Domů Pre-press

Pre-press

Předtisková příprava na vseotisku.cz

EFI Fiery XF 6.3 – produkční a nátiskový server

Vyšší kvalita tisku, zvýšená celková produktivita výroby, pohodlnější ovládání a podpora všech nejnovějších tiskových standardů, to jsou vlastnosti, kterými upgrade produkčního a nátiskového serveru...

Digitální zhotovování tiskových forem v sítotisku

Technologie přímého přenosu grafické předlohy převedené do digitálních dat na tiskovou formu se začala uplatňovat nejprve v ofsetovém tisku. Vzhledem ke svým přednostem spočívajícím v rychlosti...

Servery Lenovo – nové systémy správy dat

V poslední době prudce vzrůstá význam samotné systémové správy dat, neboť uživatelé chtějí virtualizovat celá datová centra a dosahovat vyšší efektivity. Technologicky pokročilé systémy...

ICC profily a jejich užití

Před nutnost seznámit se alespoň se základy práce s ICC profily je dnes v praxi postavena většina z nás, kdo se v tvůrčí nebo produkční oblasti podílíme na...

Zařízení CtP v uplynulých patnácti letech

Na stránkách časopisu Svět tisku jsme se již mnohokrát zabývali technologií Computer to Plate. Ta v jednotlivých segmentech polygrafické výroby znamenala významný převrat, který...

Technologie CtS v sítotisku

Digitální technologie pronikají do všech segmentů polygrafické výroby. Setkat se s nimi dnes můžeme nejenom v ofsetovém tisku, ale také v dalších technikách. Jednou z nich je pochopitelně i sítotisk. I když...

Preflight v pre-pressu – principy, trendy, nástroje

Pojem preflight (a s ním i užívaní odpovídajících nástrojů a postupů) na pracovištích předtiskové přípravy v posledních letech poměrně zdomácněl. Lze však tvrdit, že opravdu naplno dokáží možnosti nabízené současnými preflightovými...

Editace rastrových obrázků

Rastrové obrázky, obvykle v podobě fotografií, jsou jednoznačně nejčastěji používaným typem obrazových podkladů. Rastrový charakter jim přináší jak množství výhod, tak i některá omezení... Rastrové...

Zaoblený versus plochý flexobod

Flexotisk je tisková technologie, jež stále průběžně prochází vývojem, umožňujícím podstatné zvyšování kvality tiskových výstupů. V současnosti je už schopna v řadě případů úspěšně konkurovat i ofsetu....

Automatizovaná sazba v Adobe InDesignu: principy a nástroje

Proces počítačové sazby v sobě kombinuje kreativní činnosti s úkony rutinní povahy, které by bylo nejlepší přenechat počítači. Odpovídající automatizace, označovaná v daném případě jako automatizovaná sazba,...
- Reklama -
Populární články

Autoři & přispěvatelé

5377 PŘÍSPĚVKŮ0 KOMENTÁŘE
8 PŘÍSPĚVKŮ0 KOMENTÁŘE
1 PŘÍSPĚVKŮ0 KOMENTÁŘE