Tiskové technologie v roce 2011

522

Přestože podle všeobecných optimistických předpokladů mělo v roce 2011 ještě výraznějším způsobem pokračovat oživování ekonomiky, která se vzpamatovávala z následků celosvětové hospodářské krize z konce první dekády nového tisíciletí, v oblasti tiskového průmyslu se to nijak výrazně neprojevilo.

Bouřlivý vývoj tiskových technologií, který jsme mohli zaznamenat především na přelomu tisíciletí, se již pomalu zastavuje. To platí zejména pro konvenční tiskové techniky, k jejichž rozvoji dochází spíše pozvolně a jde spíše o „kosmetické úpravy“ a vylepšení, která mají za úkol zejména zvýšení uživatelského komfortu obsluhy a zkrácení neproduktivních časů.

Zatímco konvenční tiskové technologie v letošním roce nezaznamenávaly téměř žádný výrazný progres, jiná situace je u technologií digitálních. Ty se totiž stále častěji prosazují do běžných polygrafických provozů, což je jeden ze základních trendů posledních měsíců. Jako reakci na poptávku po digitálních tiskových strojích můžeme pak spatřovat snahu jednotlivých výrobců o uvádění nových či vylepšených modelů jak produkčních, tak i třeba velkoformátových tiskových řešení. Lze přitom předpokládat, že tento trend budeme spatřovat i v nadcházejících letech. I v příštích měsících by totiž mělo docházet k pozvolnému pronikání digitálních tiskových technologií do oblastí, které byly výsostnými baštami konvenčních tiskových technik. Není asi nutné připomínat, že důvodů k tomuto průniku digitálních technologií je hned několik. Na prvním místě bychom mohli jmenovat snižování nákladů zakázek, což právě nabízí větší uplatnění digitálním technologiím. Ruku v ruce jde s tímto důvodem i snaha výrobců digitálních strojů o celkové zlevnění technologie a tím pádem i o zvýšení její konkurenceschopnosti. Většímu prosazení digitálních technologií napomáhá také zrychlení tiskových strojů, které tak nyní mohou v krátkých časech zpracovávat i větší náklady. Větší nasazení digitálních technologií by nebylo přitom možné bez průběžného zvyšování tiskové kvality a také současné stabilizace kvality tiskového výstupu. Zatímco v minulých letech bylo digitálním technologiím často vyčítáno, že výsledky tisku nejsou uspokojivé, respektive nemohou být akceptovány zákazníky z oblasti ofsetového tisku, dnes je situace u řady tiskových strojů zcela jiná. Kvalita digitálního tisku se totiž zvýšila natolik, že pro většinu aplikací je plně dostatečná a srovnatelná s tiskem ofsetovým. Trochu jinou skupinu pak tvoří výkonné ink­‑jetové stroje v oblasti transakčního tisku, kde je tisková kvalita nižší, nicméně jde o aplikaci, kde je tato kvalita natolik dostatečná, aby byla plně akceptovatelná jak zadavatelem, tak především koncovými zákazníky. Než se v našem tradičním přehledu zaměříme podrobněji na digitální tiskové technologie, zastavme se u technologií konvenčních.

 

Xerox CiPress 500
Digitální stroj Xerox CiPress 500

 

Rok 2011 bychom zde mohli označit především za období vyčkávání, teda alespoň v rámci archového ofsetového tisku. Vzhledem k tomu, že v příštím roce proběhne v květnu další ročník největší polygrafické výstavy na düsseldorfském výstavišti, nebylo možné očekávat, že letos výrobci přijdou s velkým množstvím změn a novinek ve svém portfoliu. S některými vylepšeními jsme se tak mohli setkat až nyní před koncem roku, kdy se začínají objevovat některé kusé informace o novinkách, které jednotliví výrobci připravují na veletrh Drupa 2012. Již počátkem roku představila svou novinku společnost Komori, když na trh přišla s inovovaným strojem Lithrone. Tento stroj doplňuje typovou řadu archových strojů Lithrone, které jsou nejznámějšími archovými stroji značky Komori. Inovovaný model přejímá konstrukční a technologická řešení, která byla vyvinuta pro úspěšnou řadu Lithrone SX40. Nový stroj je v portfoliu výrobce nástupcem stroje Lithrone S40. Písmeno G v názvu stroje znamená, že řešení aplikovaná na stroji Lithrone G40 vycházejí ze „zelené“ (green) koncepce. Nový stroj Komori GL­‑40 vykazuje nižší spotřebu energie a efektivnější průběh zpracování zakázky. Rovněž při výrobě strojů GL­‑40 v závodech společnosti Komori převažují technologie šetrné k životnímu prostředí. Ve srovnání se strojem Komori LS­‑440 nabízí čtyřbravový stroj GL­‑40 šestiprocentní snížení spotřeby elektrické energie. Díky přepracované konstrukci nakladače a vykladače se mohla maximální rychlost zvýšit z 16 tisíc na 16 500 archů za hodinu. Formátové parametry, jako je maximální velikost a tloušťka archu, zůstávají stejné.

Novinky v letošním roce představila i společnost manroland. Ty se přitom týkaly především největšího stroje v portfoliu tohoto německého výrobce. U stroje Roland 900 XXL bylo jako inovace představeno například obracecí zařízení, které zvláště u takto velkých formátů nebývá příliš obvyklé. Nové konstrukce se dočkal také vykladač těchto velkoformátových strojů. Nově se nepoužívá vykladač typu AirGlide, jenž je standardní součástí dalších typových a formátových řad tiskových strojů manroland. Sestava nového vykladače je doplněna o další dva válce. V sestavě cylindrů tak přibyl předávací válec typu transferteru a vyváděcí válec. Vykladač je vybaven nově koncipovanou segmentovanou brzdou archu. Počítá se s tím, že lze vyvádět dva dělené archy. Brzdu lze pro každý z nich regulovat nezávisle. Stroje formátu XXL jsou také nyní na přání zákazníků vybaveny plně automatickým zakládáním tiskových desek APL.

Společnost Heidelberger Druckmaschinen AG patří mezi společnosti, které se soustředí tradičně na veletrhu Drupa, a tak v jejím portfoliu po uvedení stroje Speedmaster CX 102 na veletrhu Ipex 2010 nenalezneme žádnou zásadní inovaci. Jednou z největších tak bylo představení stroje Speedmaster XL 145 v provedení pro tisk UV barvami, což dále rozšiřuje možnosti využití tohoto stroje o zcela nové aplikace.

 

Komori GL-640
Tiskový stroj Komori GL-640

 

Před koncem roku své novinky představila i společnost KBA, která uvedla na trh inovovanou verzi archového tiskového stroje, Rapidu 105. Ta navazuje na úspěšný stroj stejného jména. Ve výbavě nového stroje se objevuje řada automatizačních funkcí, které byly původně vyvinuty pro Rapidu 106. Nová Rapida 105 je z pohledu možných konfigurací variabilnější než původní model, takže ji lze lépe přizpůsobit na míru požadavkům tiskáren. Jednotlivá uživatelská provedení bude možné volit podle převažujícího produkčního zaměření, a to od tisku komerčních materiálů a etiket přes vysoce kvalitní tisk obalů s in­‑line zušlechtěním až po celou řadu speciálních aplikací. Maximální produkční rychlost nového stroje dosahuje 16 500 archů za hodinu. Další příklady podobnosti se strojem Rapida 106 lze najít například v nakladači DriveTronic se čtyřmi pohony pro hlavní a pomocné zvedání stohu, které umožňuje výměnu stohu papíru bez zastavení stroje v režimu non­‑stop. Shodné je i řešení nakládací hlavy a nakládacího stolu. Novinkou je pak také stroj Rapida 106, o němž se podrobněji zmiňujeme na jiném místě tohoto časopisu, a proto se jím zde nebudeme podrobněji zabývat.

Velmi tvrdý dopad hospodářské krize pocítili především výrobci kotoučových tiskových strojů. Právě v této oblasti jsme totiž mohli zaznamenat velké propady a ani po skončení krize nedošlo k žádnému výraznému oživení trhu. Poptávka po kotoučových tiskových strojích zaměřených na komerční polygrafickou produkci stále stagnuje. Přesto v tomto roce společnost KBA uvedla inovovaný stroj. Po loňském uvedení 16stránkové rotačky tiskového stroje C16 na trh v roce 2011 přišla na trh s 48stránkovým kotoučovým strojem s označením C48 SG. Tento stroj byl pak doplněn ještě 56stránkovou rotačkou s označením C56 SG. Písmena SG (Short Grain) v názvu naznačují, že tiskový stroj je určen pro potisk v široké dráze papíru. Formátová změna umožňuje směr tisku napříč směru vláken papíru. Stroj umožňuje pracovat při produkční rychlosti až 60 000 obratů za hodinu, přičemž šíře dráhy materiálu se může pohybovat do 2 060 mm. Doplňme, že obvod cylindrů u stroje s označením C48 SG je 890 mm, potiskovat lze média v rozsahu plošných hmotností od 36 až po 130 g/m².

 

manroland
Společnost manroland představila nové obracecí zařízení

 

Novinku v tomto segmentu připravila i společnost manroland, když do své nabídky zařadila rotačku Rotoman v nových provedeních HiPrint a DirectDrive. Kotoučový tiskový stroj Rotoman je v modelech HiPrint a DirectDrive určen pro rozdílné zakázkové segmenty trhu. Provedení HiPrint by měli dát přednost potenciální investoři, kteří preferují optimální poměr ceny a výkonu. Tiskárna, jejíž složení zakázek vyžaduje časté změny nastavení, a tedy se v ní uplatní vysoká úroveň automatizace, by se měla orientovat na provedení DirectDrive. Každá tisková věž je vybavena dvěma samostatnými pohony. Jestliže má pás mezi dvěma protilehlými tiskovými cylindry jenom procházet bez potisku v příslušné věži, lze takové tiskové válce od sebe odklonit a papír prochází bezkontaktně. Vzduchové lišty ani slepé netisknoucí formy není nutné používat. Důmyslné řešení s odkloněnými cylindry umožňuje efektivní řešení přítisku, parciálního potisku apod. Dalším přínosem modelu s technologií DirectDrive je možnost vysoce automatizované opakovatelnosti zakázek.

Jestliže jsme hovořili o konvenčních tiskových technologiích, nesmíme zapomenout ani na flexotisk, tedy technologii, která na rozdíl od ofsetového segmentu v letošním roce měla jeden ze svých významných vrcholů – veletrh Labelexpo Europe 2011. Ani stroji z tohoto segmentu se však nebudeme podrobněji zabývat, podrobnější reportáž o novinkách, které byly v tomto segmentu představeny, jsme totiž přinesli v minulém vydání časopisu Svět tisku. Uveďme pouze, že kromě flexotiskových strojů i na tomto veletrhu byl patrný nástup digitální tiskové techniky, v rámci které bylo představeno letos v Bruselu hned několik nových tiskových řešení.

Již v úvodu jsme naznačili, že zatímco v ofsetovém tisku šlo spíše o uvedení pár inovací, v digitálním tisku byla předvedena hned celá řada nových systémů.

Jednou z novinek je i digitální tiskový stroj Pro C901/C901S Graphic Arts Edition od společnosti Ricoh. Oproti modelu Pro C901 nabízí verze GAE úplně jiný tiskový mechanismus. Inovace byly realizovány v několika rovinách. K hlavním odlišnostem od předchozích modelů patří především úplně jiný typ zažehlování, schopnost potiskovat média ve vyšších gramážích, tisk v duplexu a externí kontrolery. Výrazně odlišná je také kvalita výstupu. Nový engine používá chemicky tvořené PxP tonery, u kterých už není zapotřebí olej pro fixaci. Nahrazení fixačního oleje PxP tonerem přitom nemá žádný negativní vliv na produktivitu či rozsah podporovaných médií. Rychlost tisku zůstává konstantní i v případě médií o maximální plošné hmotnosti 300 g/m². Uvedená gramáž je nyní podporována i při automatickém oboustranném tisku.

 

Océ VarioPrint DP
Černobílý stroj Océ VarioPrint DP

 

Řadu novinek především v oblasti kontinuálního ink­‑jetového tisku představila společnost Océ na akci ve svém výrobním závodě v Poingu. Zde byly představeny dva nové digitální inkoustové tiskové systémy s označením Océ JetStream 1400 a Océ JetStream 3000, které rozšiřují řadu produktů Océ JetStream. Digitální tiskový stroj Océ JetStream 1400 doplňuje v oblasti kompaktních strojů model JetStream 1000 a tiskne při pracovní šíři 520 mm rychlostí 100 metrů za minutu, což představuje produktivitu na úrovni 1 350 stran ve formátu A4 za minutu. Stroj JetStream 1400 je určen pro měsíční zatížení na úrovni 9 až 43 milionů stran, což představuje významné navýšení vůči druhému kompaktnímu stroji. Nový model Océ JetStream 3000 pak doplňuje modely JetStream 1500 a 2200 a při shodné pracovní šíři, jako je u modelu JetStream 1400, umožňuje tisk rychlostí až 200 metrů za minutu, což představuje produkční rychlost na úrovni 2 700 stran A4 za minutu. Stroj tiskne s využitím technologie Océ Digi­Dot s rozlišením až 1 200 dpi. Produkční měsíční zatížení stroje je u tohoto modelu uváděno na úrovni 50 až 80 milionů stran A4. Oba nové digitální kontinuální tiskové systémy jsou založeny na kontroleru Océ SRA MP, umožňujícím vysokou tiskovou rychlost, souvislé workflow s využitím dat AFP/IPDS a plnobarevný digitální procesní CMYK tisk s možností následného upgradu.

Společnosti Canon Europe a Océ představily novinku také v rámci produkčního černobílého tisku, když ve výrobním závodě ve Venlo představily v září novou řadu produkčních černobílých strojů Océ VarioPrint DP Line, nabízející čtyři základní modely, které se liší především produkční rychlostí – Océ VarioPrint 95, 105, 120 a 135, kde číselné označení v názvu stroje prakticky signalizuje produkční rychlost, s jakou lze u konkrétního tiskového systému pracovat. Stroje řady Vario­Print DP Line přináší celou řadu inovativních technologií, které mají za úkol nejenom vyšší stabilizaci tiskového procesu, ale přinášejí také snížení spotřeby tiskového stroje a také zjednodušení jeho obsluhy. S jednou z nejzásadnějších novinek se můžeme setkat u samotného tiskového enginu, který nevyužívá technologie elektrografie, jako tomu bývá u strojů v této třídě, ale je zde využito zcela nové technologie označované jako Direct­Press.

Produkční digitální tiskové řešení představila také společnost Xerox, která v druhé polovině roku uvedla stroj Xerox DocuColor 8080. Jde o tiskové řešení využívající nové technologie tonerů namísto firemní technologie EA. Produkční rychlost tohoto systému je 80 stran ve formátu A4 za minutu. Podrobnější informace o tomto stroji je možné nalézt na jiném místě tohoto časopisu. Společnost Xerox představila na veletrhu Graph Expo 2011 také první vysokorychlostní bezvodý inkoustový produkční systém Xerox CiPress 500. Zařízení zvládne díky svým dvěma motorům potisknout za minutu 150 metrů papíru, nebo vytisknout 2 180 barevných stran.

 

Océ VarioPrint DP
Nová 16stránková rotačka KBA C16

 

S řadou novinek jsme se mohli v uplynulém roce setkat také v oblasti velkoformátového digitálního tisku. Nejvíce novinek v tomto segmentu bylo představeno na veletrhu FESPA Digital 2011, který proběhl v květnu v Hamburku. Řadu novinek zde představila například společnost EFI, která zde předvedla odborné veřejnosti velkoformátové UV tiskové stroje, mezi nimiž nechyběl stroj VUTEk GS3250r s šířkou dráhy 3,2 metru, stejně jako VUTEk GS3250LX, vybavený LED technologií studeného vytvrzování UV tiskových inkoustů, či inovovaný model tiskového stroje VUTEk GS5000r, pracující v systému roll­‑to­‑roll. Společnost Industrial Inkjet představila na veletrhu svůj nový plnobarevný tiskový engine ColourPrint 72, využívající tiskové hlavy Konica Minolta. Dvě novinky ze svého produktového portfolia zde prezentovala i společnost Mutoh, která předvedla tiskový stroj Viper TX Professional, určený k potisku textilních materiálů v systému roll­‑to­‑roll, dále tiskový stroj ValueJet Hybrid 1608HS s šířkou tisku 1 625 mm, využívající k tisku firemní inkousty Bio­‑Lactite. Izraelská společnost Matan Digital Printers představila nový tiskový stroj Barak iQ, využívající k tisku patentovanou firemní technologii PDS (Parallel Drop Size). Společnost Roland DG zde představila první hybridní LED­‑UV tiskárnu VersaUV LEJ­‑640 s šířkou dráhy 1 625 mm. Společnost Océ na veletrhu uvedla dva nové přírůstky své typové řady flatbed tiskáren Arizona, Océ Arizona 360 GT a Océ Arizona 360 XT. V nabídce jsou se dvěma rozměry pracovních stolů (1,25 x 2,5 m a 2,5 x 3,05 m) a disponují expresním tiskovým módem s rychlostí 35 m²/hod. Společnost Mimaki vystavovala inovované modely tiskových strojů ze svých produktových řad UJV­‑160 a CJV30, mezi nimiž byla i hybridní UV tiskárna UJV­‑160 LED. Ve světové premiéře předvedla Agfa nový pětimetrový tiskový stroj :Jeti 5048 UV XL a novou generaci platformy :Anapurna v podobě nového modelu :Anapurna M1600. Další prezentovanou novinkou společnosti Agfa potom byl nový tiskový stroj :M­‑Press Leopard. Zapomenout nesmíme ani na společnost Fujifilm, která ve své výstavní expozici představila nový model UV flatbed ink­‑jetového tiskového stroje Inca Onset S40, dosahující produkční tiskové rychlosti 470 m² za hodinu, nové flatbed velkoformátové tiskárny Acuity Advance a Acuity Advance X2 UV a druhou generaci úspěšných velkoformátových tiskáren modelové řady Uvistar, využívající firemní Uvijet QK inkousty.

 

Závěr

I když konvenční tiskové technologie nezaznamenaly v letošním roce žádný velký vývoj, u digitálních řešení se jasně ukazuje, že půjde o řešení, o nichž uslyšíme i v blízké budoucnosti. Není možné předpokládat, že by digitální technologie plně nahradily ty konvenční, nicméně se ukazuje, že obě technologie mohou spolu velmi dobře koexistovat a doplňovat se. Menší náklady a specializované tisky přejdou dříve nebo později k tisku digitálnímu, střední a větší náklady však i nadále zůstanou u konvenčních technologií, které stále nabízejí příznivou cenu při možnosti pracovat ve vysoké produktivitě.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma