QualiTronic 2 – nová měřicí a regulační technika KBA

1446

Společnost Koenig & Bauer neustále průběžně vyvíjí novou pokročilou měřicí a regulační techniku pro své tiskové stroje. Od počátku roku 2018 začala její divize KBA-Sheetfed začleňovat do archových ofsetových strojů Rapida jednokamerový systém pro více aplikací QualiTronic 2. V tomto novém systému je pouze jediná kamera využívána pro tři typické funkce inline řízení kvality.

Konkrétně se jedná o měření a regulaci vybarvení, dále o kontrolu produkce a rovněž provádí porovnání PDF z pre-pressu. Tím došlo k eliminaci nutnosti využívat pro různé měřící a regulační funkce více kamer.

Použití pouze jediného kamerového systému pro regulaci vybarvení a inspekci archu přináší uživateli tiskového stroje celou řadu výhod. Především investuje pouze do jednoho systému a také údržba se zjednodušuje, protože udržovat je třeba pouze jediný systém. Vzhledem k tomu, že tento nový systém kompletně skenuje každý arch,
reguluje vybarvení rychleji než jiné systémy. Dochází tak k ještě většímu zkracování přípravných časů, vzniká ještě méně makulatury a kontrola kvality je bezchybná. Rozsah funkcí u inline kontroly soutisku zůstává beze změny. Měření a regulace soutisku se provádí prostřednictvím osvědčeného QualiTronic ICR, který je i nadále použitelný nezávisle na novém systému QualiTronic 2.

 

QualiTronic 2

 

 

Integrace ovládacího pultu

Měření a regulace vybarvení je prováděno prostřednictvím Quali Tronic Color Control 2, přičemž indikace a funkce jsou kompletně integrovány do ovládacího pultu tiskového stroje. Také koncept obsluhy byl zjednodušen a její zásahy byly redukovány na minimum. QualiTronic ColorControl 2 je také základním systémem pro oba alternativní systémy PrintCheck a PDF-Check.Tím také inspekce archu získala nový vzhled. QualiTronic PrintCheck provádí kontrolu tiskového obrazu porovnáním s prvním dobrým archem. QualiTronic PDF-Check navíc provádí porovnání čerstvě vytištěného archu s PDF z pre-pressu.

Obsluha inline inspekce archu QualiTronic PrintCheck je také integrována do nového rozhraní ovládacího pultu. Dobu přípravy systému značně zredukovaly dvě nové funkce. Především je celkový průběh inspekce automatický, od učení po inspekci až po konečné protokolování v LogoTronic. A dále je usnadněno automatické nastavení inspekčních tolerancí přizpůsobení na různé kvality tisku.

QualiTronic PDF-Check využívá stejné rozlišení kamer, které je 90 dpi ve středním formátu, jako QualiTronic Print-Check. Navíc je inline inspekce archu vybavena kompletním porovnáním s PDF. Na začátku tisku je, opět automaticky, porovnán aktuálně vytištěný arch se souborem PDF z pre-pressu. Odchylky a chyby tak v tomto
případě jsou rozpoznány už před začátkem tisku nákladu.

 

QualiTronic PDF HighRes

Mimo to je k dispozici také osvědčený samostatný produkt inspekce archu QualiTronic PDF HighRes. To je výhodné především pro výrobce obalů nebo příbalových letáků pro farmacii, kteří potřebují provádět inspekci archu s rozlišením až do 300 dpi. Zatímco předchozí dva systémy pracují s barevnými kamerami, v tomto případě jsou používány dvě černobílé kamery, které mají čtyřnásobně větší rozlišení. QualiTronic PDF HighRes je tak jediným inline systémem na trhu, který bez omezení zvládne vysoké nároky farmaceutického průmyslu.

QualiTronic PDF HighRes momentálně poskytuje nejvyšší rozlišení a z toho vyplývající nejvyšší přesnost při inline inspekci archu v ofsetových strojích. Dokonce dokáže při plném provozním výkonu rozpoznat chybějící tečku nad písmenem „i“ u 6ti-bodového písma. Možná je také dodatečná detekce čárového kódu potřebná především u uživatelů, kteří vyrábějí potravinářské obaly.

 

Aplikační orientace protokolovacích funkcí

QualiTronic PDF ve všech úrovních nabízí funkce protokolování, které jsou přesně přizpůsobeny požadovanému účelu použití. Tyto funkce zahrnují statistické údaje a zobrazení chyb s uvedením čísla archu a druhu chyby. Rozsáhlý inline report je vhodný především pro vnitropodnikové procesy, naopak Short Report s pracovními daty a přehledným zobrazením tiskové kvality může být být využit jako osvědčení kvality pro zákazníka.

QualiTronic SheetIdent čísluje archy na nakládacím stole. Jedná se o modul opce QualiTronic PDF-Check nebo QualiTronic PrintCheck. Na archy vstupující do stroje Rapida je prostřednictvím inkjetové tiskárny dotištěné pořadové číslo. QualiTronic PDF-Check nebo QualiTronic PDF HighRes rozpoznají chybné archy, přiřadí jim identifikační číslo a označí je v protokolu stohu. Tyto archy je potom možné manuálně vyřadit.

U QualiTronic PDF PileView se jedná o opci, kterou již používá více uživatelů. Na vybraném počítači se instaluje software, který umožňuje osobě odpovědné v tiskárně za kvalitu si později ještě jednou virtuálně prohlédnout jednotlivé stohy arch za archem. Registrované chyby pak mohou být touto osobou dodatečně posouzeny a potvrzeny.

 

Ivan Doležal