Řezání polystyrénu

1136

Prostorové nápisy, loga a různé další reklamní prvky je možné vyrábět z různých materiálů, mimo jiné také řezáním z extrudovaného polystyrénu (XPS) nebo u větších rozměrů z klasického expandovaného polystyrénu (EPS). Na to, jakým způsobem se tato 3D reklama řezáním polystyrénu vyrábí, jsme se zajeli podívat do výrobního provozu společnosti Kare v Novém Městě nad Metují.

 


Zařízení na řezání tvrzeného polystyrénu odporovým drátem ve společnosti Kare v Novém Městě nad Metují

 

Řezání polystyrénu probíhá odporovým drátem a je prováděno na počítačem řízeném zařízení. Nazývat toto zařízení strojem by asi nebylo příliš výstižné, protože se jedná o jakousi konstrukci z hliníkových profilů, jejíž vodorovná a svislá ramena jsou vlastně „kolejnicemi“, po kterých se v osách x a y pohybují dvě krokovými elektromotory poháněné hlavy, mezi nimž je napnutý odporový drát. Krokovými elektromotorky jsou poháněny také rotační adaptéry, pomocí nichž je možné otáčet řezaným materiálem v osách x a y a vytvářet tak 3D objekty. Materiál tedy v průběhu opracovávání vždy stojí na místě, ale buď nehybně, nebo se otáčí. Na zařízení je tak možné vyřezávat nejenom plochá písmena, ale také například sloupy, šroubovice, koule a prakticky veškeré další 3D tvary. A pokud je výsledný objekt příliš velký nebo má příliš složitý tvar, je možné jej rozložit na jednotlivé komponenty, které jsou vyřezány samostatně a následně jsou slepeny dohromady do finálního tvaru, protože polystyrén se dá snadno slepovat. Co se týká velikosti objektů, jež mohou řezáním polystyrénu vzniknout, je omezována několika faktory. Především je to typ a velikost zařízení, na němž je řezání  prováděno. V Evropě existuje několik výrobců těchto zařízení, v angličtině označovaných jako „hotwire cutter“, jejichž jednotlivé produkty se od sebe odlišují možnostmi využití. Například zařízení umístěné ve společnosti Kare v Novém Městě nad Metují je schopné řezat kvádr v maximálních rozměrech 1 300 x 1 300 x 2 500 mm. Ale vzhledem k tomu, že – jak už bylo zmíněno – je polystyrén možné jednoduchým způsobem spojovat slepováním, není žádným problémem na takovémto zařízení zhotovit například divadelní kulisu v rozměrech třeba 5 x 10 metrů. Minimální rozměry vyřezávaného tvaru jsou také limitovány několika faktory. Je to takzvaný „propal“ odporového drátu, který se pohybuje mezi 0,5–1 mm. Dalšími nastavovacími faktory potom je předehřívání řezací struny, úhlová pauza, rychlost řezání a natáčení atd., které také omezují minimální rozměry řezaného tvaru, u něhož nesmí dojít k jeho „propálení“ odporovým drátem. Zjednodušeně by se dalo říci, že minimální plocha základny řezaného tvaru je 1 cm2 a zařízení pracuje s přesností cca 1 mm na délku 1 metru.

 


Jedna z reklamních aplikací vyrobených řezáním z deskového polystyrénu

 

Počítačové řízení celého zařízení vychází většinou z 3D programu CAD, ale dostačující jsou i 2D programy, například Corel. Důležité je, aby používané soubory byly křivkové.

Mimo extrudovaného polystyrénu a klasického expandovaného polystyrénu je na tomto zařízení možné řezat i další materiály pěnového typu, například polyetylén nebo polypropylén. U těchto materiálů jsou sice možnosti řezání trochu omezené, záleží totiž na jejich hustotě a různých dalších faktorech, ale řezat odporovým drátem se dají.

Zařízení na řezání tvrzeného polystyrénu jsou využívána nejenom v reklamě, ale například i ve stavebnictví nebo v obalovém průmyslu. Ve stavebnictví je jak extrudovaný, tak i expandovaný polystyrén považován prakticky už za klasický stavební materiál, používaný především jako izolace, ale jsou z něj také vyřezávány různé římsy a lišty jak pro venkovní, tak i pro interiérové využití. Pro potřeby obalového průmyslu jsou tímto způsobem vyřezávány různé tvary výstelek a přířezů. V návaznosti na finální využití jsou potom používány různé způsoby povrchových úprav vyřezaných produktů. Polystyrén je celkově velmi stálý, nenasákavý materiál, postrádá ale dlouhodobou odolnost proti UV záření. Tento fakt je třeba brát v úvahu, takže při jeho použití v exteriéru je třeba jej opatřit vhodným druhem nátěru obsahujícím UV filtr, který by tuto ochrannou funkci splňoval, ale tento nátěr nesmí být založen na rozpouštědlové bázi. Na povrchové úpravy produktů vyřezaných z polystyrénu se nabízí široká škála různých možností. Konkrétně se jedná například o vodou ředitelné akrylátové barvy, emailové barvy Polydecor, pískové omítky, štuky, glazury, ale i flockování, kašírování imitací přírodních materiálů, různých textilních tkanin, tmelů atd. Tvrdost a hladkost povrchu vyřezaných objektů je možné zvyšovat například aplikací epoxidových pryskyřic, ale i třeba leštěných hliníkových plechů nebo potištěných plastových fólií. Barvy na povrch objektů vyřezaných z polystyrénu je možné nanášet stříkáním, ale i válečkováním nebo natíráním štětcem, přičemž přilnavost povrchu produktu před aplikací samolepící fólie zvýší právě jeho přestříkání barvou.

 


Toto vyřezané logo je povrchově upraveno aplikací epoxidové pryskyřice a následně nastříkáno barvou

 

V tuzemsku jsou tímto způsobem nejčastěji vyráběny reklamní aplikace pro velkoformátovou reklamu, v exteriérovém použití jsou to například nápisy nebo loga na budovách, v interiérech potom aplikace využívané ve výstavnictví a aranžérství. V zahraničí, zejména v západní Evropě a ve Spojených státech, je ovšem řezaný polystyrén využíván v reklamě mnohem více a častěji, protože možnosti jeho využití jsou velice široké a produkty, které tímto způsobem vznikají, v žádném ohledu nevypadají na to, že jejich základem je polystyrén.

 


V USA jsou aplikace z řezaného polystyrénu využívány mnohem častěji než u nás. Na tomto obrázku jsou ze skutečného dřeva pouze prkna, zbytek označení ranče je zhotoven z řezaného, povrchově upraveného polystyrénu

 

U nás ale zatím reklamní produkty z řezaného polystyrénu převážně nahrazují nápisy popřípadě loga, doposud zhotovovaná jinými technologiemi z kovu nebo plastů. Životnost takovýchto reklamních prvků je jak při použití v interiéru, tak i v exteriéru srovnatelná například s provedením z hliníkového plechu, ale jejich montáž je mnohem jednodušší a také cena výrazně nižší. Za jejich jedinou nevýhodu bychom mohli označit skutečnost, že není možné tímto způsobem zhotovené nápisy prosvěcovat, ale mohou být podsvěcovány například LED moduly. Mezi další zajímavé reklamní aplikace zhotovené tímto způsobem patří například reklamní stojany ze zaoblených polystyrénových desek, na povrchu chráněných tenkým hliníkovým plechem nebo s nakašírovanou potištěnou plastovou fólií. Tímto způsobem zhotovené reklamní stojany jsou velmi lehké a přitom stabilní.

 

Ivan Doležal