu na mezinárodním veletrhu China Print v Pekingu a prakticky souběžně také na přehlídkové prezentaci obalářských strojů v německém Wieslochu.

 

Diana Easy 85/115
Prezentovaný nový model skládací lepičky Diana Easy 85/115 v montážní hale závodu MK Masterwork

 

Jedná se o dokonalou skládací lepičku určenou pro výrobce obalů ze skládačkových lepenek, kteří se snaží rozšířit okruh svých zákazníků nabídkou kvalitních produktů a současně zrychlit a nákladově zefektivnit svoji produkci. Zkonstruována byla R & D týmem společnosti MK Masterwork v německém Neussu, který vycházel z téměř šedesáti let zkušeností s osvědčenými předchozími modely skládacích lepiček Diana. Disponuje většinou funkcí nejvyššího modelu této typové řady Diana x a vysokou produkční rychlostí až 350 m/min. Jedním z klíčových kritérií při vývoji a konstrukci tohoto zařízení byl záměr, aby se jednalo o skutečně modulární zařízení umožňující
svým uživatelům zvýšení kapacity skládačkového lepení a realizaci všech potřebných výrobních změn. Všechny jeho vlastnosti a funkce proto uživatelům dovolují jeho následné postupné rozšiřování a doplňování po základní instalaci.

Diana Easy se skládá ze šesti pracovních sekcí. První z nich je nakladač s připojitelným modulem pro blanky, který je přizpůsoben pro snadné nastavování. Je vybaven frikčními pásy s rychlým pozicováním dopravníků a opčně může být vybaven také podtlakovým nakládacím systémem. Za nakladačem následuje předskládací sekce (prefolder) provádějící předlamování lomů 1 a 3. Za ní je v konfiguraci stroje umístěn Combimodule se třemi spodními nosiči a pěti horními přítlačnými kolečky. Tento modul umožňuje také opční přizpůsobení pro výrobu výklopných krabiček. Za ním následuje skládací stanice, za ní transferová sekce a stroj je ukončen lisovací sekcí.

Skládací lepička je k dispozici v šířkách dráhy 85 nebo 115 cm a je možné na ní vyrábět krabičky typu straight line, lockbottom a také typu 4-corner a 6-corner.

 

Ivan Doležal