Lepidlová pistole Reka MS 150 – užitečný pomocník

758

Vkládání jednolistých a vícelistých příloh i různých jiných speciálních reklamních nosičů do časopisů a dalších podobných publikací se v současnosti stává stále častějším požadavkem zákazníků. Pokud se jedná o jednotlivý list nebo dvojlist v odpovídajícím formátu, bývá to obvykle bez problémů. Ty nastávají v okamžiku, kdy má být vkládána například vícestránková složka na křídovém nebo natíraném papíru, která má tendenci z časopisu při manipulaci s ním vypadávat.

Samozřejmě existuje relativně jednoduché řešení, jak vypadávání přílohy zabránit. Je totiž možné ji do časopisu bodově vlepit silikonovým lepidlem. Takové vlepení nemá trvalý charakter, čtenář může následně přílohu odlepit a vyjmout, aniž by došlo k poškození tisku nebo papíru na místech přilepení. Bez problémů je to možné vyřešit u časopisů s vysokými náklady, tištěných na rotačních strojích, jež mohou mít v linkách dokončujícího a expedičního in-line zpracování vřazen i modul na vlepování příloh tímto způsobem. Ovšem u časopisů a dalších nosičů, tištěných na plochém tisku, s náklady pohybujícími se pouze ve stovkách nebo několika málo tisících kusů, je takové vlepování třeba provádět ručně. Řeší se to různě, štětečkem, dřevěnou tyčinkou nebo jinou podobnou pomůckou. Problém ovšem spočívá v tom, že silikonové lepidlo patří k takzvaným hotmeltům, tedy lepidlům tavným, takže je třeba ho před použitím uvést pomocí tepla ze skupenství pevného do skupenství kapalného. Teplotu je ale třeba stále udržovat těsně nad bodem tání lepidla, aby se nezačalo připalovat, takže jeho tavení nelze provádět například na obyčejném plynovém nebo elektrickém vařiči. Tento improvizovaný a nepříliš kultivovaný způsob s nepříliš jistým kvalitativním výsledkem však není jediným řešením, jak různé reklamní vložky do malých a středních nákladů různých tiskovin vlepovat. Existuje totiž několik typů aplikačních pistolí na tavná lepidla, které je možné k tomuto účelu s úspěchem využívat.
Než představíme jejich jednotlivé druhy, je třeba podotknout, že v těchto pistolích je možné používat všechny druhy tavných lepidel, přičemž jediným omezením je nejvyšší dosahovaná teplota potřebná pro tavení. V zásadě je možné tyto lepidlové pistole rozdělit na mechanické a pneumatické, přičemž mechanické se dále dělí podle formy používaného lepidla na tyčinkové a granulátové, a pneumatické potom na granulátové a zásobníkové, jež využívají PUR-Cartridge Hot Spray System, tedy nástřik lepidla. Pneumatické lepidlové pistole vyžadují mimo přívodu elektrické energie i přívod stlačeného vzduchu, kterým je roztavené lepidlo z jejich trysky vypuzováno. Hodí se proto na ta pracoviště, kam není problém stlačený vzduch přivést. V mechanických typech lepidlových pistolí je potřebný stlačený vzduch vytvářen pístem po stisknutí spouště, takže jediným předpokladem jejich instalace je zásuvka elektrického rozvodu.


Silikonové lepidlo je do tavícího zásobníku pistole dodáváno v podobě malých “polštářků”

Tyčinkové mechanické pistole jsou nejjednodušší. Zpracovávají tavné lepidlo v tyčinkách, které se na jedné straně v ústí pistole taví a roztavené lepidlo je z pistole vypuzováno tryskou. Dokonalejším typem mechanických lepidlových pistolí jsou potom pistole granulátové, do nichž je tavné lepidlo dodáváno v podobě granulátu nebo malých “polštářků”, což je právě případ lepidlové pistole Reka MS 150. Teplotu tavení lepidla v zásobníku je možné regulovat termostatem nastavitelným v rozmezí od 60 do 190 °C, což znamená, že u každého druhu tavného lepidla je možné pracovat při teplotě ideální pro toto lepidlo a nemůže dojít k jeho přepálení. Roztavení plného zásobníku lepidla před použitím pistole trvá přibližně 10 minut. Roztavené lepidlo je z pistole vypuzováno tlakem vzduchu, vytvářeným pístem pumpičky po stisknutí spouště, přičemž délkou stisku spouště je možné regulovat velikost vypuzené dávky. Maximální velikost vypuzené dávky je potom omezena kapacitou této pumpičky, tedy objemem jejího válce. K lepidlové pistoli MS 150 je nabízena celá řada výměnných trysek, například plochá, špičatá, oblá, zakulacená nebo plochá, takže se hodí k využití pro celou řadu aplikací, od už zmíněného vlepování příloh silikonovým lepidlem, až po dokončující výrobu malých sérií obalů, například krabiček, neboť tvar nánosu lepidla je možné regulovat od malých kapiček až po krátké čárky. Manipulace s pistolí MS 150 je velice snadná, neboť může být připevněna k pružnému závěsu, dodávanému jako přídavné zařízení. Také čištění pistole po ukončení práce je jednoduché. Stačí zbytek lepidla z jejího zásobníku vymačkat (lze je opět použít, protože po vymačkání ztuhne, ale dá se znovu roztavit) a při opětovném použití pistole, třeba s jiným druhem lepidla, stačí dát napřed roztavit pár polštářků (3-4 kusy) lepidla a ty pak naprázdno vymačkat. To je nutné v případě, že původně byl v pistoli použit běžný hotmalt a po něm má být použito silikonové lepidlo. Hotmalt totiž není po ztuhnutí dostatečně pružný a pokud by se smísil se silikonovým lepidlem, ulpívala by tato směs pevně na papíru a nedala se odtrhnout.
Jak z uvedeného vyplývá, je práce s lepidlovou pistolí MS 150 mnohem čistší než při improvizovaném lepení, je dosahováno kvalitnějšího přilepení, protože množství naneseného lepidla je stejnoměrné, takže dochází i k jeho úspoře, a produktivita práce je také prokazatelně vyšší.

Lepidlová pistole Reka MS 150
Maximální kapacita zásobníku lepidla 150 g
Doba roztavení lepidla cca 10 min.
Maximální množství naneseného lepidla 100 g/min.
Maximální teplota tavení 190 °C
Příkon 200 W
Hmotnost pistole 1 200 g

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal