Digitální řešení pro řez a rilování

1537

Tradiční výsek má řadu výhod, ale vzhledem k snižujícím se nákladům v řadě případů již není tím nejlepším řešením, neboť cena přípravy výsekových nástrojů může tvořit neakceptovatelnou část nákladů.

Již několik let jsou na trhu pro ořez i digitální řešení, které lze technologicky rozdělit na řezání nožem a laserovým paprskem. Každá z těchto technologií má své výhody i nevýhody. Každopádně digitální řešení pro ořez a rilování není vhodné pro vyšší náklady produktů, které je schopna zvládnout analogová technologie (technologie s neměnnou formou pro výsek). Z technologického pohledu máme pro výsek, násek, perforaci či rilování dva základní analogové způsoby – plochou formu či válcovou formu (plochý či rotační výsek). Obě tyto analogové technologie jsou na trhu již dlouho, více než 65 let, a proto jsou tyto způsoby velmi dobře zvládnuté a jsou schopné pokrýt velkou škálu požadavků. Vzhledem k tomu, že využívají systém nožů, není úplně možné při jejich použití vyseknout úplně vše – např. problémem mohou být malé rádiusy a stejně tak není možné nože umístit velmi blízko sebe. Toto částečně řeší formy vytvořené vyřezáním celé formy z jednoho kusu, ale ani tak není možné vyrobit úplně vše. Druhým problémem dnes může být cena výroby nástroje pro malé náklady a časová náročnost na výrobu výsekového nástroje. Digitální ořez nebo výsek, protože není potřeba žádný výsekový nástroj – deska či válec, je proto vhodnější pro menší náklady a pro zakázky, u kterých je tlak na rychlou výrobu výsledného produktu. Mezi další výhody digitálního řezu je pak i formátové omezení, neboť u něj jsme limitování až formátem 5 x 7 metrů.

 

 

Z pohledu digitálních technologií zde existují dvě cesty – řezání nožem či laserovým paprskem. Obě tyto technologie jsou již na trhu také několik let, ale až v posledních letech se jejich produktivita posunula dál, takže má smysl o nich uvažovat jako o nástroji na produkční výrobu, nejen jako o technologii pro výrobu vzorků. Na trhu jsou jak unikátní systémy, tak i univerzální zařízení. Mezi unikátní systémy lze zařadit např. velmi velký formát, kde asi mezi největší zařízení patří Aristomat LFC s formátem až 5 345 x 7 400 mm. Toto unikátní zařízení nemá smysl úplně pro každého a např. z pohledu polygrafické praxe asi není úplně nejlepším řešením. V oblasti polygrafie a výroby obalů se dnes převážně využívají modely s šířkou 1 200 či 1 600 mm, které pokrývají většinu formátů tiskových strojů či linek pro výrobu vlnité lepenky. Dnes již většina výrobců nabízí základní nástroje pro řezání, ať již jde o klasický tažný nůž, nůž oscilační či nůž s řezem pod úhlem pro vlnitou lepenku. Stejně tak z pohledu rilování jsou zde základní nástroje a i kola různých průměru a hmotností. Rychlosti, kterých zařízení dosahují, mohou být 100 m/minutu, ale rychlost je velmi závislá na pohybu ramene a nástrojů. Většina renomovaných výrobců jako např. Elitron, ESKO a ZUND, nabízí velmi propracované řezací a rilovací nástroje pro jednotlivé materiály, tedy plochou i vlnitou lepenku. Je tak možné vyrobit krabice např. i z 7-mi vrstvé lepenky s plnou funkčností.

Vzhledem k tomu, že oblast polygrafie resp. výroby obalů je zajímavým segmentem, přichází i všichni výrobci se speciálním nástroji a technologiemi pro toto specifické využití, ať již jde o automatizované systémy pro nakládání a vykládání, nebo i kvalitnější fixaci materiálu. Práce s vlnitou lepenkou není vždy úplně ideální, neboť jejich rovinnost je velmi proměnlivá vzhledem ke schopnosti do sebe nasávat vlhkost. Manipulace s materiálem, jeho umístění na řezací stůl a následný odběr výrazně snižuje celkovou efektivitu. U automatizovaných systémů je tak možno dosáhnout zvýšení efektivity až o 30 %. Je nutné dodat, že plně automatizované systémy nabízí jen klíčoví hráči. Systém je pak schopen realizovat například nakládání archů vlnité lepenky přímo z palet a zároveň i stohování hotových vyřazených produktů na paletu. Následuje pak jen výlup, či odstranění mřížky (toto řešení má např. společnost Elitron u systému Kombo TAV). Pro zvýšení efektivity je nabízen i systém více nástrojů na jedné hlavě, který tak umožňuje provoz stroje bez zastávek nutných pro výměnu nástroje, jak bylo v minulosti běžné. Dokonce již někteří výrobci zkoušeli osadit více hlavami jedno rameno, ale tento systém se příliš neujal, neboť výsledná efektivita není zas až tak vysoká. Naproti tomu velmi zajímavý a efektivní systém nabízí společnost Elitron, jehož stůl je opatřen dvěma nezávisle fungujícími rameny, přičemž na každém z nich je hlava s nástroji. Je tedy možné na jednom rameni mít umístěny nástroje pro řezání (více typů) a na druhém rameni pak různé další nástroje pro rilování, které jsou taktéž ve více variantách. Poslední součástí pro zvýšení efektivity jsou softwary pro řízení řezu a rilu, u kterých v poslední době došlo také k výraznému posunu. Dráha posunu a změny nástrojů je tak dokonale optimalizována pro zrychlení pohybu ramene a jednotlivých nástrojů.

 

 

Druhou technologií pro digitální řez je pak technologie laserová, kde se nejčastěji využívá CO2 laserová dioda o výkonech 40–1 000 W a dva základní principy. První jednodušší systém je podobný tomu, jak pracují řezací plotry, to znamená, že rameno s laserou diodou se pohybuje ve dvou osách nad substrátem. Druhý systém je pak podobný CtP zařízení, tedy laserový paprsek je směřován na základě natáčení zrcadla od kterého se odráží.

První systém s ramenem, není příliš omezen formátem, to znamená, že existují i velkoformátové systémy, ale tento systém nepatří mezi nejrychlejší. Běžně dostupné formáty jsou do cca 1,5 x 1,2 metru, ale na trhu jsou i větší zařízení. Maximální rychlost řezu je 90–200 m/minutu. Rychlost je možné ovlivnit výkonem laseru a mechanickou konstrukcí. Velkou předností řezání laserovým paprskem je pak možnost řezání jemných detailů (50 mikronů) a možnost řezání do určité tloušťky materiálu (tj. gravírování do papíru). Na druhou stranu určitým nedostatkem laseru může být nemožnost řezat úplně všechny materiály a opálený okraj řezu. Úroveň opálení je různý dle výkonu, rychlosti, technologie a materiálu. Problém této technologie, kde se hlava pohybuje na rameni a rameno se také pohybuje, je nejenom rychlost samotného pálení, ale i čas potřebný na manipulaci. Tyto jednodušší systémy se totiž nevyrábí v automatizovaném provedení s automatickým nakladačem a podobně. Jsou tedy určeny spíše pro jednotky a desítky kusů.

Druhým a výrazně efektivnějším řešením je pak systém s vychylováním laserového paprsku zrcadlem. Tento systém může být výrazně rychlejší a je hlavně schopen pracovat i na substrátu, který je v pohybu, tj. kotoučové stroje či materiál na pohyblivém pásu. V praxi jsou reálné rychlosti na úrovni 80–100 metrů za minutu (hovoříme o rychlosti pásu, rychlost řezání je vyšší a může být až 600 m/minutu). Případně v provedení archových strojů, tj. 720 m/minutu při posunu substrátu rychlostí 60 m/minutu. Např. LasX LaserSharp B2 Motion, který má max. šířku archů 508 mm a délkově je téměř není limitován, je schopen za hodinu ořezat/vyřezat řádově 500 archů ve formátu B2, při použití 400 W CO2 laseru (stroj je možné osadit až 1 000 W laserem). Výhodou je tedy vysoká rychlost a možnost plně automatizovaného řešení (např. při zapojení za digitální stroj). Nevýhodou je pak formátové omezení – zrcátko je schopno směřovat paprsek jen pod určitým maximálním úhlem, což limituje max. šířku archů. Druhý problém pak nastává, pokud je řezán substrát, který má větší výšku – zde je patrný šikmý úhel řezu (toto se týká hlavně krajovýchoblastí archu).

Není tedy na světě ideální technologie pro každý produkt či produkci, ale nabídka je již velmi zajímavá a každý si může vybrat zařízení, které nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

 

Martin Jamrich