Nová řada stolních laminátorů GAMA

1373

Laminování je jednou ze základních operací v oblasti zušlechťování tiskovin. Pro laminaci je přitom možné použít široké spektrum zařízení počínaje stolními laminátory až po laminátory průmyslové. Každá z těchto skupin má svůj okruh zákazníků a také skladbu zakázek.

Zatímco průmyslové laminátory umožňující zpracovávat velké náklady s vysokou produktivitou jsou určeny především do velkých tiskáren, se stolními zařízeními se můžeme setkat spíše v provozech, kde je laminace pouze doplňkem. Typickým příkladem takové firmy jsou nejrůznější copyshopy a provozy digitálního tisku, kde se jedná o laminaci na úrovni několika kusů, popřípadě desítek až stovek archů. Právě pro tento typ společností představila firma CTP Praha zcela novou řadu stolních laminátorů označovaných jako CTP GAMA. Nová řada laminátorů v současné době zahrnuje tři modely umožňující pracovat s archy jejichž šíře je od 360 mm až po 450 mm.

 

 

GAMA 36 v8,8

Základním modelem v nové produktové řadě stolních laminátorů je model GAMA 36 v8,8, jenž umožňuje pracovat s archy do maximálního formátu A3+, což umožňuje zpracovávat většinu produkce z digitálních tiskových strojů. Díky stavbě stroje a manuálnímu odtrhu jednotlivých archů je maximální délka archu prakticky neomezena. Laminovat s tímto zařízením lze jak za tepla, tak i za studena a to jednostranně, ale i oboustranně jedním průjezdem. Při vypnutí vyhřívání laminovacích válců lze tak využít laminátoru prakticky jako zařízení na kašírování, jednoduše lze tak laminátor v některých případech použít i k jinému účelu, než je primární laminace. Tloušťka laminovacích folií se u tohoto modelu může pohybovat v rozmezí od 22 do 250 mikronů, což pokrývá kompletní spektrum těchto materiálů. Za zmínku jistě stojí také to, že tloušťka materiálu, na nějž je nanášena laminovací fólie může být až 5 mm. Teplotu lze totiž na lampou vyhřívaných válcích (horní chromový, spodní silikon) nastavovat po 1 °C až do maximální hodnoty 140 °C. Lze nezávisle zapínat horní, či spodní topné válce, nebo oba současně. Díky velkému teplotnímu rozsahu není nutné pracovat pouze s polypropylenovými fóliemi, ale lze aplikovat i fólie polyesterové, u nichž je nutné dosáhnout při aplikaci vyšší teploty na laminovacích válcích. Z dalších technických parametrů stroje zbývá doplnit rychlost, kterou lze regulovat v devíti stupních od 0 až do 5 metru za minutu. Stroj je vybaven rovnací lištou, která v 9 krocích umožňuje rovnání archů při jednostranné laminaci. Tu doplňuje vyvážecí dopravník na výstupu z laminátoru, který uklidňuje archy při vykládání. Oddělování jednotlivých archů od sebe se provádí ručně.

 

GAMA 360 automatic

Druhým zařízením v produktové řadě GAMA je model GAMA 360 automatic. Jak již název napovídá, navazuje formátově na výše představený model. Oproti němu je tento laminátor jednostranný, a vyšší produktivity je zde dosahováno především poloautomatickým nakládáním tiskových archů. Jednotlivé tisky se pokládají na nakládací stůl. Podávací válec pak zajistí jejich včasné podání s nastavitelným přesahem. Vlastní laminování zajišťuje pár vyhřívaných topných válců s regulovanou teplotou do 140 °C, podobně jako je tomu u modelu GAMA 36. Tiskový arch dále postupuje přes rovnací lištu do separační části, kde se pomocí ozubeného kola naruší okraj filmu. Trhací válec na výstupu z laminátoru urychlí arch a jednotlivé archy pak vyjíždějí na šikmý stůl.

 

 

Gama 440 FA

Nejvyšším modelem z představované řady stolních laminátorů je model nesoucí označení GAMA 440 FA. Tento model nabízí nejenom zvětšený formát s maximální šíří archu 450 mm a délkou 500 mm, ale také robustnější konstrukci a vyšší výkon. Nakládání je zde zajištěno podtlakovým spodním nakladačem s vývěvou a vzduchovým rozfukem archů ve stohu. Podávací válec zajistí přesné podání archu s nastavitelným přesahem. Díky elektronicky sledované délce podaného archu trhací válec ve správné chvíli zvýší svou rychlost a ozubeným kolem narušený arch odtrhne na výstupní šikmý stůl. S tímto modelem laminátoru lze pracovat s laminačními filmy, jejichž tloušťka se může pohybovat od 22 do 50 mikronů, k vyhřívání se zde využívá páru topných válců umožňujících regulovat teplotu vyhřívání až do 150 °C.

 

Patrik Thoma