Evropská předpremiéra ofsetového stroje Miyakoshi MLP-H

1121

Demonstrační středisko společnosti Graffin v Kácově se 22. února letošního roku stalo dějištěm významné události. V evropské předpremiéře zde byl představen nový semirotační UV ofsetový stroj Miyakoshi MLP-H určený pro segment výroby etiket a samolepek v nákladech 500–30 000 metrů.

Japonská společnost Miyakoshi se zabývá výrobou ofsetových tiskových strojů už od svého vzniku v roce 1946, má za sebou tedy již sedmdesátiletou historii. Po roce 2000 zahájila rovněž vývoj vlastních digitálních tiskových strojů a v roce 2003 také vývoj semirotačních ofsetových strojů na tisk etiket a samolepek. V současné době se tato firma plně soustřeďuje na vývoj a výrobu
strojů pro odvětví label & packaging a zaměřuje se také na evropský trh. Distributorem semirotačních ofsetových tiskových strojů společnosti Miyakoshi na českém a slovenském trhu se od letošního roku stala pražská firma Graffin, v jejímž showroomu v Kácově byl UV semirotační kotoučový ofsetový stroj Miyakoshi MLP-H instalován.

 

Miyakoshi MLP-H

 

 

Semirotační ofsetová technologie

V současné době prakticky většina výrobců etiket řeší zakázky s tiskovou délkou od 500 do cca 30 000 metrů. Využívání digitální nebo flexotiskové technologie na výrobu takovýchto zakázek ale není tím nejlepším řešením. Digitální tisk u krátkých až středních zakázek nad 500 metrů vyžaduje zvýšené provozní náklady a jeho ziskovost z hlediska produktivity klesá. Flexotisk při zpracování těchto krátkých a středních zakázek menších než 30 000 metrů zvyšuje provozní náklady. Tato tisková technika v Evropě při výrobě etiket dominuje s podílem až přibližně 70 %, ale jak vyplývá z analýz trhu, množství velkoobjemových zakázek průběžně klesá a konkurence naopak sílí. Z toho logicky vyplývá, že semirotační ofsetová technologie by mohla být tím správným strategickým řešením, jak se vypořádat se zakázkami v menších a středních sériích s lepším ziskem. Ve srovnání s flexotiskem nebo digitálním tiskem se totiž vyznačuje lepšími parametry z hlediska produktivity, nízkých provozních nákladů a kvality tisku.

 

Miyakoshi MLP-H

 

 

Semirotační kotoučové UV ofsetové tiskové stroje Miyakoshi MLP

V nabídce má firma Miyakoshi v typové řadě MLP dva druhy semirotačních kotoučových UV ofsetových tiskových strojů, základní MLP-C a vyšší MLP-H, které nabízejí stejnou tiskovou rychlost, jako nejmodernější flexotiskové stroje. Semirotační ofsetové stroje Miyakoshi MLP-H jsou vhodné pro malosériovou až střední produkci vysoce kvalitních etiket. Hlavními rysy semirotačních ofsetových strojů ze série MLP-H je servořízený podávací a vykládací systém nabízející větší přesnost a stabilitu soutisku barev i po opakování vyšší či nižší rychlosti, jedna velikost ofsetového potahu, který lze použít pro všechny délky raportu, takže výměny už nejsou nutné, elektronický ink-key dálkově ovládaný systém zajišťující rychlejší nastavení barev a také skutečnost, že jsou kompatibilní s řadou různých tiskových substrátů včetně clear-on-clear filmů. Plošná hmotnost potiskovaných médií se může pohybovat od 50 až do 300 g/m² a jejich tloušťka může dosáhnout až 300 mikronů.

Tyto tiskové stroje nabízejí velmi kvalitní ofsetový UV tisk s proměnlivou délkou obrazu, velice krátké přípravné časy díky vybavení vysokým stupněm automatizace a minimalizaci množství odpadu. Automatizovaný systém pro řízení přípravy a systém opakování zakázek dramaticky snižují materiálové plýtvání a neproduktivní respektive neziskové časy při změnách zakázek.

 

Miyakoshi MLP-H

 

Co se týká produktivity, tak ta je 2x vyšší než u flexotiskových strojů. Mezi jejich další výhody potom patří nízké provozní náklady a v neposlední řadě také robustní konstrukce a unikátní patentovaná technologie servopohonů stroje. Každá tisková jednotka je poháněna prvotřídním servopohonem značky Bosch-Rexroth, takže tiskové jednotky mohou běžet buď samostatně nebo synchonizovaně s ostatními. Dále jsou tyto tiskové stroje vybaveny patentovaným, servomotory řízeným podávacím a vykládacím systémem založeným na duálních tažných válečcích zajišťujících přesnou evidenci a stabilitu pnutí role potiskovaného média při maximální rychlosti.

Vzhledem k tomu, že semirotační UV ofsetové stroje typové řady MLP-H mají modulární konstrukci, je do jejich konfigurace možné zařadit také moduly in-line dokončujícího zpracování, jako je lakování, horká fóliová ražba, sítotisk nebo výsek.

V nabídce má firma Miyakoshi dva modely semirotačních strojů z typové série MLP-H, které se liší šířkou dráhy potiskovaného média. Model MLP-H13 má šířku dráhy 350 mm a šířka potisku dosahuje maximálně 330 mm a model MLP-H16 má šířku dráhy 420 mm a potisk může dosáhnout maximální šířky 406 mm. Délka opakování (raportu) je u obou modelů 215,9–406,4 mm a oba dosahují maximální produkční rychlosti 300 otisků/min.

 

Ivan Doležal