Jean-Pascal Bobst – osobnost ST 5-6 / 2012

1381

Motto: Knowledge and People
Rok narození: 1965
Rodinný stav: ženatý, 4 děti
Auto: Audi
Oblíbené jídlo: rád jím jídla typická pro místo, kde se právě nacházím
Oblíbený nápoj: dobré víno, ale ne ve velkém množství
Záliby: rodina, tenis, fotbal a lyžování, procházky po horách

 

V závěru dubna 2012 pozvala společnost BOBST novináře z celého světa do svého sídla na předměstí švýcarského města Lausanne, aby se pochlubila nejen novou technickou halou, určenou pro předvádění svých nejnovějších strojů, ale i zde umístěnými kancelářemi vedení firmy. To ovšem nebylo tím nejzásadnějším důvodem k pořádání zmíněné akce, neboť zde, v Lausanne-Mex, byla prezentována i nová organizační struktura skupiny BOBST, soustředěná pod jednou značkou a novým logem, jež zahrnuje tři obchodní jednotky. Také zde byly představeny zásadní novinky z produkce strojů a zařízení určené k prezentaci na stánku firmy BOBST na květnovém veletrhu Drupa v Düsseldorfu.

Na zmíněné akci nám bylo vedle prohlídky nové haly a nových strojů umožněno také pohovořit přímo se současným nejvyšším představitelem firmy BOBST, kterým je pan Jean-Pascal Bobst (1965), prapravnuk zakladatele společnosti (CEO od roku 2009, ve firmě pracuje v managementu na různých pozicích od roku 1994).

Ten, kdo před čtyřmi generacemi založil firmu, Joseph Bobst (1862–1935), byl sazečem, který přišel do frankofonního Lausane z Balsthalu v německé části Švýcarska. Pracoval nejprve v tiskárnách a tiskařských organizacích a poté roku 1893 založil firmu zaměřenou na obchodování s polygrafickými produkty, dováženými z německy mluvící části Švýcarska. Obchodní společnost postupně úspěšně rozšiřoval. Od roku 1906 byly již oficiálně předmětem podnikání firmy Josepha Bobsta vedle materiálů pro polygrafický průmysl také stroje. Do činnosti rodinné firmy se zapojují postupně jeho synové Otto Bobst a později i Henri Bobst. Již v roce 1915 je pak zahájena vlastní výroba strojů, a to zařízením na ražbu Braillova písma, a v říjnu 1918 se firma mění organizačně na akciovou společnost J. Bobst & Fils SA (J. Bobst & syn). V meziválečném období pak střídá Henri Bobst (1897–1975) svého otce v čele společnosti a specializuje ji na vývoj, výrobu, prodej a servis strojů pro tisk, výsek a skládání a lepení hladké a vlnité lepenky. Během druhé světové války a těsně po ní se firma dále úspěšně rozvíjí, představuje nové výsekové stroje Autoplatine (již v roce 1940), SPO na vlnitou lepenku (1956), skládačky/lepičky (1942) a mnohé další a později také realizuje rozvoj dalšími směry prostřednictvím četných akvizic (Champlain, Martin, Asitrade, Titan, Rotomec atd.). Od roku 1978 se firma po šedesáti letech oficiálně přejmenovala z J. Bobst & syn na Bobst SA.

 

Projevil se dopad světové hospodářské krize v uplynulých letech, která poměrně značně ovlivnila celý polygrafický a zpracovatelský obor, nějak výrazněji i v případě firmy BOBST?

Hospodářská krize byla pro společnost BOBST důležitá, a to hned z několika pohledů. Za prvé se jednalo o nečekanou výraznou redukci nákladů a následně pro nás byla důležitá i z hlediska směřování činnosti firmy do budoucna tak, aby byla schopna překonat nejen tuto současnou, ale i jakoukoliv případnou budoucí krizi.

Provedli jsme významné změny z pohledu jak produktového portfolia, tak i vnitřní struktury firmy a díky tomu jsme dnes více flexibilní a efektivnější. U produktů jsme vytvořili takzvané standardizované platformy, které sdílíme mezi jednotlivými závody, produkty i technologiemi. Výsledkem byla finanční úspora v hodnotě několika milionů SFR.

 

Která z těchto poměrně velkých interních změn měla přímý dopad na vaše zákazníky?

Asi nejvýraznějším počinem bylo oddělení prodejů technologií a služeb a také například outsourcing dodávek náhradních dílů pro stroje BOBST. Společnost BOBST je nyní rozdělena na tři obchodní skupiny – Sheet fed, Web fed a Služby. Stejně tak nově do budoucna budou všechny jednotlivé výrobní závody a produkty (Asitrade, Martin, Champlain, Rotomec) vystupovat pod jednotnou značkou BOBST a užívat nové logo.

 

Jaké máte ve firmě BOBST plány v nejbližším horizontu činnosti?

Každá ze tří základních skupin má trochu jiné operativní cíle. Obecně je však trendem nabízet kvalitní zařízení pro střední produkční náklady pro méně rozvinuté trhy, neboť tam je v posledních letech růstový potenciál největší.

Druhým společným trendem je zvyšování efektivity, a to ať již z pohledu zkrácení strojních přípravných časů, tak i například v úsporách energií a materiálů. Jako příklad zde lze uvést, že nové tiskové stroje BOBST mají až o 20 % nižší spotřebu elektrické energie, než měly předchozí modely.

Neméně důležitou součástí je rozvoj v oblasti služeb. Dnes již nestačí jen prodat zákazníkovi zařízení, ale je potřeba naučit zákazníka efektivně využívat toto zařízení po celou dobu životnosti. Řada zákazníků to podceňuje. Neprovádí například ani potřebné doškolení operátora při jeho výměně. Neproškolený operátor pak není schopen využít maximální potenciál možností daného zařízení a snižuje tak výrazně celkovou efektivitu.

 

BOBST patří mezi vedoucí firmy v řadě oblastí, například také v tom, jak využívá nejnovější materiály ve spojení se špičkovou technologií.

Abychom zvýšili efektivitu našich zařízení, používáme v konstrukční praxi v maximální míře moderní materiály jako karbon, hliník či speciální plasty. Jsme tak schopni následně například u chytačových lišt použít elektrický motor o výrazně nižší spotřebě elektrického proudu a zároveň dochází k nižšímu opotřebovávání ozubených kol a řetězů.

Na vývoji těchto moderních technologií spolupracujeme také s univerzitami, kde jeden z posledních konkrétních výsledků této součinnosti je bezúdržbové filtrační zařízení na olej, které nemá zatím na trhu konkurenci.

 

Ovlivňuje využití jmenovaných moderních materiálů pořizovací náklady vašich zařízení a následně i servisních služeb?

Je pravda, že pořizovací cena daného komponentu může být vyšší, ale díky sníženým nárokům z pohledu potřebného servisu a zvýšením životnosti se investice zákazníkovi vyplatí. Firma BOBST vždy upřednostňovala kvalitu a životnost zařízení, nedíváme se na cenu jen z pohledu nákupní ceny, ale z pohledu celkových provozních nákladů během celkové životnosti stroje. U zákazníků je v současné době nainstalováno celosvětově více než 30 tisíc nejrůznějších strojů a zařízení naší značky, o kterých mají pracovníci servisního oddělení přehled. Jejich zkušenosti ukazují, že například řada výsekových strojů spolehlivě a bezproblémově pracuje i dlouho po překročení předpokládané doby životnosti, což však může být v pozitivním pohledu využito našimi konstruktéry při vývoji nových zařízení. Ti se pak mohou zcela soustředit jen na případné odstraňování slabších míst konstrukce, ale především vymýšlet zcela nová řešení, fungující pak na kvalitativně dokonalých a v praxi vyzkoušených základech.

 

Jaký je postoj firmy BOBST k rozvoji digitálních technologií?

Protože jsme na trhu nenašli hotové digitální technologie vhodné pro náš segment zákazníků, tak již několik let pracujeme na vývoji vlastních digitálních inkoustových tiskáren, které by byly schopné tisknout na kartony, lepenky a vlnitou lepenku v požadované kvalitě a rychlosti a které by odpovídaly představám našich zákazníků, zvyklých na kvalitu strojů BOBST.

Čas digitálního tisku ještě přijde a my se na něj aktivně připravujeme. Již na veletrhu Drupa 2012 jsme prezentovali zákazníkům některé dílčí ukázky z našich digitálních tiskových systémů, ale je ještě nutný nějaký čas na dopracování zařízení do prodejních verzí, které bychom rádi představili v roce 2014.

Obdobně pracujeme i na vytvoření optimálního zařízení na tzv. digitální výsek (laserem), ale i zde je vše zatím ještě jen ve vývojovém stadiu.

Na naší expozici a prezentačních akcích na veletrhu Drupa jsme se nově také soustředili na podstatné zvýšení komunikace s klienty našich zákazníků, což je velmi důležité pro další vývoj našich nových strojů a zařízení.

 

Kdy a jak jste se poprvé zapojil do práce ve společnosti, kterou vybudovala vaše rodina?

Již jako malý chlapec jsem měl občas možnost procházet se svým otcem výrobními prostorami firmy, a tak jsem byl s firmou dobře obeznámen a mnozí zaměstnanci mě znají již od nejútlejšího dětství.

Po studiích strojního inženýrství jsem pracoval od roku 1991 nejprve několik let v Berlíně pro německou společnost Schindler, která se specializuje na výtahy. Od roku 1994 jsem pak již byl zaměstnán ve firmě BOBST, kde jsem zastával různé manažerské funkce v Evropě i v zastoupení naší společnosti v Severní Americe. Nyní jsem již čtvrtým rokem CEO firmy BOBST, což mi přináší velkou zodpovědnost nejen vůči celé rodině, ale i dalším spolumajitelům firmy.

 

Co považujete za největší mezník ve vaší osobní profesní kariéře?

Asi největším mezníkem pro mě byl hned rok 2009, kdy v průběhu hospodářské krize bylo potřeba přijmout ta nejzásadnější rozhodnutí a provést změny. A udělali jsme opravdu velmi výrazné změny, ale jak čas ukazuje, byly to správné kroky. BOBST je proto v současné době opravdu zdravou společností s dobrou perspektivou na desítky let.

 

Máte při svém pracovním vytížení nějaký čas na odpočinek a své záliby?

Časové vytížení asi všech vrcholových manažerů je opravdu značné a volna na soukromé aktivity je poměrně málo. Vždy jak je to možné, snažím se udělat si čas především na svoji rodinu a odpočívat s nimi, třeba i při lyžování. Mám v oblibě i další sporty, jako je tenis nebo fotbal. Pokud je to možné, rád také relaxuji při delších procházkách po horách, kterých tady v okolí máme dost, a to při oproštění se od moderních elektronických technických a komunikačních vymožeností, včetně mobilního telefonu.

 

Rozhovor vedli Martin Jamrich a Miloš Lešikar