Nové vzorníky PANTONE

919

Firma Pantone uvedla po dvou letech na trh nové verze svých vzorníků, ve kterých přibylo dalších 84 barev.

V roce 2010 vydala fi rma novou knihovnu barev s označením PANTONE Plus Series, která zahrnovala jak stávající barvy systému PMS, tak barvy nové. Těch tehdy přibylo 224 a měly označení PANTONE 7548–7771. V roce 2012 potom přišla řada PMS označená názvem Plus Series 2012, která byla doplněna o dalších 336 nových barev s označením PANTONE 2001–2 336. O rok později, v červnu 2013, byly vydány vzorníky s názvem Plus Series 2013, a konečně 11. března 2014 uvedla firma na trh nové barevné vzorníky, do kterých bylo přidáno dalších 84 barev s označením PANTONE 2337–2420. Tyto barvy vznikají mícháním 18 základních barev PANTONE, došlo tedy k rozšíření o čtyři nové základní barvy. Tím byla završena konsolidace vzorníků PANTONE Goe do stávajícího systému PMS. Za posledních pět let tedy přibylo do uvedené knihovny celkem 644 barev.

 

PANTONE 2337–2420
Ukázka vzorníků PANTONE

Celá knihovna nyní obsahuje celkem 1 761 barev, které jsou seřazeny chromaticky, a každý vzorník má na konci uveden přehledný rejstřík. Nové barvy jsou zahrnuty jak v klasických vzornících PANTONE Formula Guide, tak i ve srovnávacích vzornících PANTONE Color Bridge Guide Coated/Uncoated, umožňujících srovnání přímé barvy s jejím nejbližším CMYKovým ekvivalentem, jak ve formě vějířů, tak i trhacích vzorníků. Nově budou dostupné v obou variantách Coated a Uncoated (vytištěných na natíraném a nenatíraném papíru) a v jednotném systému pro celý svět (dříve Euro a SWOP). Každý nový vzorník obsahuje sériové číslo, po jehož registraci na webových stránkách www.pantone.com má zákazník zdarma k dispozici software PANTONE Color Manager, s jehož pomocí si může aktualizovat všechny grafické aplikace (InDesign, Photoshop, Quark atd.) a využívat tak zcela nové knihovny PANTONE. Vzorník dále obsahuje takzvaný Lighting Indicator, který ihned odhalí, jestli se díváme na barvy pod správným osvětlením, a ColorChecker Primer, což je základní barevná paletka pro fotografy, která pomáhá dosahovat vyšší barevné přesnosti fotografií. Prodej vzorníků PANTONE Goe byl ukončen. Barvou roku 2014 se podle firmy PANTONE stala barva PANTONE Radiant Orchid 18-3224, která má v PMS nejbližší ekvivalent v barvě PANTONE 2352.

Další novinkou je doplnění řady stávajících metalických vzorníků PANTONE Metallic Guide Coated, které budou na trhu i nadále, a rovněž doplnění řady trhacích vzorníků PANTONE Metallic Chips Coated o nové vzorníky PANTONE Premium Metallics Coated a trhací vzorníky Premium Metallic Chips. Oba tyto nové vzorníky přinášejí 300 nových barev. A v neposlední řadě jsou stávající vzorníky pastelových barev nahrazeny novými vzorníky PANTONE Pastels & Neons Coated/Uncoated, ve kterých pastelové barvy zůstávají beze změny, ale jsou doplněny o 56 nových zářivých neonových barev. Tyto vzorníky jsou samozřejmě dostupné také jako trhací.

A na závěr ještě upozornění: Je známo, že firma Pantone doporučuje každý rok kupovat nový vzorník, ale méně známé už je, že toto doporučení vyplývá z důvodu možných barevných rozdílů způsobených tím, že se mění podkladový papír, na který je vzorník tištěn.

 

Ivan Doležal