Nová 100dolarová bankovka

1378

Americký Federální rezervní systém (FED) uvedl 8. října loňského roku do oběhu novou bankovku s nominální hodnotou 100 dolarů, vybavenou revolučními ochrannými prvky.

Na lícové straně nové verze stodolarové bankovky je opět vyobrazen Benjamin Franklin, na rubu pak Independence Hall ve Philadelphii. Jedná se o americkou bankovku s nejvyšší nominální hodnotou od roku 1969, kdy byly z oběhu vyřazeny bankovky s hodnotami 500, 1 000, 5 000 a 10 000 dolarů, a jednu ze dvou, která na sobě nemá vyobrazeného amerického prezidenta.

FED se věnoval vývoji této v současnosti nejbezpečnější bankovky v USA deset let. Spolupracoval při tom s ministerstvem financí a tajnou službou. Potýkal se zejména s problémem, že dnes už se na trhu běžně objevují tiskárny s velmi vysokým rozlišením, které umožňují výrobu mimořádně kvalitních replik, což v praxi způsobuje stále větší problémy s jejich odhalováním. Nová stodolarovka proto obsahuje dva pokročilé bezpečnostní prvky, modrý 3D bezpečnostní pásek a logo kalamáře se zvonem, které bude velice obtížné při padělání napodobit. Tyto nové bezpečnostní prvky jsou potom kombinovány s dalšími tradičními bezpečnostními prvky, jako je například vodoznak nebo ochranné vlákno, jehož zabarvení se pod UV paprsky změní.

 

100dolarová bankovka
Nová 100dolarová bankovka vybavená revolučními ochrannými prvky

 

Modrý 3D bezpečnostní pásek je zapracován do hmoty papíru, na kterém je bankovka vytištěna, není tedy na papíru natištěn. V tomto 3D pásku jsou jednak obsaženy poznámky, které mají komplikovat padělání, jednak při obrácení bankovky na rubovou stranu se při naklonění a pohybu bankovky mění na pásku zobrazené zvonečky na číslici 100. Druhým novým pokročilým bezpečnostním prvkem je Zvon svobody v kalamáři. Při naklonění bankovky se v měděném kalamáři objeví tento zvon, který mění barvu z měděné na zelenou. Také na zvonu je umístěna číslovka 100, u které při pohybu bankovky směrem nahoru, dolů a do stran také dochází k jejím změnám.

Nová bankovka ale obsahuje také tradiční ochranné prvky, jako je vodoznak, bezpečnostní vlákno, změna barev, mikrotisk a efekty vylepšeného hlubotisku. Vodoznak je umístěn v prázdném prostoru vpravo nahoře vedle portrétu Benjamina Franklina a je viditelný proti světlu. Když je bankovka nastavena proti světlu, je viditelné také bezpečnostní vlákno, vložené svisle na levé straně portrétu. Vlákno se střídavým potiskem písmen USA a číslovky 100 je viditelné z obou stran bankovky, a pokud se na něj posvítí UV paprsky, zrůžoví. Dalším klasickým ochranným prvkem je změna zabarvení při změně úhlu pohledu. Když je bankovka nakloněna tak, aby byla viditelná číslice 100 umístěná v pravém dolním roku na lícové straně bankovky, její zabarvení se při změně úhlu pohledu bude měnit z měděné barvy na zelenou. Vylepšena byla také výroba hlubotiskových forem, jejichž jamky mají větší hloubku, takže umožňují nanesení většího množství tiskové barvy, čímž je potisk „drsnější“ na omak. Zvlášť dobře hmatatelné je to na ramenu portrétu Benjamina Franklina. Posledním ochranným prvkem, který zmíníme, je mikrotisk. Při pozorném pohledu na bankovku se objevují malá vytištěná slova skrytého poselství na límci košile Benjamina Franklina, okolo volného místa, kde je umístěn vodoznak portrétu, a dále podél zlatého brku a na okrajích bankovky.

Nové stodolarové bankovky jsou tištěny pouze ve dvou amerických specializovaných ceninových tiskárnách, ve Washingtonu, D. C., a ve městě Fort Worth v Texasu. Bankovky vytištěné ve Fort Worth obsahují malý znak FW v levém horním roku lícové strany napravo od číslice 100. Pokud nová bankovka tento FW indikátor neobsahuje, znamená to, že byla vytištěna ve Washingtonu.

Paradoxem je, že před uvedením nových stodolarových bankovek do oběhu dodala washingtonská tiskárna do FED 30 milionů kusů, které nemohly být použity, protože byly „rozmazané“. To znamená, že při jejich tisku bylo použito příliš mnoho barvy, takže čáry nebyly tak ostré, jak by měly být. Vzhledem k tomu, že vytištění jedné stodolarové bankovky stojí 12,6 centů, přijde výroba náhradních na 3,78 milionu dolarů, a k tomu je ještě třeba připočítat náklady na likvidaci vadných bankovek, které dosáhnou cca 12 000 dolarů.

 

Ivan Doležal