Digicon Sabre Xtreme – laserový výsek od AB Graphic

528

Zájem o možnost zpracování digitálních tisků v oblasti výroby etiket se stále zvyšuje. Produkci, která je natištěna nejrůznějšími druhy digitálních tiskových strojů, je totiž nutné dále zpracovat, což často bývá nemalým problémem, který omezuje možnosti výroby digitálně zpracovávaných etiket.

Jednou z nejdůležitějších úprav je zde přitom výsek, který může při použití konvenčních řešení neúměrně prodloužit a prodražit celé zpracování. Alternativou jsou řešení laserového výseku, který sice stále představuje významné investiční zatížení, ale stále častěji se objevují řešení, která mohou plně a produkčně splňovat nároky etiketové výroby. Jedno z takových řešení má ve své nabídce i společnosti AB Graphic v podobě výsekového laserového systému s označením Digicon Sabre Xtreme. Poprvé bylo toto řešení odborné veřejnosti představeno již v roce 2009, nicméně na veletrhu Labelexpo Europe 2011 byla předvedena plně funkční konvertingová linka, která kromě samotného laserového výseku nabízela i některé velmi zajímavé další funkce, které zvyšují užitnou hodnotu celého řešení a přibližují jej průmyslovému nasazení.

 

Digicon Sabre Xtreme
Stroj Sabre Xtreme na veletrhu Labelexpo Europe 2011

 

Sabre Xtreme umožňuje pracovat s širokým spektrem médií, jejichž maximální pracovní šíře je 330 mm. Podobně jako ostatní stroje v této kategorii, také Sabre Xtreme pracuje v systému roll­‑to­‑roll, kde je řešení vybaveno odvinem a zpětným návinen s možností regulace tahu materiálu tak, aby i při změnách produkční rychlosti nedocházelo k výkyvům v kvalitě zpracování. Samozřejmostí je také doplnění stroje o odtah mřížky, podobně jako je tomu u konvenčních konvertingových strojů. Srdcem celého řešení je samotný laserový výsekový modul, který využívá dvojice CO2 laserů s výkonem 200 W. Produkční rychlost celého systému je závislá na tvaru a velikosti vysekávaného motivu. Při nejjednodušších motivech je možné dosahovat produkční rychlosti na úrovni až 85 metrů za minutu. Když dochází ke zpracovávání složitějších motivů či většího množství objektů menších rozměrů, může produkční rychlost v extrémních případech klesnout až k 10 metrům za minutu. Samozřejmostí je využití laseru nejenom k samotnému výseku, ale také náseku, peroraci a řadě dalších operací.

Použití celého systému je přitom velmi jednoduché. K ovládání stroje se používá dotykového displeje s řídicím systémem na platformě Windows, který ovládá veškeré činnosti stroje. Všechny zakázky mohou být připravovány off­‑line a dodávány do stroje prostřednictvím USB zařízení. Se strojem je dodáván i software Digital Die Shop, do něhož lze jednoduše importovat ořezové cesty, lze je zde i vytvářet, editovat. V rámci softwaru je možné i upravovat ořezové stopy tak, aby bylo dosaženo optimálně nejvyšší produkční rychlosti stroje. Tato optimalizace může představovat i významné časové úspory.

 

Digicon Sabre Xtreme
Modul pro tisk lepidla od společnosti Domino

 

Jak jsme již uvedli, na bruselském veletrhu Labelexpo Europe 2011 byl tento laserový výsek doplněn o další rozšiřující aplikace. Na veletrhu byl totiž tento stroj představen v kombinaci se studenou fóliovou ražbou. Základem tohoto řešení bylo doplnění výsekového stroje Sabre Xtreme o ink­‑jetový tiskový modul od společnosti Domino Printing Sciences. Tímto modulem byl dotiskový ink­‑jetový systém série A, který k tisku využívá technologie kontinuálního ink­‑jetového tisku (CIJ). Pomocí tohoto ink­‑jetového modulu, pracujícího v plné šíři 330 mm, je totiž místo inkoustů na povrch zpracovávaného média nanášeno speciální lepidlo, u něhož musí být zajištěna odpovídající viskozita tak, aby nedocházelo k zanášení jednotlivých trysek v ink­‑jetové tiskové hlavě. Za touto tiskovou hlavou je pak umístěna vlastní jednotka pro studenou ražbu s odvinem a zpětným návinem fólie. Řešení této jednotky je již standardní s ostatními řešeními studené fóliové ražby, jaké známe i z prostředí flexotiskových strojů. Základní odlišností tak zůstává především nanášení lepidla pro aplikaci fólie za studena.

 

Digicon Sabre Xtreme

 

Maximální pracovní šíře 330 mm
Počet laserů 2
Typ použitých laserů CO2
Rychlost výseku až 85 m/min.
Použitá technologie tisku kontinuální ink­‑jet

 

Patrik Thoma