Nový CorelDRAW Graphic Suite X7

553

Společnost Corel uvedla po dvou letech další verzi svého stěžejního balíku grafických programů tentokrát pod názvem CorelDRAW Graphic Suite X7.

Hlavní produkt společnosti Corel Corporation sice není lídrem na trhu, přesto má stále velké množství uživatelů, kteří po aplikaci s létajícím balónem ve znaku rádi sáhnou. Právě tito uživatelé očekávali, co nového přinese balík aplikací, který zahrnuje i tradiční CorelDRAW. V rámci balíku totiž již dávno nenalezneme pouze samotný grafický vektorový editor, ale kromě něj nalezneme v balíku Graphic Suite X7 i řadu dalších aplikací.

Mezi hlavní aplikace v rámci tohoto balíku patří tradičně Photo-Paint pro úpravu bitmap, PowerTRACE, sloužící k převodu rastrové grafi ky na vektorovou, aplikace Connect, sloužící ke správě a vyhledávání obsahu, Capture pro vytváření snímků obrazovky, Website Creator pro návrh webových stránek, PhotoZoom Pro 3 – plugin pro zvětšení digitálních obrázků, a konečně ConceptShare – nástroj pro on-line spolupráci. Součástí balíku je také přístup k 10 000 klipartům a digitálním obrázkům, 2 000 fotografiím ve vysokém rozlišení, 1 000 písmům typu OpenType, 800 rámečkům a vzorkům či 350 profesionálně navrženým šablonám. Součástí balíku jsou i podpůrné aplikace Bitstream Font Navigator či průvodci oboustranným tiskem a tvorbou čárových kódů.

 

CorelDRAW Graphic Suite X7

 

V následujícím článku se primárně zaměříme na samotný vektorový program CorelDRAW ve verzi X7, jeho novinky a vylepšení.

Z pohledu vylepšení se společnost Corel Corporation u nového CorelDRAW zaměřila nejenom na některé nové funkce, ale dopracovala také použití 64bitové verze a zaměřila se také na zjednodušení práce a přizpůsobení aplikace potřebám uživatelů. Nyní tak CorelDRAW nabízí nejenom nativní podporu 64bitových systémů, ale také podporu více jader, díky čemuž je možné spustit více aplikací najednou a také pracovat s většími soubory. Na druhou stranu je třeba říci, že se u větších souborů můžeme někdy setkat s nestabilitou systému, ale lze předpokládat, že tyto nedostatky budou v některém z updatů odstraněny.

Zásadního přepracování se dočkala základní nastavení aplikace CorelDRAW, kde lze nyní vybírat nastavení pracovní plochy ze šesti základních předdefinovaných pracovních ploch, navržených na základě úrovně odbornosti a pro specifické úlohy. Jedná se o plochy Lite, Default, Classic, Adobe Illustrator, Photoshop, Advanced Page Layout nebo Advanced Illustration. Aplikaci je tak možné přizpůsobit nejenom vlastním potřebám, ale i pracovní ploše známé z konkurenčních aplikací. Pracovní plochy je přitom možné velmi jednoduše měnit. Pracovní plochu je možné dále přizpůsobit jednoduchým přidáním nebo odebráním tzv. ukotvitelných panelů, nástrojů a dalších položek.

Upravena byla i podpora více monitorů. Nyní lze zrušit ukotvení projektu, ukotvitelných panelů a panelů nástrojů a přesunout je mimo okno aplikace. Aplikace sady Graphic Suite X7 byly navíc optimalizovány pro monitory s vysokým rozlišením, aby se rozhraní i na moderních monitorech zobrazovalo ostře a čitelně.

 

Písma

CorelDRAW byl vždy silným nástrojem i při práci s písmy. Také v této části se můžeme setkat s celou řadou novinek a vylepšení. Za zmínku jistě stojí možnost vkládání písem do dokumentu. Při ukládání dokumentů CorelDRAW je nyní možné vkládat písma tak, aby příjemci mohli soubory zobrazovat, tisknout a upravovat přesně tak, jak byly navrženy. Není tak nutné nyní všechna písma převádět do křivek. Aplikace však respektuje omezení zakódovaná v jednotlivých písmech, a proto dané písmo musí podporovat možnost vložení.

Nový ukotvitelný panel Hřiště písem (Font Playground) nabízí jednoduchou variantu procházení písmy, jednoduchého výběru písma včetně úpravy vzorového textu. Velikost vzorového textu lze snadno upravit pomocí jezdce Lupa. Panel Hřiště písem rovněž poskytuje přístup k pokročilým funkcím s využitím písem OpenType. Pokud vzorový text používá písmo OpenType a pro vybrané znaky existují alternativy OpenType, stačí pouze v textu zobrazit šipku Interaktivní OpenType a pak vybrat nabízené funkce.

 

CorelDRAW Graphic Suite X7
Novým nástrojem je vytváření QR kódů

 

Nové funkce

Z nových funkcí aplikace CorelDRAW musíme zmínit především upravenou práci s přechodovými výplněmi a průhlednostmi. Nyní je možné vytvářet eliptické a obdélníkové přechodové výplně, aplikovat průhlednost na jednotlivé barevné uzly v rámci přechodové výplně, opakovat výplň uvnitř vyplněného objektu, přizpůsobit úhel rotace výplně a vyhlazovat prolínání přechodů. Nově lze také vyhledávat rastrové a vektorové výplně, zobrazovat jejich náhledy a jednoduše je používat a interaktivně transformovat. K práci s výplněmi patří i nová aplikace Patterns pro operační systém iOS, pomocí níž lze vytvářet nové výplně s využitím fotoaparátu mobilního zařízení. Vzory takto vytvořené je možné velmi snadno ukládat, popřípadě sdílet s ostatními uživateli CorelDRAW Graphic Suite.

Novinkou je také funkce Umístění obrysu, s níž lze nyní vytvářet objekty s větší přesností. Tlačítka Vnější obrys, Vystředěný obrys a Vnitřní obrys umožňují určit, zda má být obrys umístěn uvnitř objektu, vně objektu, nebo přesně na jeho hranici. Dále aplikace CorelDRAW X7 poskytuje nový nástroj Vyhlazení, jehož prostřednictvím lze odstranit zubaté okraje a snížit počet uzlů u křivkových objektů.

Za zmínku pak stojí také dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání. Nový ukotvitelný panel Vodicí linky zarovnání lze využít k zobrazení, nastavení a úpravě vodicích linek zarovnání. Nová funkce Inteligentní mezery umožňuje umístit objekty se stejnými odstupy, jaké jsou použity u blízkých objektů, a nové vodicí linky Inteligentní kótování umožňují změnit měřítko nebo otočit objekt v závislosti na velikosti či úhlu rotace blízkých objektů.

 

QR kódy

V aplikaci CorelDRAW X7 lze nyní pomocí přidávání textu, stylů, barev a obrázků vytvářet škálovatelné kódy QR. Ukotvitelný panel Vlastnosti objektu usnadňuje přizpůsobení kódů QR. Je možné vytvořit styl objektu obsahující požadovaný vzhled kódu QR a umožnit tak jeho rychlé a snadné opakované využití. Lze změnit tvar, šířku obrysu, barvu a typ výplně pixelů kódu QR, změnit barvu pozadí a typ výplně a provádět další úpravy. Lze rovněž určit, které informace mají být v kódu QR zahrnuty. K dispozici je i funkce Ověřit, která analyzuje kód QR a zajišťuje, zda jej bude možné načíst čtečkami kódu QR.

Softwarové nároky a licence Nový CorelDRAW Graphic Suite X7 vyžaduje počítač Intel Core 2 Duo nebo AMD Athlon 64 s 2 GB operační paměti RAM a 1 GB volného místa na pevném disku.

Z hlediska licencí je CorelDRAW Graphic Suite X7 nabízen ve třech základních variantách. Tradiční trvalá licence s jednorázovou platbou (k dispozici jako krabicová verze nebo verze ke stažení) je doplněna předplatným, kdy za měsíční nebo roční poplatek lze produkt používat tak dlouho, jak dlouho budou platby prováděny. V tomto případě je dostupná i plná podpora ve formě upgradů či prémiového obsahu. K trvalé licenci je možné tyto služby přikoupit ve formě členství Premium.

Plná verze je k dostání za 530 eur bez DPH a upgrade za 299 eur bez DPH. Předplatné je dostupné za 24,95 eur včetně DPH za měsíc nebo za 196,23 eur včetně DPH za rok. Členství Premium je k dispozici za 97,87 eur včetně DPH za rok. K dispozici jsou rovněž objemové licence pro komerční sektor a vzdělávání.

 

Patrik Thoma