Python – fialové CtP od HighWater

659

Na tuzemský trh přichází – bezprostředně po celosvětovém uvedení – další novinka z rodiny CtP, využívajících fialové lasery. Na úspěch předchozího modelu Platinum se britská společnost HighWater pokusí navázat novým CtP, tentokrát s osvitem desek ve vnitřním bubnu.

Připomeňme si, že celosvětově se nakonec prodalo asi 300 kusů CtP Platinum. Největší část tohoto množství zůstala přirozeně instalována doma, v Anglii. Platinum bylo navrženo podle „flatbed“ koncepce, to znamená, že zařízení osvítilo desku v ploše. Snaha o přesnost se projevila v podobném přístupu, s jakým se nyní setkáme u zařízení Python – deska se v Platinu nepohybovala, veškerý pohyb zůstal na laseru. Protože ale ještě nešlo o osvit v bubnu, bylo z principu nutné vyrovnat se s potížemi, vyvolanými proměnnou délkou dráhy paprsku (jde o podobné potíže, řešené zejména korekční optikou, s jakými bojovali konstruktéři filmových osvitových jednotek typu capstan).
Při podrobnějším pohledu nacházíme i další příbuzné konstrukční prvky. Týká se to například způsobu, jakým bylo řešeno nakládání tiskových desek, které ovšem v modelu Platinum po ustavení již bez dalšího pohybu podstoupily osvit.
Vše, co bylo řečeno, ale neznamená, že by Python byl jen dílčí modifikací původního zařízení. Zásadní změnou je zejména osvit ve vnitřním bubnu, rovněž tak došlo ze změně v typu laseru, když Platinum bylo osazeno zeleným laserem. Účelem tohoto krátkého úvodu bylo spíše poukázat na využití některých ověřených konstrukčních prvků.

Základní popis
Python je CtP, určené k osvitu hliníkových stříbrných a fotopolymerních desek fialovou laserovou diodou, vyzařující na vlnové délce 405 nm. Konstrukcí stroje se prolíná snaha o jednoduchá a funkční řešení. Jednoduchý stroj je totiž podle filozofie tvůrců nejen levnější, ale díky absenci složitých a subtilních technologií je i spolehlivější.
Osvit probíhá ve vnitřním bubnu o poloměru 200 mm. Povrch bubnu je vyroben z hliníkové slitiny s povrchem, tvrzeným anodizací. Zajímavostí je okénko do bubnu, kterým lze sledovat práci zařízení a průběh osvitu.
Zařízení pracuje s deskami ve formátech od rozměru 340 x 400 mm do rozměru 745 x 615 mm (B2), v tloušťkách od 0,1 do 0,3 mm. Maximální rozlišení činí 2 450 dpi, velikost tiskového bodu je 10 mikrometrů. Tyto parametry umožňují osvítit i rastry s lineaturami přes 200 lpi. Děrování desek probíhá po osvitu. Samozřejmostí je nutnost práce při bezpečném žlutém osvětlení.Celé zařízení se vyznačuje jednoduchou obsluhou i údržbou. Hlavní části, včetně bubnu, jsou lehce dostupné, což usnadňuje kontrolu i čištění stroje.

Se zařízením bude dodáván vyvolávací automat Raptor od společnosti Glunz & Jensen (aktuální dodávky jsou dočasně vybaveny automatem 85 HD Polymer, určeným do provozů s vyššími nároky na produkované množství). Raptor je univerzální automat, určený k vyvolávání všech hlavních druhů soudobých CtP desek. Je k dispozici ve variantách pro vyvolávání dvoustránkových i čtyřstránkových desek. Může být použit jako samostatný přístroj i jako součást on-line řešení s většinou v současnosti dodávaných CtP zařízení. Raptor přináší řadu novinek, mezi něž patří například konstrukce, zabraňující nežádoucím oxidacím chemikálií, nebo elektronika, která hlídá množství zpracovávaného materiálu v čase a pomocí získaných údajů zajišťuje optimální využití chemie. Mezi další přednosti Raptoru dále patří jednoduché čištění, snadná údržba a možnost demontáže.

Vodorovný nakládací stůl v poloze před ustavením desky

Upínání tiskových desek
Konstrukční řešení upínání tiskové desky a případně i její následný transport k osvitu je jedním z míst, kde se soudobá CtP navzájem často podstatně liší. Když pomineme plně automatizované systémy nakládání a vykládání desek (samozřejmě příslušně cenově náročné), vidíme u manuálních a poloautomatických CtP zařízení řadu velmi rozdílných řešení, jež se liší například v tom, kdy a jakým způsobem jsou desky děrovány, nebo i tím, zda se deska při osvitu pohybuje nebo je v klidu. Důraz na řešení manipulace s deskami je pochopitelný. Právě manipulace s deskami, její jednoduchost a přesnost, kterou lze při každodenním praktickém užití rutinně dosáhnout, mívá klíčový vliv na množství desek, které je možné reálně osvítit.

Python používá řešení, jehož hlavními znaky jsou indikace správné polohy desky a možnost její fixace v této poloze. V klidové poloze má nakládací zařízení podobu vodorovného stolu. Obsluha desku ručně položí na stůl a opře ji o tři dorazy. Jejich rozmístění dovoluje rychle a jednoduše pozicovat desky různých rozměrů. Stav, kdy je tisková deska správně opřena o dorazy, je indikován světelným signálem. Po ustavení je deska na stole zafixována pevnou lištou. Důležité je, že i po upevnění desky je stále k dispozici světelná kontrola. Pokud se tedy deska během fixace lištou pohne z ideální polohy, obsluha má tuto informaci ihned k dispozici, může uvolnit lištu a polohu desky opravit. Protože desku v této fázi nedrží vakuum, ale jednoduše uvolnitelná lišta, zabere oprava polohy jen málo času. První praktické zkušenosti ukazují, že obsluha již po krátkém zaškolení pracuje se zařízením snadno a přesně.
Jak vidíme, deska je v přesně definované poloze již před transportem do stroje. Po jejím upevnění se stůl sklopí směrem dolů o 90°. Upevněná tisková deska zajede i s lištou směrem dolů do osvitového bubnu, kde se opře o přesně definované dorazy. Výsledkem je, že deska je po vložení ve stroji vždy ve stejné poloze, s přesností na několik mikrometrů. Po ploše desky následně projede váleček, který vytlačí případné vzduchové bubliny mezi deskou a vnitřní válcovou stěnou bubnu. Poté je deska podtlakem ke stěně bubnu přichycena. Před osvitem si ještě zařízení kontroluje přesnou polohu okraje desky. Tím jsou eliminovány například vlivy rozměrové nepřesnosti tiskové desky. Celkově pracuje zařízení s přesností 5 mikrometrů.

Python je v současné době dodáván v plně manuální verzi. Další variantou bude zřejmě verze s automatizovaným vykládáním. Použitý mechanismus je totiž pro automatizaci prakticky již připraven. Potřebný pohyb již upnutá deska dělá – když vjíždí do bubnu. Pro automatizaci vykládání stačí, když se stůl s osvícenou deskou vrátí do vodorovné polohy a vysune desku mimo zařízení, do vyvolávacího automatu. Předběžně tak lze odhadnout, že i automatizovaný vykladač by opět mohl být jednoduchý a levný. Později výrobce počítá i s plně automatizovanou verzí.

Boční okénko, zakryté bezpečnostním žlutým sklem. Přes okénko lze sledovat ustanovení desky a práci spinneru

Optika a laser
Fialová laserová dioda je dodávána v obou hlavních variantách, pro osvit stříbrných desek s výkonem 5 mW, pro osvit fotopolymerních desek s výkonem 30 mW. Jak je u bubnových jednotek běžné, vozík s laserem a rozmítacím členem pojíždí v podélné ose, rozmítaný paprsek vykresluje tiskové body v kruzích po vnitřní stěně bubnu. Spinner Pythonu je osazen beryliovým zrcátkem s jednou odraznou ploškou. Více plošek bývá považováno za produktivnější řešení, je to ale i řešení dražší, protože každou z plošek je třeba samostatně korigovat. Z cenových důvodů dali proto tvůrci přednost jedné odrazné plošce. Spinner dokáže podle firemních údajů rotovat rychlostí 45 000 otáček za minutu. Na plný výkon ale nepracuje, zařízení si ponechává výkonovou rezervu, když současné spinnery pracují rychlostí 36 000 otáček za minutu. Výsledná rychlost osvitu je 6 mm/sec., což v přepočtu dává 25 desek formátu B3, resp. 20 desek formátu B2 za hodinu.

Ovládací software a RIP
Python je dodáván včetně samostatného počítače PC s procesorem Pentium 4 a 15“ LCD panelu. Součástí dodávky je ovládací program a RIP Torrent s dalšími utilitami a aplikacemi.
Ovládací software Pythonu pracuje podle koncepce „kopírovacího rámu“. To znamená, že obsluha v nejjednodušším případě řídí osvit desek jen víkem zařízení, podobně, jako když ovládá kopírovací rám na klasické desky. Po fixaci desky na nakládacím stole stačí zavřít víko, a zařízení automaticky osvítí soubor, který je ve frontě na řadě.
Ovládací aplikace využívá systém aktivních adresářů Q2. Do adresářů postupují soubory, připravené k osvitu vestavěným, nebo i externím RIPem (to například v případě, že je Python včleněn do již existujícího workflow). Typické je například řešení, kdy je jeden z adresářů nastaven jako automatický a všechny soubory v tomto adresáři jdou automaticky na osvit (viz výše). Druhá fronta je zastavená, soubory se zde hromadí a podle důležitosti jsou obsluhou zařízení přesunovány do první, aktivní fronty. Ovládací software běží na dodaném počítači, na tomtéž počítači může běžet i RIP Torrent a další související utility. Obsluha CtP může tento RIP ovládat, pokud se taková potřeba vyskytne. Častější bude zřejmě situace, kdy RIP běží po zkonfigurování na pozadí a neobtěžuje obsluhu, vyškolenou na přípravu desek a organizaci připravených (a hotových) jobů ve frontách.
RIP Torrent je založen na technologii Harlequin a je kompatibilní s PostScriptem 3. Spolu s RIPem je dodáván soubor dalších aplikací, mimo jiné pro řízení ofsetových tiskových strojů a pro tvorbu digitálních nátisků. Pro nátisk jsou dodávány aplikace PixelProof ROOM a Torrent ProofReady; při využití serverové verze PixelProof je možné vytvářet data pro nátisk i pro osvit stejným RIPem (což je často uváděno jako jedna z podmínek pro tvorbu důvěryhodného nátisku). Pro řízení tiskových strojů (přednastavení barevnic prostřednictvím CIP3) jsou určeny aplikace InkMonitor Light a InkMonitor Pro.

Python v každém případě patří mezi velmi atraktivní novinky ve oblasti fialových CtP zařízení. Zásluhu na tom má chytré konstrukční řešení, které kromě uživatelské jednoduchosti umožňuje výrobci přijít s dalším pádným argumentem – nízkou cenou. Právě ve dnech, kdy vznikal tento článek, probíhala první instalace Pythonu v pražské společnosti Kufr. Brzy tedy bude jasné, jak si Python vede v reálném provozu.

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák