KBA Rapida 106­‑8+L+T+T+1 v Model Obaly Opava

1401

Společnost Model Obaly v Opavě si pořídila tiskový stroj Rapida 106, který je svojí konfigurací a výbavou ojedinělý nejen u nás, ale prakticky i v celosvětovém měřítku. Základ konfigurace tvoří osm tiskových věží, lakovací jednotka, dvě sušicí věže a další tisková jednotka. O stroji v praxi tiskárny jsme hovořili s ing. Jiřím Matýskem, vedoucím manažerem úseku výroby hladkých a kašírovaných skládaček.

Náročnou sestavu stroje charakterizuje už jeho úplný název KBA Rapida 106 SIS SPC­‑8+L+T+T+1 CX FO FAPC ALV2 675. Zkratky v rozvinutém názvu prozrazují bohatou standardní i opční výbavu nového tiskového stroje. Tiskaři mají k dispozici systém Drive­Tronic SIS (Sensoric Infeed System), který využívá beználožkové nakládání archů. Systém SPC (Simultaneous Plate Change) umožňuje souběžnou výměnu tiskových forem na všech tiskových jednotkách. Provedení CX je určeno pro potisk kartonu až do tloušťky archu 1,2 mm. Obsluha má k dispozici plně automatickou výměnu tiskových desek FAPC. Součástí konfigurace je vykladač s prodloužením ALV2 na 2 400 mm. Pro zvýšení kapacity nakladače i vykladače byl stroj nainstalován na podstavci o výšce 675 mm. Standardní maximální výška stohu v nakladači, resp. vykladači je 1 925 mm, resp. 1 875 mm. Součástí výbavy je také systém KBA DriveTronic Plate Ident, jenž kontroluje, zda jsou správné tiskové desky nasazeny na odpovídajících formových cylindrech, zároveň však také na bázi registračních značek na tiskové desce automaticky seřídí soutisk.

 

KBA Rapida 106­8+L+T+T+1
KBA Rapida 106­‑8+L+T+T+1 v Opavě

 

Vinfoil Infigo

Jako jeden z mála tiskových strojů nainstalovaných v České republice je nová Rapida 106 v tiskárně Model Obaly v Opavě vybavena nadstavbou pro in­‑line aplikaci studené ražby s fólií. Systém je umístěn nad druhou tiskovou věží a svojí konstrukcí a provedením se liší od konkurenčních řešení. Výbavu stroje pro aplikaci fólie za studena lze bez váhání označit za unikátní. Příslušnou nadstavbu Infigo SF 110 GF WS MFU dodala nizozemská specializovaná firma Vinfoil. Kromě standardního provedení má Infigo nainstalované v Modelu Obaly Opava ve výbavě také automatickou výměnu fólií, dvě obracecí tyče pro dělení fóliového pásu a hlavně je v provedení MFU (Multiple Foil Use), které využívá dvojnásobné zpětné vedení dráhy fólie. Výrobce nabízí provedení MFU od konce roku 2011. Podle jeho propočtů má v závislosti na tvaru tištěného a zušlechťovaného motivu ušetřit až 88 % fólie. Maximální produkční výkon stroje v nadstandardní konfiguraci nainstalovaného v Model Obaly Opava dosahuje 15 000 archů za hodinu, a to jak bez aplikace fólie za studena, tak i s ní.

„O tiskovém stroji ve formátu B1 v takto nadstandardní konfiguraci uvažovalo vedení společnosti Model Obaly v Opavě už poměrně dlouho,“ uvedl ing. Matýsek. I z důvodu ekonomické krize a poklesu poptávky, třebaže v segmentu obalů nebyla tak výrazná, se investice asi o dva roky odložila. Kontrakt byl podepsán až v létě 2011. Při výběru dodavatele byla jednou z podmínek úspora fólie na danou zakázku. V praxi se prokazuje úspornost řešení, které nabídla společnost KBA spolu s firmou Vinfoil. Systém Infigo SF 110 v nadstandardním provedení zajišťuje, že se fólie nemusí odvíjet v celé šířce role, ani po celém obvodu válce. Fólie může být v závislosti na motivu použita několikrát.

Tiskový stroj byl nainstalován na přelomu roku. Následovala etapa, kdy se tiskaři učili využívat všech možností nové technologie. Testovaly se různé kombinace materiálů, barev a lepidel. Je nutné dodat, že zkoušení nejvýhodnějších provozních variant ještě zdaleka nekončí. Nová je nejenom práce s foi­lerem, ale i se samotným tiskovým strojem Rapida 106. Tiskárna má sice dostatek zkušeností s tiskovými stroji Rapida 142­‑6+L, od jejich nainstalování nicméně už uplynul určitý čas a výbava nové Rapidy 106 nabízí řadu dalších možností. Ačkoliv tiskaři v Model Obaly Opava mají stroje značky KBA dlouhodobě osvojeny, jsou i pro ně některé prvky výbavy novinkou. Například je možné jmenovat systém SPC, jenž umožňuje souběžnou výměnu tiskových desek na všech tiskových věžích. Základní zaškolení tisků proběhlo po nainstalování stroje. Připravuje se nadstavbové školení, zaměřené na využití všech sofistikovaných technologických možností, které stroj nabízí.

 

KBA Rapida 106­8+L+T+T+1
Nad 2. TJ je nadstavba Vinfoil Infigo pro aplikaci studené ražby

 

Špičková kvalita

Model Obaly v Opavě je tiskárna známá výrobou obalů ve špičkové kvalitě a právě v tomto segmentu trhu bude kapacita nové Rapidy 106 nejvíc využita. Poslední tiskový agregát bude sloužit především k finálnímu in­‑line zušlechtění tiskovým lakem. Nová Rapida 106 firmě umožní oslovit výrobce luxusnějších obalů, na jejichž tisk zdaleka nestačí standardní konfigurace pěti barev a laku. Rapida 106 umožní rozšíření sortimentu. Zároveň se posílí výrobní kapacita ve formátu B1. Perfektní kvalita tisku i in­‑line zušlechtění je samozřejmostí. Průběh tisku je pod kontrolou kamerového inspekčního systému Quali­Tronic, který porovnává naskenovaný obraz s výchozí předlohou a v případě odchylek ve vybarvení provádí automatické doladění barevníků.

Součástí výbavy tiskového stroje je automatický systém logistiky včetně přísunu palety do nakladače a výjezdu potištěného stohu z vykladače. Nakladač i vykladač jsou nainstalovány v provedení automatického non­‑stopu. Při použití non­‑stopu se při posuzování kapacity nakladače a vykladače odečítá výška pomocného stohu. Důležitým příspěvkem k péči o pracovní a životní prostředí je skutečnost, že se díky modernizovaným pomocným agregátům snížila hlučnost i tepelná zátěž příslušné tiskové haly. Ke snížení hluku přispělo i odhlučnění nakládací hlavy a náhrada veškerých kompresorů a vývěv systémem od společnosti PIAB.

 

KBA Rapida 106­8+L+T+T+1
Ke snížení hluku přispěla náhrada kompresorů a vývěv systémem od společnosti PIAB

 

Zakázka, která využije všechny technologické možnosti nové Rapidy 106, zpravidla sestává z nanesení lepidla na první tiskové jednotce. Na druhé věži proběhne aplikace fólie a následuje šest tiskových jednotek pro tisk barev. Lakovací jednotka umožňuje polakovat archy disperzním nebo UV lakem. Po průchodu dvěma sušicími věžemi může in­‑line zpracování pokračovat v dalším zušlechtění tiskovým lakem. Finišing potom probíhá v prodlouženém vykladači pomocí teplovzdušného, IR i UV sušení. Hybridní konfigurace umožňuje tisk klasickými i UV barvami. Za každým tiskovým agregátem je umístěn sušicí modul s možností aplikace zářiče s výkonem až 200 W/cm. Systém sušení je značně variabilní. UV lampy lze měnit podle charakteru zakázky, a je dokonce možné přemístit i potřebný sušicí modul z prodlouženého vykladače za vybranou tiskovou věž. Sušicí kazety lze tedy střídat v podstatě libovolně. Používá se technologie Grafix.

O přiřazení zakázky na konkrétní stroj rozhoduje technolog. Podle složitosti zakázky určuje přímo tiskový stroj, anebo i variantně více strojů. Přednastavení barevníků pomocí dat z CtP je u všech strojů samozřejmostí. V tiskárně probíhá aplikace informačního systému SAP. Po jeho úplné implementaci bude možné využít i data ve formátu JDF, což umožní obousměrnou komunikaci jak pro nastavení všech provozních parametrů stroje, tak i pro zpětnou vazbu a propojení s manažerským informačním a řídicím systémem. Kromě tradičních skládaných obalů se Model Obaly Opava zabývá i potiskem plastů. I pro tisk na flexibilní materiály je nová Rapida 106 vybavena. Konfigurace Rapidy 106 je skutečně ojedinělá. Podobná, ale nikoli identická sestava byla nainstalována v Polsku. Konfigurace, jaká byla zprovozněna v Opavě, je velmi unikátní i v rámci strojů KBA ve formátu B1, které byly doposud vyexpedovány z Radebeulu.

 

KBA Rapida 106­8+L+T+T+1
Pohled na stroj s nadstavbou Infigo od nakladače

 

Pět archových strojů KBA

Tiskárna Model Obaly v Opavě nyní disponuje v úseku ofsetového tisku pěti stroji ve formátech B0, B1 a B2. Ve formátu B0 provozuje dva tiskové stroje Rapida 142, oba v konfiguraci šesti tiskových věží a lakovací jednotky. Novější Rapida 142­‑6+L je uzpůsobena pro hybridní využití při tisku UV i klasickými barvami. Ve formátu B1 se tiskne na&nbsnbsp;starší Rapidě 104­‑5+L a na nejnovější Rapidě 106­‑8+L+1. Pro tisk malých sérií obalů se používá ve formátu B2 Rapida 74 G­‑5+LTTL ALV. Tento stroj, který tiskne bezvodým ofsetem, byl v Model Obaly Opava nainstalován jako první v ČR. Nejen jím tiskárna dokazuje, že se orientuje na špičkové nové technologie. Kromě ofsetového tisku v úseku výroby hladkých a kašírovaných skládaček Model Obaly v Opavě využívá v dalších výrobních halách také stroje a technologie pro flexotisk a digitální tisk.

„Na celkové hodnocení přínosu Rapidy 106 je ještě brzy,“ konstatoval ing. Jiří Matýsek. Nový tiskový stroj nicméně posunul tisk i jeho přípravu o kus dál. Tiskárna může nyní zákazníkům nabízet nové technologie a špičkové produkty, a tím získává další výhodu na vysoce konkurenčním trhu. Klasické zakázky ve formátu B1 není problém na Rapidu 106 převést, těžiště ve využití nového tiskového stroje tkví ovšem v produkci obalů pro nejvyšší segment trhu. Kromě investic do nového stroje tiskárna řeší i další zlepšení nabídky svých služeb pro zákazníky. Buduje inovační centrum, v němž soustředí několik konstruktérů obalů. Nebudou pracovat na rutinních zakázkách, jejich úkolem bude příprava nových konstrukcí obalů. Centrum bude spolupracovat s vysokými školami i špičkovými designéry.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný