Grafologie písma ve veřejném prostoru

1487

Připomeňte si ty dávné doby, kdy jste ještě dostávali rukou psané dopisy a ještě dříve, než jste je začali číst, k vám promluvilo pisatelovo písmo. Písmo ješitné (ten podpis!), písmo svědčící o jedinečném propojení inteligence s intuicí, písmo typicky architektské nebo typicky učitelkovské (od slova „učitelka“)…

Ludwig Klages (1872–1956) vyhodnotil, promyslel a do nepřekonatelné teorie shrnul všechny tyto podprahové pocity a postřehy čtenářů rukou psaných textů. O tom, že se do pohybů ruky promítá osobnost – nebo duše –, a nikoli fyziologická stavba ruky, svědčí případy, kdy o ruku někdo přišel – a rukopis si zachoval, i když to byl třeba nohopis nebo ústopis. Klages si nevšímá jen tahů písmen a jejich spojování nebo rozpojování, ale širšího kontextu i vnitřní strukturace celého pole. Nejsou to přitom odtažité spekulace, ale celotělová zkušenost, počínaje tím, že do vertikality písma se promítá naše postava od hlavy k patám a že horizontála rozvíjejícího se písma odpovídá směřování a rytmizaci naší komunikace – nebo nekomunikace – s druhými lidmi (zleva doprava osa já–ty).

Častokrát mě napadalo, že by bylo užitečné „rozpracovat“ tuto teorii i na tištěné písmo, provést jeho grafologickou analýzu – a vždy mě od toho odradila jistota, že už o tom spousta německých profesorů napsala tlusté knihy. Rovněž tak Klagesovy kategorie promítnuté do fyzického prostoru: takovým přístupem se zabývá psychoterapeutická škola zvaná daseinsanalýza. Její ozvuky najdeme i v některých výkladech profesora Jana Patočky – zažil jsem na poloutajených seminářích za totality jeho vzrušený zájem o německého daseinsanalytika Medarda Bosse.

Jedno užití grafologické metody však zřejmě zůstalo přehlédnuté a stálo by zato je pro hlubší zájemce o písmo otevřít: je to grafologie knižního nebo psaného písma vstupujícího do veřejného prostoru.

Když se po „revoluci“ roku 1989 místo živnostníků, řemeslníků nebo továrníků u nás začali množit samí podnikatelé, uvědomil jsem si náhle při procházce Příbramí spolu s fotografem, že ke žhavým problémům, které tu (právě díky tomu, že jsme cizí) vidíme a zachycujeme, patří v tomto městě písmo. Všude se vnucovalo písmo objednávané nebo přímo uskutečňované podnikateli: firemní nápisy, oznámení slev, lákadla všeho druhu. Lákadla? Odpuzovadla! Zoufalé švabachoidní archaismy. Písmena nedržící pohromadě. První krůčky novopečeného majitele grafického programu. Nakrucování, překompenzovaná nejistota, neomalenost…

Bylo by zavádějící odbýt tuto komunikaci jako nevkus nebo nekultivovanost. Takovými normativistickými soudy se nám uzavírá cesta k porozumění. Každé písmo svým výrazem vypovídá nejenom o tom, kdo je vytvořil, ale i o tom, kdo je objednal a schválil. Člověk s žalostnou minulostí archaizujícím výrazem písma předstírá, že je tomu právě naopak. Nápis rozpadlý na jednotlivá písmena svědčí o sklonu „řešit“ pořád jenom jednotliviny. Snaha předvést, co všechno umí grafický program, je dětinským chlubilstvím.

Naproti tomu pokaždé, když se ocitnu ve Velké Británii, žasnu nad každou hospůdkou a krámkem, jejichž veřejné sdělení předčí nápisy na našich univerzitách. Uměřenost s příměsí chytrého humoru, bohatství, kterému stačí střídmý projev.

Dovolím si nabídnout pro grafologii písma ve veřejném prostoru několik ne-li principů, tedy alespoň náběhů k nim.

 

* * *

 

• Zásadní hranice probíhá vůči linii očí: co je nad ní, k tomu musíme vzhlížet, co je pod ní, k tomu se musíme sklánět.

• Oční horizont v exteriéru odpovídá stojícímu nebo jdoucímu dospělému, v interiéru sedícímu.

• Písmo nad očním horizontem si nechce dát nahlédnout „pod sukně“, takže se plocha, na níž je, sklání k nám.

• Písmo není „dvojrozměrné“, neboť se odehrává v prostoru jen zdánlivě, ve skutečnosti však v čase.

• Vytahování čtenáře z vnějšího prostoru do vnitřního neprostoru je podmínkou čtení písma: písmo se nás buď nutkavě zmocňuje, nebo pro nás není.

• Niternost, která se nám otevírá písmem, je falešná, neboť písmo zůstává ve vnějším prostoru a nutí nás vracet se k němu.

• Písmo neumí být jenom vedle nás nebo s námi jako kámen či pes.

• Písmo se nám snaží vsugerovat, že čtení písma je daleko důležitější než čtení světa (za okny dopravního prostředku samé hlavy skloněné do písmen, ať je kolem cokoli!).

• Jakákoli písmem pokrytá plocha se rovná tvrzení: Protože jsem víc než všechno kolem, čas se mnou strávený je nejlepším možným způsobem trávení času v tomto nicotném prostoru!

• A při tom všem znásilňování se písmo skrývá za tím, co říká, jako by bylo jen nosičem sdělení.

• Řečeno úplně po lopatě: písmo ve veřejném prostoru znehodnocuje veřejný prostor, narušuje dialog a kontakt tváří v tvář, je aktem duchovního terorismu.

• Jak vidno, písmo nesnáší demokracii – proto si antidemokraté tak stěžují na konec literární civilizace a nástup „primitivní“ audiovizuality.

• Aby mohlo oscilovat mezi prostorem a neprostorem, písmo není nikdy konstruováno jako třírozměrné; třetí rozměr je jen ztluštěním písma, které zeslabuje jeho sdělnost.

• Veliká písmena že přitahují? Právě naopak – vyvolávají odstup, jinak by nebyla čitelná! Začarovávají nás v trpaslíky.

• Způsob čtení po řádcích z nás dělá stejné pitomce jako paprsky v televizní obrazovce.

• Řazení písmen za sebou je předstíráním řádu: je to spíš stopa po tom, kudy jsme sklouzávali po šikmé ploše úniku před sebou samými.

• Každé písmeno na stěně domu je dalším pokusem vyhaslého šamana literární kultury dům začarovat.

• Vyměnitelnost nápisu na domě ukazuje sílu revoluce – cokoli jde změnit –, ale i její bezmoc – místo jednoho nápisu přijde jiný (a dům zůstává).

• Sprostá slova napsaná ve veřejném prostoru jsou prozrazujícím přeřeknutím ducha doby.

• Každý toužíme po tom, abychom vymysleli úplně jiné písmo nebo alespoň písmeno: všichni jsme zrovna zamilovaní do zavináče!

 

Do tohoto místa dopište 9 dalších principů grafologie písma ve veřejném prostoru:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …