Techkon – spektrofotometry a denzitometry na SPŠG

1625

VOŠ a SPŠ grafická v Praze zavedla před pár lety do praktické výuky přístroj Techkon SpectroDens Advanced. Jde o spektrální denzitometr s funkcemi pro kolorimetrická měření, jehož prostřednictvím jsou studenti školy seznamováni se základy kontroly kvality a s principy, podstatou a především významem měření důležitých kvalitativních parametrů tisku. Toto zařízení je nyní porovnáváno s novou generací přístrojů SpectroDens, kterou Techkon představil v roce 2017.

O praktických zkušenostech a testování zařízení Techkon na grafické škole polygrafickou veřejnost informuje Adam Lešikar: „S měřicími přístroji Techkon jsem se poprvé setkal před deseti lety v Německu, kde jsem měl možnost absolvovat speciální kurz pro učitele odborných polygrafických škol z celého světa. Většina praktických přednášek probíhala ve školícím centru AZP (Ausbildungszentrum Polygrafie) v Chemnitz, a právě tam nás s Techkony seznámili. Nešlo ale o žádnou propagační prezentaci, prostě je tam používali.

Hned napoprvé tyto přístroje zaujaly svou kompaktní a robustní konstrukcí, která budila dojem odolnosti a spolehlivosti. O tom, že Techkon svou práci dělá dobře, svědčil i fakt, že zařízení této značky používala i řada německých tiskáren, které jsme v rámci kurzu navštívili. A nezůstalo jen u toho, společnost PrintPromotion, která kurz organizovala, nám zajistila i exkurzi přímo ve firmě Techkon v Königsteinu. Tam jsme měli možnost na vlastní oči vidět, jak jsou přístroje pečlivě ručně
sestavovány v příjemném, skoro až rodinném prostředí, výhradně z německých dílů.

Když jsme si o několik let později mohli vybrat nový měřicí přístroj pro výuku kontroly kvality na VOŠG a SPŠG, rozhodli jsme se pro Techkon SpectroDens. Do té doby jsme měli ve škole k dispozici starší denzitometr Gretag a trochu novější přístroje (denzitometr i spektrofotometr) firmy X-Rite.

 

 

Vzhledem k tomu, že od mého německého pobytu v té době uběhla už řádka let, byl přístroj, který škola objednala, mnohem modernější a vybavenější, než ty původní. Barevný dispej ale není rozhodně jediný rozdíl. Z počátku jsme poněkud zápasili s ovládáním přístroje, velké množství funkcí se totiž samozřejmě trochu podepisuje na jednoduchosti obsluhy, to ale neznamená, že Techkon SpectroDens není tzv. user friendly. Jen je to zkrátka trochu komplikovanější přístroj než starší denzitometry.
Pochopitelně ale také nabízí mnohem více možností.

Ovládání prostřednictvím mechanických tlačítek je jednoduché – je jich totiž jen pět. Zelené boční tlačítko pro měření, dvě šipky pro výběr v menu, červené tlačítko pro návrat v menu a enter pro potvrzení vybrané funkce. Přístroj je poměrně lehký, pár gramů mu chybí do půl kila. Nepočítáme-li tedy dobíjecí konzolu, která při měření nehraje roli.

Po zhruba čtyřech letech používání je možné potvrdit solidnost, spolehlivost a odolnost přístroje, což jsou vlastnosti, které jistě ocení polygrafické provozy, ale které jsou velmi významné i při výuce, kdy musí SpectroDens odolávat vynalézavosti žáků a studentů. Absence pohyblivých částí je plusem.

 

Možnosti přístroje

Techkon SpectroDens je k dostání ve třech softwarových verzích. Pokud vlastník základní verze zatouží po té vyšší, stačí si zaplatit za upgrade přístroje. Ve všech případech je světelným zdrojem LED, zajišťující standardizované osvětlení (D50, D65, A, F…) s možností měření v podmínkách M0 – M3 podle ISO 13655. K dispozici je volitelný polarizační filtr a volit lze i tzv. standardního pozorovatele (2° nebo 10°).

Varianta Basic nabízí nadupaný spektrální denzitometr, který umí měřit absolutní i relativní optickou hustotu procesních barev, ale díky funkci Density Graph i barev přímých. V módu Automatic Density lze také vyhodnocovat vyvážení šedé. Dále je možné měřit rastrovou tónovou hodnotu (plošné krytí) a její změnu (nárůst tiskového bodu) a samozřejmostí je vyhodnocování dalších kvalitativních parametrů, jako jsou relativní tiskový kontrast, trapping, smyk a doubling.

Přístroj dokáže vytvářet a přímo na displeji zobrazovat přenosové křivky charakterizující změnu rastrové tónové hodnoty v různých stupních pokrytí a je možné i měřit rastrové pokrytí na tiskových formách s využitím Yule-Nielsenovy rovnice.

Verze Advanced nabízí kromě výše popsaného i základní funkce kolorimetrické, tedy měření barev v prostorech CIE L* a* b*, CIE XZY, a CIE L*C*h* ab. Nechybí zobrazení remisních křivek barev a vyhodnocování barevné odchylky ΔE*, kterou lze srovnávat se standardy dle ISO 12647.

 

 

Při měření barev je možné využít tisíce barevných vzorků z nejrůznějších vzorníků a stovky referenčních hodnot. Je možné zobrazit měřené barvy v prostoru barevného kruhu (CIE Color Circle).

Funkce GrayGuide umožňuje hodnotit vyvážení šedé podle standardů Gracol G7. Získané hodnoty lze opět porovnávat s referencemi dle ISO.

Výbornou možností pro tiskaře je pak funkce InkCheck, která, napovídá, jak snížit barevnou odchylku konkrétní úpravou množství tiskové barvy a tedy optické hustoty. Oproti funkci ISOCheck, která je k dispozici u varianty Premium a která měří pouze barvy procesní, zde však lze hodnotit i barvy přímé.

Nejvyšší verze Premium pak ke všem výše popsaným funkcím přidává možnost měření barev v dalších barevných prostorech jako např. CIE L*u*v*, CIE L*C*h* uv, CIE xyY nebo DIN Lab99. Již zmíněná funkce ISO-Check umožňuje porovnávat měřené procesní barvy se standardy ISO 12647 a napovídá tiskaři, jak úpravou množství barvy snížit barevnou odchylku. Dále lze v této verzi vyhodnocovat kontrolní proužek Ugra/Fogra Media Wedge, index metamerie a také bělost či žlutost potiskovaného matriálu. Poslední zmíněná funkce rozšiřuje možnosti využití přístroje i v oblasti výroby papíru. Pro srovnání měřených vzorků se vzorky referenčními se pak skvěle hodí funkce Pass/Fail. Ta v podstatě říká, zda měřený vzorek prošel (vešel se do tolerance) či ne, přičemž referenční hodnoty jsou samozřejmě volitelné.

K přístroji ve všech verzích je kromě příslušenství (nabíjecí konzola s adaptérem a terčíkem pro kalibraci na absolutní bílou, USB kabel, odolný plastový kufřík, manuál…) a také software SpectroConnect pro přenos naměřených dat do počítače a jejich další zpracování. Pro pohodlné snímání krátkých kontrolních škál je Spectro-
Dens vybaven zabudovanými kolečky. Modul WLAN pro bezdrátový přenos dat prostřednictvím wi-fi je už ale volitelnou součástí, za kterou je třeba si připlatit. Stejně tak je možné dokoupit si k přístroji měřící aperturu s průměrem 1,5 mm. Ta standardně dodávaná má průměr 3 mm. Aperturu si může uživatel snadno sám vyměnit.

 

Novinky Techkon

SpectroDens ale rozhodně není jediným přístrojem, který německá firma nabízí. V repertoáru má i měřící zařízení určená pro využití mimo samotnou polygrafii.

Základem je ale technika pro tiskový průmysl a tomu je kromě SpectroDens určen ještě jednoduchý a kompaktní denzitometr DENS, dále SpectroJet, což je vlastně spektro-denzitometr na kolečkách určený především pro automatické skenování a vyhodnocování barevných škál a simultánní přenos naměřených dat do počítače. Největším přístrojem v nabídce je SpectroDrive – kompletní měřící systém s vodící lištou (kolejnicí) určený především pro řídící pulty tiskových strojů, který ale umožňuje i ruční využití samotného spektro-denzitometru.

Posledním „polygrafickým želízkem v ohni“ je pak SpectroPlate, kompaktní a velice přesný ruční přístroj pro komplexní vyhodnocování kvality ofsetových tiskových forem.

V minulém roce Techkon představil novou generaci přístrojů SpectroDens a SpectroDrive. Ostatní zařízení Techkon nabízí dál v původní verzi. Škola dostala možnost vyzkoušet nový SpectroDens New Generation a porovnat ho s jeho předchůdcem.

Na první pohled se přístroj liší zjednodušeným designem, barvou a materiálem vrchní části, která je nově hliníková. Kovový kryt přispívá k ještě vyšší odolnosti, hmotnost ale zůstává příjemně nízká – lehce pod půl kilogramu. Ovládací tlačítka jsou stejná, jen trochu jinak uspořádaná. Rozhodně nový SpectroDens nevypadá špatně
a budí dojem solidnosti a odolnosti. Trochu zamrzí, že bílý kalibrační terčík na dobíjecí konzole už není možné skrýt pootočením plastového kolečka a zůstává tedy stále odkrytý. Nicméně, konzola se při samotném měření nepoužívá a při rozumném zacházení je riziko zašpinění minimální.

Vzhledem k tomu, že škola disponuje starším přístrojem pouze ve verzi Advanced, kdežto nový testovaný SpectroDens byl poskytnut ve variantě Premium, vypůjčili jsme si nakonec pro názornější srovnání i starší verzi SD Premium.

Rozdíly mezi původní a novou generací přístroje nejsou kromě pozměněného designu nijak markantní. Ovládání zůstává stejné, opět je k dispozici software SpectorConnect pro přenos dat do počítače a neliší se ani standardní příslušenství. Modul pro bezdrátové připojení je i zde nabízen jako nadstandard za příplatek, stejně tak jako snadno vyměnitelná měřící apertura s menším průměrem.

Techkon ponechal vše užitečné a fungující, ale přidal pár funkcí navíc. Ty se ale týkají pouze nejvyšší verze Premium.

Nová je zde v první řadě funkce SCAN, díky které je možné plynule snímat nejrůznější barevné kontrolní škály (proužky) z uživatelem rozširovatelné nabídky v menu. Přístroj sám rozpozná, zda je snímaný proužek v pořádku a má potřebný počet měrných prvků. Je možné snímat sekvence až o 200 polích a díky zabudovaným kolečkům není ke skenování potřeba žádná vodící lišta.

 

 

Naskenovaná data lze prostřednictvím softwaru SpectroConnect exportovat do Excelu, Wordu či jiného podobného programu (což ovšem není novinka). Druhou novou funkcí je měření opacity potiskovaného materiálu, jinými slovy lze hodnotit jeho neprůsvitnost. Stačí jednoduše změřit daný papír nejprve na černé a poté na bílé podložce. Výsledek přístroj zobrazí v procentech. Např. hodnota 95 % nás informuje o tom, že 95 % dopadajícího světla skrze papír neprojde.

Poslední z novinek v menu funkcí je tzv. OBA Check, tedy kontrola přítomnosti optických zjasňovačů v potiskovaném materiálu. Přístroj provede měření v podmínkách M1 a M2, tedy se simulací UV záření a bez něj a výsledkem je rozdíl mezi dvěma naměřenými souřadnicemi CIE b*. Na základě srovnání získané hodnoty ΔB se standardy danými příslušnou normou informuje přístroj uživatele o tom, jestli je podíl optických zjasňovačů nulový, nepatrný, nízký, mírný, či vysoký.

Na podzim loňského roku navíc Techkon nabídl zdarma rozšíření možností přístroje o funkci SCTV (Spot Color Tone Value). Nově tedy lze vyhodnocovat rastrovou tónovou hodnotu a přenosové křivky nejen procesních, ale i přímých barev.

O tom, že SpectroDens New Generation rozhodně stojí za povšimnutí, určitě svědčí skutečnost, že v červnu minulého roku získal prestižní ocenění „Best of Show“ Hot Pick na veletrhu PacPrint v australském Melbourne.

Kromě výše popsaného nového spektro-denzitometru Techkon byl zkoušen i starší osvědčený přístroj stručně nazvaný DENS. Jedná se o kompaktní a velmi jednoduchý denzitometr doplněný podsvícenou lupou. I když tento přístroj umožňuje pouze měření optických hustot (odrazových i průsvitných vzorků), vyhodnocování rastrové tónové
hodnoty (plošného krytí) a vyvážení šedé, jedná se o oblíbenou a cenově dostupnou pomůcku především pro tiskaře, kteří často na sofistikovaná kolorimetrická
měření nemají čas ani prostor. Naopak ocení zdánlivě primitivní, ale velmi praktickou pomůcku v podobě podsvícené lupy se čtyřnásobným zvětšením.

Výrobce o tomto přístroji říká, že je snadno ovladatelný, vysoce přesný, spolehlivý, solidní a navíc dobře vypadá. I když jsme Techkon DENS používali jen krátce, není žádný důvod o výše uvedených tvrzeních jakkoli pochybovat.“ O produktech firmy Techkon toho lze samozřejmě napsat či říci mnohem více, zde však jde především o základní praktické srovnání mezi starší a novou verzí přístrojů. Podrobné specifikace všech přístrojů a také veškeré novinky lze najít na stránkách výrobce a volně jsou na internetu k dispozici i kompletní manuály.

 

Adam Lešikar