Stitchmaster ST 200 Compact

760

Společnost Heidelberger Druckmaschinen na loňském veletrhu Drupa představila nové modely svých snášecích drátošiček. Přímo na veletržním stánku byl k vidění model Stitchmaster ST 500, kromě něj však oznámila také uvedení modelu ST 200 Compact.

Ten byl pak odborné veřejnosti poprvé představen na podzimních Postpress Days, akci, na níž tato německá společnost představuje pravidelně své novinky ze světa knihařského a dokončujícího zpracování. Podobně jako další modely nových snášecích drátošiček, také Stitchmaster ST 200 Compact se odlišuje od nižších modelů tohoto výrobce plnou orientací na servopohony, které ovládají jednotlivé části stroje namísto centrální hřídele, která byla používána dříve a která přinášela celou řadu omezení, zvláště v oblasti přestavení stroje na novou zakázku a pak také v možnosti plynulé změny produkční rychlosti.

Nová snášecí drátošička ST 200 Compact se vyznačuje především vysokým stupněm automatizace a také dostatečnou produktivitou, která předurčuje tento stroj k zařazení do provozů, kde se orientují na menší náklady, ale i do tiskáren, kde je potřeba zpracovávat větší množství vazeb V1.

Decentralizované pohony mají pochopitelně významný vliv na rychlost přestavení stroje na novou zakázku. U každého pohonu je totiž čidlo, které snímá přesnou polohu, a tak je možné velmi jednoduše a především rychle nastavit jednotlivé součásti stroje. Díky přesnému nastavování a automatické synchronizaci celého stroje je možné dosáhnout úspory až 62 % časů potřebných na nastavení v porovnání s předchozím zařízením, kde byla synchronizace prováděna manuálně. Nasazení servomotorů má však významnou výhodu také při synchronizaci při změně produkční rychlosti. U strojů s centrální hřídelí je totiž poměrně obtížná synchronizace všech součástí stroje při změně produkční rychlosti, což u systému se samostatnými servopohony odpadá. ST 200 Compact automaticky synchronizuje nakladače, šicí část, trojřez a křížový vykladač v závislosti na rychlosti stroje a formátu zpracovávaných složek.

 

Stitchmaster ST 200 Compact
Snášecí drátošička Stitchmaster ST 200 Compact

 

Nakladače

Snášecí drátošička ST 200 Compact může být vybavena nakladači ležících složek a pochopitelně nakladačem obálek. V nakladači je možné oproti předchozímu modelu ST 350 pracovat se složkami, jejichž maximální formát je 330 x 500 mm. Minimální formát složky v nakladači pak může být 80 x 128 mm. V nakladači obálek je pak možné pracovat s obálkami, které nebyly dopředu nabigovány. Díky tomu, že jsou jednotlivé nakladače vybaveny samostatnými servopohony, je možné velmi jednoduše pracovat s jejich uspořádáním. Za zmínku stojí, že díky použití servopohonů je možné upravovat pozici řetězu i bez nutnosti zastavení stroje. Potřebuje-li tak obsluha upravovat pozici řetězu například z důvodu umístění sponek ve hřbetu jednotlivých brožur, může upravovat pozici řetězu v rozsahu ±10 mm bez nutnosti zastavování a opětovného spouštění výroby.

 

Šicí stanice

Nová snášecí drátošička ST 200 Compact se od předchůdců v této kategorii liší také v sekci samotného šití. Zatímco u předchozích modelů bylo využíváno stacionárního šití, u modelu ST 200 Compact se hlavy pohybují při šití spolu se snesenou sadou stejně, jako je tomu u nejvyšší třídy snášecích drátošiček tohoto výrobce. Tohoto principu je využíváno především kvůli vyšší přesnosti šití i při dosahování vysokých produkčních rychlostí na úrovni 11 000 cyklů za hodinu.

Ve standardu je stroj ST 200 Compact vybaven dvojicí šicích hlav Heidelberg 45-N14, umožňujících šít produkty jak klasickými skobkami, tak i skobkami s očky pro zakládání do šanonů. Celkově je však možné toto zařízení vybavit až šesti hlavami. Tato varianta se využije především v případě, kdy se na zařízení zpracovává trojprodukce. Minimální vzdálenost jednotlivých hlav může být 45 mm. Velkým přínosem je také velmi jednoduchá výměna jednotlivých šicích hlav.

 

Trojřez

Z šicí stanice pak směřují jednotlivé produkty do trojřezu, jenž je stejně jako ostatní části stroje poháněn prostřednictvím servopohonů. Také zde je tudíž možné využít funkcí automatického přednastavení, což významně zkracuje neproduktivní časy stroje. Produkty se zde ořezávají až do maximálního formátu po ořezu 315 x 475 mm. Zpracovávat lze také dvoj- nebo trojprodukci. Při ní je možné volit mezi prořezem, kdy je minimální velikost výsledného produktu 80 x 120 mm. Podobně jako u vyššího modelu, také zde je možné v trojřezu využít některých dalších úprav, jako je například prořez, zpracovávat lze i výsek otvorů, které mohou být katalogizační alternativou k drátu s očky.

U stroje Stitchmaster ST 200 Compact je doporučováno namísto vykládání do šupiny využívat křížového vykladače, který více odpovídá vysoké produkci, kterou nová snášecí drátošička nabízí. Za zmínku stojí, že je možné snášecí drátošičku v případě potřeby využít i pro snášení bloků pro vazbu V2. V takovém případě dochází k odstavení šicí sekce a nože trojřezu jsou mimo formát, jednotlivé složky jsou postupně nakládány na řetěz a dopravovány do vykladače, kde jsou stohovány do jednotlivých sad pro další zpracování vazby V2 v lepičce.

 

Stitchmaster ST 200 Compact
Ovládání nové snášecí drátošičky

 

Ovládání stroje

K ovládání celé snášecí drátošičky je využito ovládacího systému Stitch­Control. Nový ovládací systém, pomocí něhož je řízeno nastavování celého stroje, významně napomáhá zkrácení neproduktivních časů. Obsluha je při nastavování vedena systémem krok za krokem po jednotlivých částech tak, aby bylo nastavení stroje co nejrychlejší a nejefektivnější. Obsluha je také v průběhu nastavování například upozorněna na nutnost namontování přídavných zařízení (např. výřezovou pásku pro dvojprodukci, přípravek pro malé formáty do trojřezu apod.). Řadu parametrů je pak možné měnit i za chodu stroje a při zpracování zakázky. Na displeji ovládacího panelu jsou pak zobrazovány jednotlivé informace k právě probíhajícímu zpracování. Samozřejmostí je možnost práce s jednotlivými zakázkami, možnost jejich archivace a také opětovné vyvolání pro opakující se zakázky.

Je zde také možnost napojení celé linky na systém digitálního workflow od společnosti Heidelberg. V takovém případě je možné nejenom přejímat jednotlivé informace o zakázce a využívat je při jejím nastavení, ale zároveň lze zpět do informačního systému MIS předávat informace o vytížení stroje k dalšímu zpracování.

 

Kontrolní nástroje

Nová snášecí drátošička je již v základním provedení vybavena celou řadou kontrolních prvků, zajišťujících na výstupu stabilní kvalitu zpracování vazby V1. Právě na kontrolu kvality, správnosti a kompletnosti sad je u zařízení Stitchmaster ST 200 Compact kladen velký důraz. Většina kontrolních prvků je přitom součástí standardní výbavy.

Kontrolními prvky jsou vybaveny již jednotlivé nakladače, kde je kontrolováno naložení, dvojité naložení či třeba chybějící složky, tak aby bylo zamezeno vytváření nekompletních sad na unášecím řetězu. Základní kontrola kompletnosti jednotlivých sad je pak umístěna za nakladačem obálek a pracuje na principu měření tloušťky sady. Jestliže kontrolovaná sada není kompletní, nedojde k jejímu sešití a je pomocí výhybky za šicími hlavami vyřazena z výrobního cyklu. Kromě tloušťky se pak sleduje také délka sady, na jejímž základě se vyhodnocuje, zda je komplet správně zarovnán. Kontrolními nástroji je však vybavena také šicí jednotka či trojřez. V šicí jednotce se kontroluje především umístění jednotlivých skobek. V trojřezu pak pravoúhlost vykládaných sad. Opčně pak může být drátošička vybavena snímáním čárového kódu, sekvenčním hlídáním nakladačům, kontrolou řezu v trojřezu, kontrolou skobek za šitím apod.

 

Stitchmaster ST 200 Compact

 

Maximální formát 330 x 500 mm
Minimální formát 80 x 128 mm
Maximální tloušťka 12 mm
Počet šicích hlav až 6
Maximální produkční rychlost 11 000 taktů za hodinu

 

Patrik Thoma