Eloxprint – revoluční tisková technologie značení

1707

U průmyslové zóny Borská Pole na okraji Plzně sídlí v nově vybudovaném areálu firma se zajímavým názvem Workpress Aviation s.r.o. Založil ji před pár lety Bohumil Doubek, absolvent pražské Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici.

V reklamním textu na svých webových stránkách tato společnost uvádí: „Workpress Aviation se specializuje na výrobu komponentů z různých typů materiálů pro letecký průmysl. Firma disponuje kompletním vybavením pro strojní obrábění a dělení materiálu. Primární cíl společnosti je maximální flexibilita a inovativní přístup k výrobním procesům. My, Workpress Aviation, disponujeme nejmodernějšími technologiemi pro produkci, úpravu a následnou kontrolu komponentů pro letecký interiér. Neriskujte a svěřte CNC obrábění, dělení materiálu, sváření, Eloxprint, UVprint, ohýbání plechů, ohýbání trubek a profilů, kompletaci sestav, lepení, povrchové úpravy a další podobné úpravy Workpress Aviation.“ Z tohoto textu vyplývá, že se firma zabývá především strojírenskou výrobou. Proč jí tedy věnujeme pozornost? Ve výčtu jejích činností nás totiž zaujal termín Eloxprint, který se zatím nevyznačuje příliš velkou četností použití. O co se vlastně jedná a co toto slovo znamená, neví většina odborné veřejnosti, o laické ani nemluvě.

 


Digitální inkjetová tiskárna, na které je prováděna tisková fáze technologie
Eloxprint

 

Eloxprint je revoluční tisková technologie, která v mnohém převyšuje v současnosti používané technologie značení, které jsou už tak trochu zastaralé. Ve větším měřítku začala být používána po roce 2009 a od té doby je průběžně neustále vylepšována a zefektivňována. Motorem pro tento její vývoj jsou stále větší požadavky na kvalitu, design a efektivnost dodávek. Jedná se totiž o špičkovou technologii, která je ve své třídě tím nejlepším, co je možné nabídnout. Letecký průmysl vyžaduje vysoce kvalitní zpracování a preciznost, kterou technologie Eloxprint může poskytnout. Největší současné využití nachází mimo této oblasti také v automobilovém průmyslu při výrobě štítků motorů, ale také v dalších průmyslových odvětvích dokáže tato jedinečná tisková technologie díky svým vlastnostem ve všech směrech plně překonat stávající metody značení.

Původně začala být vyvíjena v Německu. Jedná se o poměrně novou technologii a potisky Eloxprintem zatím ještě nejsou běžné, stále jde o určitý luxus. Jde totiž o to, že její přednosti je málokterý běžný uživatel schopen docenit finančně. Ale existují obory, ve kterých je kladena velká náročnost na protichemickou a protioděrovou odolnost potisku, jako jsou například štítky na elektromotory nebo součástky letadel, které vyžadují prakticky stejnou životnost potisku, jako je životnost označených produktů nebo jejich součástek. Tisk vytvořený touto technologií vydrží prakticky stejnou zátěž, jako potištěný materiál samotný, takže teprve ve fázi, kdy dojde k roztavení hliníku, mizí i jeho potisk.

 


Jeden z produktů vytištěných technologií Eloxprint

 

„Technologií Eloxprint jsme se začali zabývat zhruba před čtyřmi lety, kdy jsme získali zakázku, která měla mimořádné nároky na trvanlivost potisku v extrémních podmínkách,“ uvádí generální ředitel společnosti Workpress Aviation Bohumil Doubek. „Jednalo se o součástky letadel a díky použití technologie Eloxprint se nám podařilo nahradit hliníkem díly, které byly předtím vyráběny z nerezu, na který byl grafický motiv gravírován a následně konturován barvou. Každá barva znamenala operaci navíc a vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně velký počet operací, byla také cena velmi vysoká. Navíc velkou roli hrála rovněž hmotnost těch součástek, rozdíl mezi nerezem a hliníkem je také značný. Nám se podařilo použitím technologie Eloxprint minimalizovat počet operací a tím i cenu, ale především tu hmotnost.

V Německu jsme tehdy zakoupili zařízení, které ale ještě bylo naprostým polotovarem, a dopracovali jsme je do fáze, ve které bylo schopno dosahovat požadovaných výsledků.“

 

Princip technologie Eloxprint

Podstatou Eloxprintu je průnik barvy do samotné struktury potiskovaného materiálu, tedy např. do speciálně upraveného hliníku. V dalším kroku dochází k chemickému uzavření pórů materiálu. Vlastní tisk je realizován digitální inkjetovou technikou. Následně prochází speciálně předpřipravená a následně potištěná hliníková deska chemickou těsnicí lázní, ve které při teplotě 97 °C dojde k uzavření pórů materiálu a oddělení přebytečných pigmentových částic inkoustu. Výsledkem je zcela hladký povrch materiálu, na pohmat bez známek jakékoliv struktury. Další nedílnou součástí kvalitního značení Eloxprint je vyfrézování štítku z hliníkového plechu, přičem je možné za pomoci CNC technologie vytvořit jakýkoliv požadovaný tvar.

Ale dejme opět slovo Bohumilu Doubkovi: „Potisk probíhá na povrchovou úpravou předem připravený hliníkový plech. Používáme prakticky běžnou digitální inkjetovou tiskárnu, kterou jsme si ale v rámci výroby jednotlivých zakázek museli trochu doladit z hlediska barevnosti nebo použitím různých druhů inkoustů. Zkrátka stroj je nutné trochu doupravit a doladit podle specifických potřeb, abychom byli schopni vyhovět požadavkům zákazníka, jak má výsledný produkt vypadat. Tiskové inkousty pro technologii Eloxprint jsou na bázi solventu. Nosičem pigmentu je tedy ředidlo, které umožňuje pigmentu ,vcucnout´ se dovnitř do pórů potiskovaného materiálu. Svoji roli přitom hraje i teplo, jedná se v podstatě o takovou ,alchymii´ přispívající k ostrosti potisku a jeho kvality jako takové. Těch faktorů je výrazně více, než co známe třeba ze sítotisku nebo UV tisku, tedy ze zaběhnutých používaných technologií. Zpočátku jsme se trochu trápili také s dodavateli materiálu i inkoustů, než jsme zjistili, že dokonce i spojení konkrétního materiálu s konkrétním inkoustem má vliv na barevnost a způsob rozpíjení inkoustu při tisku. Docílit výsledného produktu, který dnes už považujeme za standardní, tedy obnášelo dlouhé hledání toho nastavení, které nyní používáme. V současnosti už si sami vyrábíme i kompletní díly, které následně potiskujeme. Potisk může být plnobarevný, vychází z klasického CMYKu a mimo
přímých barev nabízí prakticky neomezenou barevnost produktu a výslednou fotokvalitu. Po tisku následuje jeho chemická úprava, při které se povrch materiálu uzavře a potisk zůstává jakoby utěsněn uvnitř materiálu, je do něj integrován. Tato chemická úprava má podobu lázně, kterou produkt prochází po dobu určitých časových intervalů. Eloxprint tedy není úplně jednoduchý proces, ale už ho máme zvládnutý naprosto dokonale. Pokud je tento technologický proces proveden správně, tak je možné hovořit o tom, že když není mechanickou cestou odstraněna podstatná část povrchové vrstvy potištěného produktu, má potisk prakticky neomezenou životnost a úspěšně odolává otěru, oděru i chemickým vlivům. Nevybledne a zachovává si stále svoji vysokou počáteční kvalitu.

Eloxprintem potiskujeme nejenom plechy, ale také už hotové součástky. Jde pouze o to, aby už hotový výrobek z hliníkového plechu mohl projít tou první fází povrchové úpravy pro provedení potisku. V praxi to znamená, že můžeme vzít například už hotová dvířka letadlové kuchyňky a na tato dvířka aplikovat potisk Eloxprintem. To dříve mohlo být realizováno pouze nějakou jinou technologií potisku, třeba sítotiskem, který ovšem neměl potřebnou trvanlivost, nebo gravírováním. U Eloxprintu jsme v současné době limitování pouze rozměry potiskovaného objektu, který může mít maximální rozměry 30 x 50 cm a na výšku zhruba 6 cm, ale usilovně se snažíme získat zařízení, tedy digitální inkjetovou
tiskárnu s potřebnými odpovídajícími vlastnostmi, která by nám umožnila po příslušné úpravě výrazně zvětšit potiskovatelnou plochu na zhruba 50 x 100 cm a alespoň 10 cm na výšku. Nejprve jsme tedy technologií Eloxprint realizovali potisk především různých štítků, které byly používány například na vagonech čínského metra na motory a podvozky, dále rozličných typů značení, panelů a ovládacích pultů. Nyní jsme nabídku našich služeb mohli podstatně rozšířit, protože můžeme provádět i potisk dílů, které dokážeme buď sami vyrobit, nebo je dostáváme od subdodavatelů případně i přímo od zákazníků. A tyto v podstatě už hotové díly dokážeme vrátit zpátky do té chemické výrobní mezifáze, potisknout Eloxprintem a zákazníkovi je dodat s hotovou finální úpravou s potiskem integrovaným dovnitř jejich povrchu. Nacházíme se tedy v situaci, kdy můžeme jako surovinu nakupovat obyčejný hliník a chemickou cestou z něj vytvořit materiál vhodný k potisku Eloxprintem.

V našem výrobním závodě pracujeme v nepřetržitém režimu 24/7, takže v případě potřeby například při poškození součástky, jsme zákazníkům schopni do 24 hodin dodat naprosto identický náhradní kus včetně celé povrchové úpravy. Požadavky na výrobu se pohybují zhruba v desítkách kusů, což je, dalo by se říci, svým způsobem optimální počet jak z hlediska efektivity, tak i ceny a rychlosti dodání. Kdybych tedy měl stručně shrnout přednosti a výhody Eloxprintu, tak je třeba především zdůraznit, že hlavní předností této technologie je samotná podstata digitálního tisku, umožňující plnobarevný tisk přímo z vložených dat bez nutnosti výroby standardní tiskové formy. Technologie, které této metodě značení předcházely, musely do konečné ceny nutně odrážet mimo jiné počet barev a kusů. Tyto, z dnešního pohledu zbytečné příplatky, jsou díky technologii Eloxprint už minulostí. Nyní je možné ve fotokvalitě provádět potisk už od jednoho kusu a potřebná data jednoduše archivovat. Tisk vychází z klasického CMYKu a mimo přímých barev nabízí prakticky neomezenou barevnost výsledného produktu. Počet operací, který je potřebný ke vzniku konečného produktu se tedy díky Eloxprintu snížil na naprosté minimum. Potisky zhotovené Eloxprintem navíc mají prakticky neomezenou životnost, tedy absolutní odolnost proti otěru a oděru a také výsledky z testování v solných komorách společně s testy na kyselost dokazují, že rovněž jejich chemická stálost vůči olejům a agresivním chemikáliím je na velice vysoké úrovni.“

Ivan Doležal