Mark Andy XP5000

1592

Flexotisk a úzkoformátový tisk etiket měl v nedávné době nejvýznamnější evropskou výstavu. V druhé polovině měsíce září totiž v Bruselu proběhla evropská výstava LabelExpo. Ta přinesla celou řadu zajímavých produktů a řešení. Jedním z nich je i nový úzkoformátový flexotiskový stroj z produkce americké společnost Mark Andy, který nese označení XP5000.

Stroje Mark Andy se standardně vyznačují robustní konstrukcí a také vysokou univerzálností. Ani nové XP5000 není žádnou výjimkou. Nabízeno je ve třech základních pracovních šířích a s celou řadou doplňků a opcí. Nejmenší model umožňuje zpracovávat rolový materiál v maximální šíři 254 mm, střední model v šíři 330 mm a největší pak v šíři 432 mm. Všechna tři zařízení přitom mohou mít maximální délku motivu 610 mm, minimální pak 178 mm. Shodná je také produkční rychlost, která je 230 metrů za minutu, což XP5000 řadí mezi vysoce produktivní úzkoformátové tiskové stroje. Celou řadu tiskových strojů XP5000 je možné vybavit až 12 tiskovými agregáty, přičemž kombinovat lze agregáty flexotiskové s moduly pro rotační sítotisk. Na libovolné místo stroje je pak možné zařadit také modul pro horkou či studenou ražbu nebo modul pro rotační výsek. Tyto možnosti pochopitelně rozšiřují variabilitu celého stroje a záleží tak pouze na produktové skladbě, jak bude výsledná konfigurace tiskového stroje vypadat.

 


Celkový pohled na nový tiskový stroj XP5000 od americké společnosti Mark Andy, který byl vystaven na letošním veletrhu LabelExpo

 

XP5000 a servopohony

Konstrukčně tiskový stroj XP5000 vychází z již osvědčeného modelu LP3000, který byl na veletrhu také představen, tentokrát v konfiguraci umožňující aplikaci RFID štítků. Oproti tomuto zařízení je však tiskový stroj XP5000 vybaven kompletním řízením novými servomotory. Ty pohánějí nejenom samostatně jednotlivé tiskové agregáty, ale také další moduly tiskového stroje. Byla zde tedy zcela opuštěna technologie centrální hřídele. Každý ze servomotorů je přitom vybaven samostatným snímačem polohy, čímž lze kontrolovat celou řadu parametrů, které je u strojů s centrální hřídelí možné ovládat jen velmi obtížně. Typickým příkladem je kontrola napnutí materiálu, která se nyní provádí na každé tiskové jednotce zvlášť. Díky tomu je možné potiskovat i materiály rozměrově nestálé. Na každém agregátu je pomocí senzorů snímáno aktuální napnutí potiskovaného substrátu a na základě programu jsou jednotlivé servomotory urychlovány nebo zpomalovány tak, aby docházelo k optimálnímu vypnutí materiálu a tím i k odpovídajícímu soutisku.

Servopohony mají významný podíl také na zkrácení přípravných časů při změně tiskové zakázky. Díky samostatnému ovládání jednotlivých agregátů je totiž možné velmi jednoduše seřizovat jak obvodový, tak i stranový soutisk. Ten se přitom dá regulovat automaticky pomocí senzorů, které snímají jednotlivé polohy soutiskových značek a v případě potřeby upraví chod motorů a tím i přesnost soutisku. Za zmínku pak stojí rovněž to, že rychlost nastavení soutisku a také rychlost vybarvení umožňují významné snížení množství makulatury.

 


Sekce konvertingového a dokončujícího zpracování tiskového stroje XP5000

 

Odvíječ a vtahovací jednotka

Materiál je do tiskového stroje dopravován ze servomotorem poháněného odvíječe. Zakládat se dají velmi jednoduše role až do maximálního průměru 1 040 mm. Stroj lze však vybavit také systémem ContiWeb pro kontinuální odvin materiálu. Také zde se můžeme setkat s celou řadou automatizačních prvků. Odvíječ je v základu vybaven senzory, kontrolujícími množství materiálu. Při dotisku role je automaticky vydán povel tiskovému stroji, který se zastaví tak, aby nedošlo ke vtažení konce materiálu do stroje. Výměna role v základním provedení je velmi jednoduchá a lze ji při obsluze jedním pracovníkem provést během pár minut. Součástí odvíječe je i jednotka sloužící k očištění pásu materiálu buď z jedné, nebo z obou stran. Regulace odvinu materiálu je řízena na základě informací, které snímají senzory v jednotlivých částech stroje. Samozřejmostí je také dovybavení zařízení koronovací jednotkou či delaminační a relaminační jednotkou umožňující tisk do lepidla.

Vysokou univerzálnost stroje dokresluje i rozsah potiskovaných substrátů. Na tiskovém stroji XP5000 je totiž možné pracovat s PET materiály od tloušťky 16 mikronů, u BOPP je pak spodní hranice 25 mikronů. Potiskovat se dají substráty, jejichž maximální tloušťka je až 350 mikronů, což stroj předurčuje k možnosti potisku velmi široké škály materiálů.

 

Tiskové jednotky

Jak jsme již uvedli, je možné tiskový stroj vybavit jak jednotkami flexotiskovými, tak i pro rotační sítotisk. Pro tento stroj, stejně jako pro ostatní modely firmy Mark Andy, je vyrábí firma Stork. Standardně je stroj uzpůsoben pro tisk UV flexotiskovými barvami. Kromě těchto modulů lze na libovolné místo stroje zařadit i modul pro studenou laminaci nebo horkou ražbu. U té se dají využít dva základní systémy – u prvního je válec vyhříván pomocí horkého oleje, u druhého pak po celé ploše topnými tělesy.

Všechny tiskové jednotky jsou poháněny servomotory. Největší zajímavostí je vybavení systémem QC (Quick Change). Jde o systém výměny válců, který je nenáročný a především rychlý. Obsluze při výměně zakázky bez změny raportu pouze stačí uvolnit aretační šroub a vyjmout formový válec, který je nahrazen válcem s novou zakázkou. Po utažení aretačního šroubu se jednotka automaticky nastaví. Díky tomuto řešení je možné kompletní změnu zakázky provést během několika minut. V případě změny formátu je pak nutné pracovat s výsuvnými vozíky s tiskovými enginy. Ty se používají i při zařazení jiné technologie. Jedinou výjimkou je v podstatě aplikace výsekového válce na jiné místo než v modulu dokončujícího zpracování. Stroj XP5000 je totiž možné vybavit speciální jednotkou, která se zařazuje mezi libovolné dva tiskové agregáty. Jedinou podmínkou je, že stroj musí být vybaven prodlouženými moduly s 1,5-násobnou vzdáleností mezi jednotkami. Za zmínku pak jistě stojí také to, že je stroj možné dovybavit speciální dotiskovou ink-jetovou jednotkou, z níž lze etikety opatřit datově variabilními údaji, které jsou k tisku doplňovány z databázového systému.

 


Stanice pro ražbu studenou fólií

 

Dokončující zpracování

Velkou variabilitu vybavení můžeme nalézt také v oblasti dokončujícího zpracování. V této sekci, která je pochopitelně také řízena servomotory, lze nalézt všechny běžné dokončující moduly, jako je například rotační výsek, ražba či perforace s následným odsáváním odpadového materiálu. Stroj je zakončen návinem s maximální velikostí role 1 040 mm.

 

Diagnostický a řídící systém

Stroj XP5000 je v základu vybaven celou řadou elektronických systémů, které významně urychlují zpracování zakázky a přestavení stroje na zakázku novou. Každá tisková jednotka je přitom vybavena vlastním ovládacím pultem s displejem, odkud může obsluha ovládat nejenom konkrétní jednotku, ale zároveň i některá nastavení pro celý tiskový stroj, jako je třeba rychlost apod. Kromě toho je pak XP5000 doplněn hlavním ovládacím panelem, umístěným u modulu dokončujícího zpracování. Odsud se provádí základní nastavení tiskové zakázky a zároveň zde mohou být ovládány i jednotlivé moduly. Stroj je také vybaven velmi zajímavým diagnostickým systémem. Ten u každé tiskové zakázky eviduje množství spotřebovaného materiálu, ale také množství jednotlivých tiskových barev. Z těchto údajů, které je pochopitelně možné ukládat, se dá provádět nejenom vyhodnocení jednotlivých zakázek, ale lze se jimi řídit i při případném opakování zakázky. Údaje je možné zároveň použít jako vstupní data pro převíjecí stroj VSR300, který byl též na veletrhu představen. Samozřejmostí je také doplnění tiskového stroje stroboskopickými inspekčními systémy, jež průběžně vyhodnocují úroveň soutisku.

K vysoké produktivitě tiskového stroje slouží také rozsáhlý diagnostický systém v případě závady. Ten je totiž propojen se společností Mark Andy, a tak v případě jakéhokoliv problému na tiskovém stroji lze přímo z výrobního závodu vyhodnotit případnou závadu. Tato novinka jistě umožní zkrácení odstávek stroje při závadě.

 


Stroj je vybaven výkonným kontrolním a diagnostickým systémem

 

Závěr

Lze předpokládat, že stroj Mark Andy XP5000 se stane velmi brzy novou vlajkovou lodí tohoto amerického výrobce tiskových strojů. Vždyť toto zařízení nabízí nově celou řadu automatizačních prvků, které v nedávné době byly v úzkoformátovém tisku zcela nereálné. Otázkou je, kdy se takovéto zařízení objeví také na českém trhu, kde společnost Mark Andy zastupuje firma Grimex. Vzhledem k velmi zajímavým cenám (nové XP5000 je přibližně o 20 % dražší než předchozí model) je možné předpokládat, že první instalace na sebe nenechá příliš dlouho čekat.

 

Mark Andy XP5000

 

Maximální pracovní šíře 254, 330 a 432 mm
Maximální počet tiskových jednotek 12
Maximální délka tisku 610 mm
Minimální délka tisku 178 mm
Maximální tisková rychlost 230 metrů za minutu
Maximální velikost role 1 040 mm

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise 1984>Svět tisku 10 / 2005.