Garry McGann – osobnost ST 12 / 2011

557

Motto: Jen takové řešení je optimální, které je dost dobré pro lidi
Datum a místo narození: 25. srpna 1950 v Dublinu
Rodinný stav: ženatý
Děti: 3 dcery, 2 vnoučata
Auto: Audi A8 Quatro
Oblíbená jídla: národní jídla země, kde právě jsem
Oblíbený nápoj: francouzské víno Bordeaux

Pan Garry McGann je generálním ředitelem Smurfit Kappa Group. Společnost se sídlem v Irsku má závody po celém světě. Dohromady v nich zaměstnává čtyřicet tisíc pracovníků. V České republice je šest závodů Smurfit Kappa s pěti sty zaměstnanci. S Garry McGannem jsme hovořili o přítomnosti i budoucnosti packagingu a polygrafie.

Garry McGann působí v obalovém byznysu třináct let. Je typem zkušeného vrcholového manažera, který prošel řadou významných funkcí v irských i nadnárodních společnostech. Vystudoval matematiku na univerzitě v Dublinu. V profesní kariéře se zaměřil na ekonomiku a finance. Sedm let pracoval ve státním sektoru. Později nastoupil do společnosti Ericsson, kde působil nejprve jako účetní, potom jako finanční ředitel. Jeho kariéra pokračovala ve společnosti Grand Met. V její divizi na výrobu nápojů pracoval opět jako finanční ředitel. Od roku 1998 působí ve Smurfit Kappa Group. Z pozice finančního ředitele přešel do funkce generálního ředitele v roce 2002.

Kdy jste se poprvé jako manažer setkal s oborem obalů, papíru a tisku?

Když jsem pracoval v divizi výroby nápojů, řešili jsme samozřejmě i papírové obaly. Byli jsme největším odběratelem obalů od Smurfit Kappa Group. Součástí naší práce byl marketing a prodej. Ten se neobejde bez obalů, propagačních brožur, materiálů pro POS apod. Dovedete si představit, že ve velké firmě, která vyrábí značkové nápoje, se musí neustále jednat o obalech a tisku. Tehdy jsem se dopodrobna seznámil s packagingem a polygrafickým průmyslem.

Občas se zdá, že obal je důležitější, než co je uvnitř…

Kdybych ještě pracoval u firmy Grand Met nebo Ericsson a objednával u Smurfit Kappa Group obaly na Bailey’s Irish Cream nebo na mobily Ericsson, nesouhlasil bych, ale teď souhlasím.

Polygrafický a obalový průmysl byly v minulosti oddělenými obory. Můžete potvrdit, že se obě odvětví nyní propojují daleko víc než dříve?

Není pochyb o tom, že mezi polygrafií a packagingem nevede již tak pevná hranice jako dejme tomu před třiceti lety. Tisk se stal nedílnou součástí našeho výrobního procesu. Smurfit Kappa Group si kromě vlastního tisku vybudovala také silné předtiskové kapacity v pěti evropských zemích – Irsku, Británii, Dánsku, Švédsku a Francii. V poslední době jsme hodně investovali do vysoce kvalitního post-pressu například v Itálii, Německu, v Olomouci a na některých dalších místech. Souběžně budujeme výrobní kapacity v tisku i v Latinské Americe. Investice se týkají jak výroby a potisku skládaných obalů, tak i obalů z vlnité lepenky. Podnikatelské prostředí je v našem oboru velmi konkurenční. Naší tržní výhodou je kromě početného týmu designérů obalů také silná výrobní základna v tisku, speciálně v ofsetu, pre-pressu i dokončujícím zpracování.

Jak byste charakterizoval pozici Smurfit Kappa na trhu?

Naše společnost má dlouhodobou zkušenost v obou oborech, v packagingu i polygrafii. Vyvinuli jsme obrovské množství obalů, které zaujmou designem i potiskem. Máme 1 200 obalových designérů, daleko víc než ostatní společnosti v oboru. Obaly potiskujeme ve vysoké kvalitě, většinou ofsetem. Naše obaly jsou marketingově zaměřené a slouží k ochraně zboží při transportu i k vystavení zboží v regálu samoobsluhy. Všichni naši vývojáři obalů mohou spolu vzájemně komunikovat pomocí digitální knihovny obalů InnoBook. Databáze není statická, je to živý produkt. Když náš návrhář v jakémkoli závodě Smurfit Kappa Group pracuje například na novém obalu na sýr, může především využít dvacet nebo třicet podobných obalů, které jsou už uloženy v digitální knihovně. Tím se celý proces návrhu, odsouhlasení a výroby obalu urychluje. Naši vývojáři nejsou akademici a teoretici, ale navrhují obaly pro použití v praxi. Nejsou soustředěni do jednoho velkého střediska, jsou rozmístěni na jednotlivých trzích. Působí v reálném prostředí, v němž komunikují přímo se zákazníky. Vývoj směřuje k vysoce kvalitnímu potisku obalu. Dříve se zákazník spokojil s jednou, dvěma nebo třemi barvami. Teď je obvyklé, že se obal tiskne pěti, šesti nebo sedmi barvami plus lak, nebo laminování. Klíčem k úspěchu je kvalitní návrh obalu, a to jak jeho konstrukce, tak i grafického řešení.

Jaké trendy nyní nejvíc působí ve vašem byznysu?

Vývoj v obou oborech je skutečně vzrušující. Nejrychleji se však mění komunikace. Dříve se marketinkový mix, tzv. 4P, skládal ze stejně důležitých prvků: product, price, place, promotion. Čtvrtý faktor nabývá na významu jako součást komunikace. Propagaci tvoří obaly a reklama. Klíčovou součástí úspěšného prodeje například likéru Bailey’s je obal. Když lidé přijdou do supermarketu, jsou doslova bombardování informacemi o cenách a možnostmi výběru. Zákazníci se v obchodě potom orientují nejen podle ceny, ale nejvíc podle obalů. Úloha obalů se v několika posledních dekádách posunula od ochrany zboží k nástroji marketingové komunikace. Naším produktem je nejenom vlastní obal, ale celkový návrh řešení packagingu pro zákazníka. Obaly a tisk jsou jenom nástroje pro dosažení zákaznických cílů.

Jak hodnotíte z pohledu výrobce obalů perspektivy jednotlivých tiskových technik, zejména ofsetu, flexografie a digitálního tisku?

Většina obalů přichází na trh s potiskem. Tisk na obalu je marketinkovým nástrojem. Jednoduché transportní obaly tvoří menší část našeho portfolia. Podíly jednotlivých tiskových technik na výrobě obalů se během doby mění. Nejrychleji roste podíl flexotisku. Flexografie zvyšuje svou roli v obalovém průmyslu, protože poskytuje efektivní výsledky z pohledu nákladů, produktivity a hodnoty. Význam, který přikládáme ofsetovému tisku, je vidět nejlépe na příkladu Smurfit Kappa Olomouc, kde jsme nedávno investovali do nového stroje KBA Rapida 162a. V některých zemích využíváme digitální tisk, například v Irsku, Británii, Španělsku a Portugalsku.

Smurfit Kappa Group zaujala silnou pozici i v naší části Evropy. S jakou strategií postupujete na trhu v Česku?

Český trh je pro nás velmi atraktivní, a to z několika důvodů. V České republice máme šest závodů a podařilo se nám vybudovat velmi dobré pracovní týmy. Máme u vás zkušené návrháře obalů, prodejce i operátory strojních zařízení. Lidský faktor je nesmírně důležitá konkurenční výhoda. Naši lidé v Česku se vyznačují snahou učit se, být pořád lepší a lepší. Trhy ve středovýchodní Evropě se někdy označují jako rozvíjející se, ale ve skutečnosti jsou standardní. V DNA vaší části Evropy zůstala zakódována orientace na podnikání a obchod. Země v regionu prošly složitým obdobím, nicméně rychle znovu zaujaly své tradiční místo v Evropě a nyní jsou progresivní a dynamickou částí vyspělého světa. Naše podnikání je decentralizované. Centrum stanovuje pravidla a základní cíle, vše ostatní je na místních manažerech. Strategie Smurfit Kappa Group počítá s růstem především ve východní Evropě a Latinské Americe. V Evropě chceme rozšiřovat své aktivity zejména v Německu, Rakousku, Česku, Polsku a Rusku. Naší strategií pro Českou republiku je pokračovat v investicích. Investice nechápeme jenom jako nákup nových strojů, ale máme na mysli především investice do lidí, do manažerů i dělníků. Podnikat v České republice je velice příjemné. Podařilo se nám získat nejlepší lidi z oboru a vybudovat velmi solidní výrobní základnu.

Ekonomika prošla před dvěma lety krizí a zdá se, že další problémy jsou na obzoru. Jak jste tehdy reagovali na krizi a co z toho podle vás nyní vyplývá pro obalový a polygrafický průmysl?

Krizi v letech 2008 a 2009 nikdo dopředu nečekal. Rok 2009 byl v historii skupiny Smurfit Kappa nejsložitější, a to je Smurfit na trhu již 77 let. Museli jsme přijmout řadu rozhodnutí. Základním úkolem bylo zajištění cash-flow. Když máte peníze, můžete se rozhodovat, když je nemáte, nic nezmůžete. Dále bylo nutné optimalizovat a racionalizovat procesy v našem byznysu. Brzy na začátku roku 2009 jsme svolali mítink manažerů z celé skupiny Smurfit Kappa a projednali opatření na snížení nákladů a zvýšení produktivity. Podařilo se nám zajistit stabilní cash-flow, i když s nižším ziskem. A velmi tvrdě jsme pracovali, abychom dostáli odpovědnosti vůči našim zákazníkům, kteří také pocítili dopady recese. Aby si snížili zásoby, žádali kratší zakázky častěji a my jsme jim museli umět rychle vyhovět. Uvnitř Smurfit Kappa Group jsme velmi silně tlačili na zvýšení produktivity, kdežto externě vůči našim zákazníkům jsme byli velmi proaktivní.

K druhé části otázky bych uvedl, že průběh roku 2010 a začátek letošního roku signalizuje jisté zpomalení, možná je před námi i druhá vlna recese. Smurfit Kappa Group a mnoho našich zákazníků je ovšem v mnohem lepší kondici než před třemi lety. Naše závazky jsou nižší o půl miliardy eur a finanční prostředky máme dobře investované. V Polsku jsme do obnovy výrobních technologií investovali 13 milionů eur, investice do Smurfit Kappa Olomouc činily pět milionů eur. Do tiskových technologií v Německu a Polsku jsme vložili celkem 25 mil. eur. Pracujeme s vyšší produktivitou než dříve. Celkově jsme mnohem lépe připraveni na případné výkyvy ekonomického cyklu.

Všichni výrobci technologií i materiálů spoléhají na asijské trhy. Jaké místo ve vašich strategických plánech zaujímá například Čína?

Působíme ve 31 zemích, z toho 21 je v Evropě, devět v Latinské Americe, a k tomu v Kanadě. Byli jsme i v Číně, ale stáhli jsme se. Vybudovat byznys na čínském trhu je pro nečínské společnosti velice obtížné. Brzy po roce 2000 se z pohledu packagingu nejrychleji rozvíjely tři oblasti: Asie, zejména Čína, východní Evropa a Latinská Amerika. Smurfit Kappa Group se zaměřila na dvě z nich. Když chceme působit na nějakém trhu, musíme znát a důvěřovat místním manažerům. Neposíláme manažery z Irska, Anglie či Francie do zahraničních filiálek. Když chceme působit v České republice, chceme české manažery. Děláme lokální byznys a Smurfit Kappa Group je vlastně jakousi konfederací lokálních byznysů, proto dáváme přednost manažerům, kteří mají znalosti z místních trhů. Nevylučuji, že v budoucnu půjdeme i na asijské trhy, vždyť Indie a Čína jsou se svými obyvateli velkými spotřebiteli obalů, ale cílem byznysu je vydělávat peníze, nikoliv jenom mít svou vlaječku na dalších místech zeměkoule.

Život generálního ředitele tak velké společnosti, jakou je Smurfit Kappa Group, musí být velmi hektický. Řekněte nám, jak trávíte volný čas.

Šedesát až sedmdesát procent času jsem na služebních cestách. Volný čas, je-li jaký, trávím s rodinou. Mám tři dcery a dvě vnoučata, která mají 4 a 2 roky. Někdy mi cestování zabere i část víkendu, ale vždy se aspoň jeden víkendový den snažím být s nimi. Na ostatní víkendové aktivity mi už mnoho času nezbývá. S dcerami jsem mnoho příležitostí promeškal, chyběl jsem na narozeninách, vynechal jsem jejich školní slavnosti, nemohl jsem být na promoci a podobně, takže s vnoučaty si to vynahrazuji. Je velké privilegium, když máte v další generaci s dětmi druhou příležitost. Ze sportu jedině golf. Golf je součást DNA Smurfit Kappa. Máme vlastní golfový klub, sponzorujeme golfové turnaje.

Všichni manažeři Smurfit Kappa Group, stejně jako redaktoři Světa tisku, hrají golf – kromě mě…

Někdo musí pracovat!

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný