EFI Fiery XF 6.3 – produkční a nátiskový server

1557

Vyšší kvalita tisku, zvýšená celková produktivita výroby, pohodlnější ovládání a podpora všech nejnovějších tiskových standardů, to jsou vlastnosti, kterými upgrade produkčního a nátiskového serveru EFI Fiery XF 6.3 potěší všechny uživatele tohoto tiskového řešení, nejen provozovatele tiskáren a tiskových strojů EFI.

K tiskovému řešení EFI Fiery XF se vracíme po delší době, během které toto populární řešení dospělo do verze EFI Fiery XF 6.3. Vylepšení, zásadních i drobnějších, má celou řadu. V následujícím textu se vás budeme snažit stručně seznámit alespoň s nejzajímavějšími z nich.

Server EFI Fiery XF je již od prvních verzí známý velmi širokou podporou produkčních a grafických tiskáren (v současnosti více než 600 modelů), a již poměrně dlouho i širokou a bezproblémovou podporou řezacích plotterů. Mimo stovek produktů třetích stran přibývají, vzhledem k expanzi EFI do světa digitálního tisku, na seznam podporovaných zařízení také vlastní tiskárny EFI. Není žádnou novinkou, že již delší dobu do rodiny EFI patří tiskárny EFI VUTEk, za poslední
dobu pak přibyly další produkty, jako jsou velkoformátové tiskárny EFI Matan, etiketové stroje EFI Jetrion, nebo digitální stroje pro potisk textilu EFI Reggiani. Široká podpora tiskáren se odráží i na skladbě novinek každého upgradu. Zatímco některé jsou univerzálně použitelné, jiné jsou mířeny přímo na konkrétní modely tiskáren a typicky zpřístupňují specifické vlastnosti zařízení, jako například možnost tisku bílou barvou nebo lakem, či vícekanálový tisk. Také k některým z nich se v dalším textu dostaneme.

Systémové požadavky a podpora OS

Je na místě říci, že zejména serverová aplikace je relativně náročná na instalovaný výpočetní výkon. Na straně Windows je požadován procesor Quad Core 2 GHz a více a 8 GB RAM a pro skutečně produkční a svižnou práci budete potřebovat
spíše počítač ve vyšší konfi guraci (doporučen je osmi jádrový procesor na 3GHz a 32 GB RAM). Nároky na Mac jsou obdobné, pokud jde o operační systémy, nejnižšími podporovanými systémy jsou Windows 7 a Mac OS x 10.9; nově lze pracovat
i pod Windows 10 a nejnovějším Mac OS x 12 Sierra.

Připomeňme si, že EFI Fiery XF je koncipován jako modulární systém klient – server. K serveru je možné připojit neomezené množství klientů (z pohledu licence). Konfigurace serveru a skladba dostupných nástrojů je dána použitými moduly, které je možné případně dokupovat podle toho, jak se rozšiřují potřeby uživatelů (typicky to platí pro výstupní moduly pro tisk na více tiskárnách). Klientské stanice se připojují k přehlednému rozhraní, kde jsou k dispozici předdefinovaná workflow, umožňující bezproblémový, uživatelsky jednoduchý tisk bez nutnosti cokoliv ze strany uživatele nastavovat (v případě potřeby je ovšem možné tiskový výstup pro danou úlohu podrobně konfigurovat).

 

Podpora nových standardů Fogra 51 a Fogra 52

Koncem minulého roku byly uvolněny první profily a datové sady, popisující tiskové podmínky podle nového vydání normy ISO 12647-2:2013. Konkrétně jde o profily, popisující tisk na nejčastěji používané papíry – Fogra 51 (PSO Coated v3) pro lesklý a matný natíraný papír a Fogra 52 (PSO Uncoated v3) pro bílý bezdřevý ofsetový papír. Jednou ze základních novinek a přínosů nových tiskových podmínek je adaptace na papíry s obsahem optických zjasňovačů (OBA). Ty jsou dnes v ofsetových tiskárnách zcela běžně používány, a je tedy nutné tuto skutečnost respektovat i v digitálním nátisku; používání nátisků striktně podle původního standardu Fogra 39 vede nutně k rozdílu mezi barevností nátisku a reálného produkčního tisku.

EFI Fiery XF přímo podporuje obě uvedené reference (od verze 6.2.2), to znamená, že obsahuje jak příslušné ICC profily, tak i potřebné datové sady pro optimalizaci profilu tiskárny a sady pro kontrolu certifikovaného nátisku prostřednictvím modulu Verifier Option. Pro usnadnění implementace jsou zde rovnou předdefinovány i nové šablony workflow.

Samozřejmostí je podpora měřících přístrojů, schopných měřit v módu M1, tedy se zahrnutím vlivu optických zjasňovačů, jak to vyžadují nové normy. V současnosti jsou to zejména přístroje společností X-Rite (i1 Pro 2, i1iSis, i1iSis 2) EFI (ES-2000, ES-6000) a Konica-Minolta (FD-5, FD-7, FD-9).

Pro simulaci ofsetového tisku na papíry, obsahující OBA, jsou dodávána i dvě nová nátisková média. Výhodou je, že bílý bod obou těchto nátiskových papírů je blízký hodnotám, které vyžadují nové standardy a je proto možné nátiskovat bez simulace barvy podložky. Pro simulaci tisku na potahovaný papír („křída“ Fogra 51) je určen EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt o gramáži 245 g/m², pro simulaci tisku na nepotahovaný papír („ofsetový papír“ Fogra 52) je určen nátiskový papír EFI Proof Paper 8175OBA Matt o gramáži 175 g/m². EFI Fiery XF plně odpovídá nejnovějším verzím standardů ISO, G7 a Fogra PSD (ProcessStandard Digital).

 

Kvalita tisku a správa barev

Poměrně velké množství inovací se soustředilo do oblasti kvality tisku. Tiskárny EFI VUTEk, Reggiani a Matan dostávají novou verzi stochastického rastrování, která produkuje ostřejší tisk a jemnější přechody. Nová verze modulu Color Profiler Option 4.9 obsahuje přepracovaný algoritmus pro stanovení inklimitů a linearizací (včetně nových chartů, zpřesňujících stanovení inklimitu pro tisk na textil), který umožňuje dosahovat hlubších stínů s lépe prokreslenými
detaily. Pro tiskárny EFI je navíc dostupný podstatně podrobnější postup nastavení generování černé, a pro vybrané modely tiskáren Epson, Mimaki a EFI je k dispozici nový více kanálový profiler, který umožní využít rozšířený gamut při tisku rozšířenou sadou inkoustů.

Úplnou novinkou je nástroj pro vyhlazení přechodů (Smoothing gradations). Najdeme ho pod záložkou Advanced Print Options a jeho úkolem je vyhladit nerovnoměrné a neklidné oblasti, které vznikají zejména ve světlých tónech s nízkým kontrastem, nejčastěji v podobě proužků nebo zřetelných bloků (čtverců) stejné barvy. Typicky jde o artefakty, zanesené do obrazu příliš silnou obrazovou kompresí.

Hned několik užitečných inovací se zaměřuje na přímé barvy. U zakázek, které obsahují přímé barvy, jsou nově dostupné nástroje pro korekci barevnosti výstupu, tisk přímé barvy přitom není korekcí ovlivněn. V modulu Color Editor přibyl užitečný nástroj pro velmi snadné vytištění libovolného počtu přímých barev v podobě vzorníku, s uživatelsky volitelným rozměrem stránky, velikosti políčka, atd. Úlohy, obsahující přímé barvy, je možné verifikovat v souladu se standardem ISO 12647-7:2016.

V neposlední řadě byla také zařazena podpora pro nové knihovny přímých barev Pantone. Konkrétně se jedná o:

  • PANTONE EXTENDED GAMUTCoated
  • PANTONE FHI Cotton TCX 2100
  • PANTONE FHI Cotton TCX
  • PANTONE FASHION HOME + INTERIORS TPG
  • PANTONE Solid Coated & Uncoated
  • PANTONE Color Bridge Coated & Uncoated

 


Pružné doplnění o ořezové značky při nestingu

 

 

Produktivita

Přesná barevnost je základ, ale u produkčního tiskového stroje se zdaleka nepočítá jen ta. Důležité jsou i nové či vylepšené funkce, které usnadňují a urychlují práci s tiskovými podklady. Proces vyřazování souborů na tiskový arch (ganging) i rozdělování rozměrných tisků na menší formát (tiling) jsou řešeny prostřednictvím WYSIWYG interface a výsledek každého nastavení je tak plně vizuálně kontrolovatelný. Díky optimalizaci algoritmu není problém pracovat tímto způsobem i s největšími soubory. WYSIWYG se stejně tak uplatní i při umisťování ořezových značek, které je navíc nyní možné tisknout bílou barvou.

Stejně tak lze bílou barvu použít i pro tisk řezacích značek pro lepší rozpoznávání značek při průjezdu tmavých tisků řezačkami. Když hovoříme o řezání, výrazně byla inovována i funkčnost při generování obrysů pro vyřezávání. Nový způsob extrahování cest z dokumentů je pružnější, obrysy nemusí být v samostatné vrstvě a lze použít jakoukoliv přímou barvu, extrakce obrysů je navíc rychlejší. Pokud obrysy chybí, je možné jako obrysy použít některý z rámečků, obsažených v PDF souboru (Trim Box, apod.). Konkrétní dostupnost těchto i dalších funkcí samozřejmě záleží na sestavě modulů v daném řešení (moduly Layout option, Cut Option).

Produkční a nátiskový server EFI Fiery XF 6.3 je prověřený a spolehlivý nástroj pro digitální nátisk i velkoformátový produkční tisk, kterému je v jeho současné podobě těžké něco vytýkat. Hardwarové nároky nejsou malé, ale tomu se u takto rozsáhlého řešení není co divit. Odměnou je velice svižná práce a rychlé RIPování i obsáhlých úloh.

 

Ivan Doležal a Martin Jamrich