KBA posouvá technologické hranice při výměně tiskových desek

1091

Koncem loňského roku představila společnost KBA v prezentačním centru v Radebeulu u Drážďan svoji technologii letmé výměny tiskových desek v archových ofsetových strojích. Technickými inovacemi se jí podařilo archový ofsetový stroj přetvořit na vysokorychlostní platformu pro zajištění automatizované výroby.

Technologie letmé výměny tiskových desek byla předváděna na osmivěžovém tiskovém stroji Rapida 106 s obracecím zařízením. Ten byl připraven tisknout na první sadě čtyř tiskových jednotek. Druhá sada tiskových jednotek byla volná, aby na ní mohla souběžně s tiskem na první sadě jednotek mohla proběhnout výměna tiskových desek. Jakmile byl náklad vytištěn, první sada tiskových jednotek byla odstavena
a do tlaku byla přistavena sada druhá. V této fázi tiskový stroj zpomalil z původní rychlosti 16 000 archů/hod na 12 000 archů/hod, ale jakmile byla druhá sada jednotek na místě a papír znovu procházel strojem, vrátil se stroj do původní plné rychlosti. V té stroj setrval
až do chvíle, než přišel čas přepnout zpět na první sadu tiskových jednotek s novými tiskovými deskami.

Systém pro řízení tisku společnost KBA s názvem LogoTronic provádí stažení dat o zakázce, zatímco Plate Ident zajišťuje, že budou načteny správné tiskové desky a přednastaveny odpovídající tiskové rejstříky. Měření denzity zase zabezpečuje požadovanou kvalitu tisku a přizpůsobuje nastavení mnohem rychleji, než by to zvládla jakákoliv lidská obsluha.

Takhle blízko plně automatizovanému archovému tiskovému stroji se zatím žádný jiný z jejich výrobců nedostal. Podobná technologie existuje u kotoučových ofsetových strojů, například Timson ZMR nebo Goss, ale počet jejich instalací je velmi malý. Ovšem kromě
několika duplikačních strojů se to zatím nikomu nepodařilo u čtyřbarvového archového tiskového stroje.

Tiskárna může využívat stejný materiál, stejné nastavení nakladače i vykladače a díky technologii letmé výměny tiskových desek může pracovat prakticky nepřetržitě. Tím dochází k výraznému zkrácení dodacích lhůt pro zákazníka a tiskárna zvládne s jediným strojem to, na co její konkurenti potřebují strojů několik. Tiskový stroj je vybaven UV sušením, takže ve vykladači jsou archy zcela suché a připravené
k řezání a expedici. Systémy pro řízení barevnosti pomohou dosáhnout optimálního vybarvení již během 35 úvodních archů po spuštění stroje z klidového režimu, nebo dokonce méně, pokud již byl stroj zabarven.

Stejná technologie je dostupná také u strojů pro jednostranný tisk, kde souběžná výměna tiskových desek, Plate Ident a další funkce pomáhají zkrátit dobu přípravy tiskové úlohy na absolutní minimum. V tomto případě je doba nutná k výměně tiskových desek skryta v čase nutném k mytí válců. Tento úkon je plně automatický a trvá jen několik minut. Když se tiskové desky mění souběžně s mytím válců, znamená to, že k výměně desek není nutná žádná dodatečná doba.

Stejně jako v případech dalších výrobců archových ofsetových strojů, je možné tiskové stroje KBA vybavit různými technologiemi sušení. Konvenční sušení VariDry s rekuperovaným horkým vzduchem slouží vedle sušení archů také k chlazení infračervených lamp. Není ovšem tak úsporné, jako LED UV sušení, kterému patří budoucnost. Archy vycházejí ze stroje zcela suché a tedy připravené k dalšímu zpracování a není nutné je poprašovat. U dlouhých tiskových strojů s obracením tak již nejsou třeba speciální potahy proti obtahování na jednotkách za obracecím zařízením. Možná je také změna délky tisku o 0,1 mm pomocí technologie samostatného pohonu formového válce. Ta umožňuje mikroúpravy v nastavení rychlost válce pro maximální přesnost oboustranného průhledového soutisku.

Rychlost tiskových strojů KBA dosahuje až 20 000 archů/hod. To je možné všude tam, kde je stejná rychlost podporována i nakladačem. Takový výkon začíná u beználožkového nakládání SIS, které pro vyrovnání archu používá elektronicky řízený posun první řady chytačů místo tradiční tažné boční náložky. To eliminuje nepřesnosti nakládání ve vysokých rychlostech. Archy mohou procházet tiskovým strojem plynule a bez komplikací díky technickému provedení a designu chytačů.

Široká škála systémů pro kontrolu kvality provádí denzitometrické měření a monitoruje možné nedostatky u každého archu. U strojů pro tisk obalů nebo sloužících k tisku citlivých dokumentů je k dispozici opce QualiTronic PDF. Ta porovnává každý arch s PDF předlohou, která byla použita k výrobě tiskové desky a v případě jakýchkoliv odchylek na ně upozorní. Systém pak vygeneruje souhrnnou zprávu popisující problémy, které byly u jednotlivých archů zjištěny. O stupeň níže je funkce QualiTronic Professional. Ta začíná srovnáním vytisknutého archu s PDF a jakmile je arch odsouhlasem, stává se standardem, se kterým budou všechny následné archy porovnávané v rámci monitorování kvality. Toto jsou funkce a prvky, které jsou nezbytné ve vysokorychlostních výrobních provozech, kde obsluha tiskových strojů potřebuje podporu technologií.

Další předváděnou novinkou poutající pozornost byla lakovací věž obsahující tři aniloxové válce. Při různých hloubkách jamek je možné mezi těmito válci přepínat během dvou a půl minuty, kdy dochází k mytí. Tiskař tak může nastavit tloušťku vrstvy naneseného laku od tenké ochranné vrstvičky až po vrstvu disperzního laku s větší tloušťkou.

 

Ivan Doležal