Mondi Color Copy – nový design a vyšší uživatelský komfort

1411

Mezinárodní papírenská a obalová skupina Mondi oznámila znovuuvedení na trh své značky Color Copy, a to s novým designem, zdokonaleným obalem a zárukou 100% spokojenosti. Cílem kampaně je vyprávět příběh značky Color Copy, na kterou zákazníci spoléhají, díky dokonalým tiskovým výstupům a konstantní kvalitě tisku, již více než čtvrt století.

Papíry Color Copy společnosti Mondi mají vynikající pověst. Podle posledního průzkumu EMGE Cut Size 2016 se jedná o papír pro barevný tisk s výrazně nejvyšší mírou povědomí o značce v Evropě (40 % oproti 14 % u druhé značky v pořadí). V roce 2016 rovněž společnost Mondi provedla mezi zákazníky a koncovými uživateli v deseti zemích rozsáhlý marketingový výzkum, jehož cílem bylo lépe porozumět tomu, proč koncoví uživatelé zachovávají v průběhu let značce Color Copy věrnost a jak přitom vnímají její výhody ve vztahu ke svému podnikání.

 

Mondi

 

„Přestože jsme získali určité pohledy na to, co můžeme zlepšit, 92 % uživatelů nám jasně sdělilo, že jsou s kvalitou papíru velmi spokojeni a že bychom v této oblasti neměli nic měnit. Proto jsme se soustředili na změnu designu a vylepšení obalu nabízející vyšší uživatelský komfort, tedy na oblasti, kde lze podle našeho názoru u značky Color Copy provést další zlepšení, ovšem se zachováním výrazného povědomí mezi uživateli,“ uvedl Johannes Klumpp, ředitel marketingu a prodeje divize společnosti Mondi Uncoated Fine Paper.

Za 28 let její existence se jedná o vůbec první významnější inovaci značky Color Copy. Součástí této obnovy je trojí zdokonalení obalu papíru Color Copy: z hlediska designu, pevnosti a uživatelského komfortu. Obaly a krabice nyní vynikají novým odvážným vzhledem, který má větší dopad v místě prodeje. Obaly jsou pevnější než v minulosti a pro větší pohodlí zákazníků jsou opatřeny odtrhávacím páskem ke snadnému rozbalení. Vysoce kvalitní perforované krabice nevyžadují další rozbalování. Bez následných úprav je lze umístit na regál, přičemž působivá nová prezentace značky Color Copy láká zákazníky ke koupi.

 

Mondi

 

 

Záruka 100% spokojenosti

Společnost Mondi zaručuje u produktu Color Copy špičkové a věrné barevné kopie a dokonalé tiskové výstupy při každém tisku. V případě, že zákazník není s výstupem stoprocentně spokojen, nabízí navíc Mondi výměnu papíru. Papír Color Copy je speciálně navržen pro potřeby digitálního barevného tisku, přičemž v nabídce jsou různé standardní formáty a role, a to v plošných hmotnostech od 90 g/m² do 400 g/m².

V červenci společnost Mondi zahájí uvedení značky v novém designu a obalu produktu Color Copy a na podzim následně také u dalších dílčích značek. Toto uvedení bude doprovázet komplexní marketingová kampaň s jasným a sebevědomým sloganem „Doing a great job“ (Odvádím skvělou práci). „Pro nás je věta „Doing a great job“ víc než jen reklamní slogan. Odráží konzistentní výsledky značky za poslední dvě desítky let. Jedná se také o slib. Ve hře jsme spolu my a vy. A právě to je naším cílem u produktu Color Copy – odvádět i nadále každý den skvělou práci pro naše zákazníky,“ vysvětluje Johannes Klump. Zaměření na emocionálně laděné sdělení a působivé obrazové prvky pak zdůrazňuje garantovanou spolehlivost papíru Color Copy. Úvodní část kampaně, která probíhala od konce dubna do poloviny června, se skládala z časopisové, billboardové a on-line reklamy, přičemž každý týden probíhaly také promo akce s udílením cen. V rámci marketingové strategie měly být do konce června spuštěny nové produktové stránky značky Color Copy v plně responzivním designu a na podzim pak proběhne kampaň v sociálních médiích. Součástí strategie budou rovněž zcela nové tiskové a on-line marketingové a prodejní nástroje.

Color Copy představuje vlajkovou značku papíru pro barevný tisk, přičemž je CO2 neutrální. Papír je speciálně navržen pro potřeby digitálního barevného tisku a u každého výtisku zaručuje špičkové a věrné barevné kopie a dokonalé tiskové výstupy. Značka Color Copy je charakteristická svou elegancí a hladkostí a její jemný bílý odstín umožňuje přesnou barevnou reprodukci, která umocňuje tištěné grafické prvky. Produkt rovněž vyniká svým mimořádným ekologickým profilem a kromě certifikace FSC®, EU Ecolabel a ISO 9706 je rovněž neutrální z hlediska CO2. Color Copy je součástí ekologické řady Green Range.

 

Mondi

 

 

Mondi: IN TOUCH EVERY DAY

Mondi je mezinárodní obalový a papírenský koncern, který zaměstnává přibližně 25 000 lidí ve více než 30 zemích světa. Klíčové provozy se nacházejí ve střední Evropě, Rusku, Severní Americe a Jižní Africe. V roce 2016 činily příjmy Skupiny Mondi 6,7 mld. € a rentabilita investovaného kapitálu byla 20,3 %.

Firma je plně integrována do obalového a papírenského hodnotového řetězce – od lesního hospodářství a výroby buničiny, papíru a kompozitních plastů až po vývoj účinných a inovativních průmyslových a spotřebitelských obalových řešení. S více než 100 výrobky individuálně uzpůsobenými ve více než 100 000 různých řešeních nabízí víc, než by bylo možno čekat. Přední značkoví výrobci po celém světě se spoléhají na inovativní technologie a výrobky Mondi v řadě průmyslových
odvětví, jako například v automobilovém průmyslu, ve výrobě prostředků pro domácnost a osobní péči, v grafickém a fotografickém průmyslu, v chemickém průmyslu a výrobě nebezpečných látek, v oblasti kancelářského a profesionálního tisku, v maloobchodě a e-commerce, v obalovém a papírenském průmyslu, v oblasti péče o domácí mazlíčky, ve výrobě potravin a nápojů, v přepravě a dopravě, ve stavebnictví, ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu a v zemědělství.

Udržitelný rozvoj dává dobrý obchodní smysl a je proto nedílnou součástí odpovědného a rentabilního růstu a je zakomponovaný do všeho, co Mondi dělá. Neustále jsou hledány způsoby, jak dosáhnout více z menšího množství, je podporováno odpovědné spravování ekosystémů, rozvíjena a aktivita a inspirace pracovníků a zvyšována hodnota vytvořená trvale udržitelnými řešeními výrobků společnosti.

Mondi Uncoated Fine Paper je obchodní jednotkou Skupiny Mondi. Ve čtyřech papírenských závodech v Rakousku, na Slovensku a v Rusku vyrábí Mondi Uncoated Fine Paper ohleduplně k životnímu prostředí kancelářské a profesionální papíry pro tisk, které jsou šité na míru nejnovějším digitálním tiskovým technologiím. Společnost splňuje nejpřísnější standardy mezinárodní certifikace v oblasti podpory udržitelných výrobních procesů prostřednictvím odpovědného hospodaření s lesy, vodními zdroji a ovzduším. Všechny nenatírané bezdřevé papíry společnosti Mondi patří do řady Green Range, mají certifikaci FSC® nebo PEFC™, jsou 100% recyklované, nebo bělené zcela bez použití chlóru.

 

Miloš Lešikar