Kompaktní lepička Muller Martini Vareo Perfect Binder

1462

Zcela novou lepičku Vareo Perfect Binder z kategorie entry-level zkonstruovanou pro zpracování digitální i ofsetové tiskové produkce představila na akci Hunkeler Innovation Days v Lucernu společnost Muller Martini.

Toto nové zařízení představuje určitou technologickou revoluci, protože každá ze tří svorkových stanic lepičky Vareo je vybavena vlastním servomotorem, takže je poháněna individuálně. Každý výrobní krok tedy může být samostatně přizpůsoben zpracování konkrétního produktu pro dosahování optimální kvality a vysoké produktivity. To tento vysoce univerzální stroj předurčuje pro lepení jak středních a malých sérií knižních bloků, tak i jednotlivých kusů knižních vazeb bez ztráty produktivity.

Až doposud existovaly dva typy pohonu lepiček knižních bloků. Oba dva byly založeny na počtu dohromady propojených svorkových stanic, které byly poháněny jedním motorem. Kontinuální pohon znamenal, že pokud byla lepička v provozu, motor uváděl do pohybu všechny svorkové stanice. Výhodou tohoto typu byla možnost vysokého výkonu závislého na počtu taktů. U lepičky s diskontinuálním pohonem naopak docházelo k přerušování pohybu svorkových stanic. Jinak řečeno svorkové stanice se nepohybovaly nepřetržitě. To znamená, že doba sevření lepeného bloku byla mohla být individuálně nastavena, což umožňovalo přímé ovlivnění kvality lepení, ale docházelo ke snížení výkonu stroje. Nová lepička MM Vareo se samostatným pohonem každé z jejích tří svorkových stanic jako první kombinuje výhody obou zmíněných technologií. Skutečnost, že každá ze tří zpracovatelských stanic může být samostratně rychle nastavena na konkrétní produkt, zajišťuje dosahování optimální kvality současně s vysokou produktivitou.

 

Muller Martini Vareo Perfect Binder
O debutující novou lepičku Muller Martini Vareo Perfect Binder měli návštěvníci akce Hunkeler Innovation Days 2015 velký zájem

 

Nová lepička MM Vareo se bude stávat stále žádanější souběžně s tím, jak budou v budoucnu klesat velikosti sérií vyráběných měkkých vazeb a knižních bloků. Vzhledem k tomu, že disponuje velmi příznivým poměrem cena x výkon je ideálním řešením pro knihárny a tiskárny , které potřebují zvýšit efektivnost a všestrannost své nabídky výroby lepených vazeb a knižních bloků. S produkčním výkonem až 1 350 taktů za hodinu a mimořádně krátkými časy potřebnými na nastavení nabízí MM Vareo možnost efektivního zpracování široké škály tiskových produktů, jako jsou například fotoknihy, personalizované katalogy, vysoce kvalitní brožury a další lepené tiskové aplikace už od jednoho produktu, přičemž tak výroba je nákladově vysoce efektivní a produkce je prodejná už od prvního
kusu.

Lepička MM Vareo má modulární konstrukci, takže může být snadno rozšiřována a přizpůsobována případným budoucím výrobním potřebám a požadavkům. Například při jejím využití je možné přidáním speciální chladicí sekce, trojřezu a nakladače knižních bloků vytvořit kompletní výrobní linku na měkké vazby. To umožňuje MM Vareo propojit přímo s digitálním tiskovým strojem. V rámci opčního rozšíření je možné zařízení MM Vareo doplnit také například automatickým nakladačem snesených knižních kompletů s integrovaným měřením jejich rozměrů a tloušťky a čtečkou čárových kódů, umožňujícím jak offl ine, tak i near-line nebo inline produkci.

Vysoká kvalita produkce je zajišťována propracovaným systémem frézování knižního hřbetu a lepení. Vysoce výkonný systém frézování kombinuje frézování, zdrsňování, vroubkování a kartáčování hřbetu bloku s tloušťkou až do 60 mm. Papírový prach je z prostoru modulu odsáván, aby nezpůsoboval problémy při následném zpracování. Systém aplikace lepidla na hřbet bloku je vyměnitelný. Ve standardu může být stroj vybaven jednak válečkovým nanášením hotmeltu EVA nebo nanášením lepidla PUR buď válečkem nebo tryskami. Opčně ale může být vybaven také kombinací obou systémů umožňující jejich rychlou a snadnou změnu i v průběhu provozu. Nanášení proužku lepidla hotmelt EVA na přední a zadní stranu knižního bloku pro uchycení obálky je prováděno kotouči automaticky nastavovanými podle tloušťky knižního bloku.

Dalším možným opčním doplněním lepičky MM Vareo může být například předehřívací modul pro lepidlo PUR nebo integrace gázovací stanice na oblepování hřbetů při výrobě lepených knižních bloků pro tuhé vazby V8. Nastavování a řízení lepičky MM Vareo je realizováno prostřednictvím systému Central Setup Wizard.

 

Muller Martini Vareo Perfect Binder

 

produkční rychlost: až 1 350 taktů/hod.
tloušťka hřbetu: 2–60 mm
lepení hřbet: hotmelt EVA nebo PUR
stranové: hotmelt EVA

 

Ivan Doležal