Nová technologie UVgel – tiskárna Océ Colorado 1640

1116

Na prezentační akci nazvané Get to the Heart of UVgel Technology, uspořádané pro odborné publicisty z celé Evropy ve dnech 7.–8. břez na 2017 v prostorách Customer Experience Center v nizozemském Venlo, představila společnost Canon svoje nejžhavější inovace.

Canon Europe zde oficiálně prezentoval svoji novou jedinečnou technologii digitálního inkjetového tisku UVgel a novou roll-to-roll tiskárnu Océ Colorado 1640, která ji využívá.

 

Océ Colorado 1640
Nová tiskárna Océ Colorado 1640 představená v nizozemském Venlo

 

Technologie UVgel

První zmínky o této nové revoluční a převratné technologii se objevily už na podzim loňského roku. Společnost Canon ji vyvinula v úzké spolupráci se svými zákazníky a významnými prodejci na základě jejich požadavků na krátké reakční doby a vysokou produktivitu a celý proces výzkumu a vývoje podpořila značnými investicemi. Tato nejnovější technologie inkjetového tisku překonává hranice možností latexového tisku i tisku eco-solventními inkousty. Může se pochlubit vyšší produktivitou tisku umožněnou rychlejším přenosem inkoustů na tiskové médium, přičemž vykazuje nižší spotřebu inkoustu a poskytuje rozšířený barevný gamut. Stane se základem připravované generace roll-to-roll tiskáren nabízejících zvýšení tiskové produktivity při současném snížení provozních nákladů.

Převratná technologie tisku UVgel v sobě navíc spojuje hned několik nových hardwarových technologií vyvinutých společností Canon. Patří mezi ně například pokročilá technologie piezoelektrické tiskové hlavy nové generace, využívající patentované akustické vzorkování pro průběžné sledování výkonu trysek v průběhu tisku, nebo unikátní subsystém LED UV vytvrzování pracující naprosto nezávisle na tiskovém systému a zajišťující stejné časování od vystřelení každé kapičky
inkoustu až po její vytvrzení. Díky této technologii dosahují tiskové výstupy bezpříkladně jednotného podání celého tištěného obrazu. UV systém založený na technologii LED inkousty vytvrzuje bez tepelného vyzařování, což umožňuje bezproblémový tisk i na nejtenčí a na teplo nejcitlivější flexibilní média. Již zmíněné průběžné sledování výkonu trysek potom umožňuje průběžnou kompenzaci jejich výkonu, která usnadňuje bezobslužný tisk a snižuje množství odpadu.

Mezi klíčové vlastnosti a přínosy technologie UVgel potom patří zcela nový tiskový inkoust vytvrditelný UV zářením, který společnost Canon vyvinula tak, aby vytvářel gel okamžitě při kontaktu s potiskovaným materiálem. Výsledkem je velmi přesné umístění inkoustových kapek umožňující dosahování dokonalých opakovatelných výstupů při tisku vysokou rychlostí. Další klíčovou vlastností těchto nových inkoustů je spojení širokého barevného gamutu inkoustů na bázi rozpouštědel s přínosy pro životní prostředí a s bezpečností latexových a UV inkoustů, nebo snížení tiskových nákladů až o 40 % v porovnání s eco-solventem a latexem díky ultratenké disperzi inkoustu, která nevytváří na povrchu médií téměř žádný reliéf, a nízké spotřebě inkoustu. Výsledkem všech uvedených vlastností potom je nákladově efektivní, netoxický, odolný, barevně stálý a vysoce kvalitní tisk na prakticky jakýkoliv flexibilní materiál.

Nejnovější technologie inkjetového tisku UVgel bude základem rodiny nových tiskových strojů roll-to-roll, z nichž první je prezentovaná vysoce produktivní tiskárna Océ Colorado 1640 s šířkou 64 palců.

 

Océ Colorado 1640
Boční pohled na tiskárnu Océ Colorado 1640

 

Velkoformátová tiskárna Océ Colorado 1640

Nový digitální tiskový stroj Océ Colorado 1640 je založen na přínosech technologie UVgel a nejnáročnějších průmyslových standardech. Je rychlejší, než kterákoliv jiná tiskárna v tomto segmentu, a díky špičkové rychlosti tisku až 159 m² za hodinu najde široké využití a svým uživatelům nabídne bezprecedentní úroveň produktivity. Dokonce i u tisků s požadavkem na maximální kvalitu výstupů je schopna dosáhnout rychlosti 40 m² za hodinu.

Zařízení využívá již zmíněné inkousty Canon UVgel vyznačující se okamžitým přilnutím k povrchu potiskovaného materiálu. Výsledkem je řízené a velmi přesné umístění tiskové kapky s jejím minimálním zvětšením. Díky minimalizaci rozptylování inkoustu do okolí i omezení jeho „splývání“ po povrchu média je možné požadovaný objem inkoustu vytisknout v každém průchodu, což výrazně urychluje produkci. Tiskové výstupy tak mají bohatý a intentivní obraz i při vysokých rychlostech.

Součástí technologie UVgel je také speciální tisková hlava využívající patentované akustické vzorkování pro průběžné sledování trysek a umožňující detekovat a korigovat jejich případný nedostatečný výkon, a prakticky tak úplně zabránit vzniku bílých čar. Akustické vzorkování tak umožňuje bezobslužný tisk a snižuje tak množství odpadu tvořeného chybnými výtisky.

Nejmodernější systém nízkoteplotního LED UV vytvrzování pracuje nezávisle na tiskovém vozíku (pohybují se protiběžně) a UV vytvrzení po tisku je tak plně rovnoměrné. Tento způsob vytvrzování významnou měrou také přispívá k rychlosti i kvalitě tisku. Výstupy při použití technologie UVgel jsou okamžité suché a připravené pro dokončovací operace nebo laminování. Produktivitu tiskárny Océ Colorado 1640 zvyšuje i konfigurace se dvěma rolemi. Díky tomu je možné plynule přecházet mezi dvěma typy a velikostmi médií a zajistit tak rychlejší smíšenou produkci.

U roll-to-roll tiskáren je důležitým předpokladem zajištění vysoké kvality tisku a různorodosti využití přesnost posunu média. U nové tiskárny Océ Colorado 1640 zajišťuje vysokou přesnost manipulace s médii jednak těžký, robustní rám spolu s velkou tuhostí celého zařízení a jednak použití průmyslových komponent. Systém navíc využívá také optickou zpětnou vazbu, která neustále monitoruje posun média a v případě potřeby automaticky koriguje délku následného kroku.

Tiskárna Océ Colorado 1640 dosahuje vynikající obrazové kvality, která je stejná pro všechny opakované výtisky.

 

Océ Colorado 1640
Zásobníky tiskového inkoustu má tiskárna Océ Colorado 1640 velmi snadno přístupné a vyměnitelné

 

Díky okamžitému a přesnému přilnutí tiskové kapky je obraz velmi ostrý, s minimálním zvětšením tiskových bodů a s prakticky nulovým výskytem nežádoucích rozptýlených kapek. Technologie UVgel navíc umožňuje velkou a stabilní kontrolu nad jednotlivými tiskovými body a zajišťuje tak velmi dobrou konzistenci barevného podání napříč celým výtiskem. Inkoust UVgel poskytuje široký barevný gamut srovnatelný s eco-solventními inkousty, ale s dopady na životní prostředí a bezpečnostním profi lem latexových a UV inkoustů. Tisky vytvořené touto technologií jsou odolné, barevně stálé a vysoce odolné vůči negativním vlivům typickým pro venkovní prostředí. Výstupy jsou navíc bez zápachu a neobsahují VCL, takže splňují i nejpřísnější ekologické normy pro použití v interiérech.

Technologie Canon UVgel umožňuje ve srovnání s konkurenčními způsoby tisku snížit spotřebu inkoustu až o 40 % díky efektivnímu způsobu vystřelování kapiček inkoustu, podstatně menší spotřebě inkoustu při údržbě trysek a odstranění nutnosti použití optimizerů pro fixaci pigmentu na povrchu média. Vysoký stupeň automatizace, kterou tiskárna využívá, umožňuje zkrátit čas nutný pro její obsluhu až na třetinu ve srovnání s konkurenčními technologiemi.

Tiskárna Océ Colorado 1640 je tedy ideálním zařízením pro produkci materiálů určených pro vnitřní i venkovní využití včetně plakátů, bannerů, venkovních značení, materiálů pro podporu prodeje, billboardů, okenní grafiky, nálepek i zakázkových tapet.

Oficiální evropskou premiéru pro regiony Evropy, Středního východu a Afriky bude mít nová tiskárna Océ Colorado 1640 na veletrhu FESPA 2017 v květnu letošního roku v Hamburku.

 

Ivan Doležal