Tiskový stroj Roland 906 L

654

Největším archovým strojem z produkce společnosti MAN Roland je tiskový stroj Roland 900. Výrobce jej nabízí v deseti formátových provedeních, od nejmenšího formátu 4, který potiskuje arch 820 x 1 130 mm, až po největší formáty 7, 7 B a 8, jinak nazývané také formáty Roland 900 XXL. Největší tiskový stroj Roland 900 ve formátu 8 může pracovat s archem do maximálního rozměru 1 300 x 1 850 mm (přehled formátů stroje Roland 900 viz tabulka).

Výběr tiskárny, kam bychom se mohli přijet na stroj v praxi podívat, byl tentokrát velmi jednoduchý. V Česku je pouze jediný tiskový stroj Roland 900, a to ve výrobním závodě společnosti SCA Packaging Česká republika, s. r. o., v Jílovém u Děčína. Společnost, dříve známá pod názvem Obalex, se stala součástí nadnárodního koncernu SCA (Svenska Cellulosa Aktebolaget). Šestibarvový stroj s lakovací jednotkou Roland 906 L ve speciálním formátu 6 B2 (maximální rozměr archu 1 020 x 1 420 mm) je v Jílovém v provozu rok a půl.

Standardní funkce
Tiskový stroj Roland 900 nabízí výrobce v konfiguraci se dvěma až osmi tiskovými jednotkami. Je standardně vybaven vakuovým systémem nakládání s automatickou korekcí pozice stohu. Nastavení nakladače a vykladače na formát papíru se provádí plně automaticky podle dat z řídícího pultu. Nakladač je vybaven kontrolou příchodu archu na přední náložky s možností korekce. Přední náložky lze dálkově nastavovat, ať už jednotlivě nebo jako celek. Tiskové věže mají standardně systém automatizované výměny tiskových desek PPL (Power Plate Loading) a řízení obvodového a axiálního registru. Diagonální registr je u tiskových strojů Roland řízen nakloněním předávacího transferteru. Dalším prvkem standardu je dálkové řízení barevnic RCI (Remote Controlled Inking) a systém automatického mytí barevníků. Pro zvýšení kvality tisku a snížení makulatury jsou tiskové věže vybaveny dělením barevníku při přerušení tisku (což snižuje nebezpečí přebarvení po rozjezdu), systémem oběhu barvy v barevníku zvyšujícím jeho stabilitu při nerovnoměrných odběrech barvy, dálkovým nastavení fáze roztěrových válců (kvůli odstranění nárůstu za kanálem) a nastavením axiálního pohybu jednotlivých nanášecích válců (z důvodu odstranění šablony). V oblasti vlhčících zařízení stroj disponuje keramickým duktorem pro zlepšení dávkování vlhčícího roztoku, systémem pro odstranění vodové šablony a systémem Delta pro odstraňování pecek z povrchu desky. Tento systém lze aktivovat kdykoliv při tisku. Pro zkrácení času přípravy jsou tiskové věže standardně vybaveny automatickým nastavením na sílu potiskovaného materiálu. Mycí zařízení barevníkových válců a kartáčová mycí zařízení ofsetových potahů a tlakových válců se ovládají pomocí programů řídících intenzitu mytí. U strojů této třídy je samozřejmostí ochrana formového, ofsetového a tlakového válce pomocí povrchové úpravy. Vykladač stroje je vybaven vzduchovými drahami s velmi pozvolným stoupáním, poprašovacím zařízením, žehličkou zadní strany archu a sací brzdou. K řízení stroje se používá decentralizovaný systém řízení, využívající rychlosti optických kabelů, který je schopen provádět paralelně několik úkonů. Řídící pult má normované osvětlení, možnost uložit až 5 000 zakázek a lze jím ovládat veškeré důležité funkce stroje. Ve standardu je také diagnostický systém, který stejně jako řídící pult komunikuje v češtině. Celý systém je předpřipraven na zapojení do firemní sítě.


Řídicí pult tiskového stroje

Variabilní opce
Tiskové stroje řady Roland 900 jsou svou variabilitou co se týká formátů a možných konfigurací uzpůsobeny k potisku široké škály materiálů. Tomu odpovídá i rozsáhlá možnost nadstandardních funkcí, které si zákazník může zvolit podle převažujícího způsobu využití stroje. Mezi opcemi, jež výrobce nabízí, jsou manuální nebo automatický non-stop nakladač a automatický nebo manuální non-stop vykladač, včetně systému Aupasys pro automatický přísun a založení materiálu do nakladače a transport od vykladače. Do nadstandardu je zařazeno i automatické mycí zařízení tlakového válce. Lakovací modul s rastrovaným válcem a komorovou raklí je vybaven manipulačním ramenem a doplněn prodlouženou dráhou vykladače. Možností je i dvojitý lakovací modul s dvěma mezisušeními, který enormně zvyšuje variabilitu různých možných variant zušlechtění. Výměna laku je usnadněna pomocí systému QCC (Quick Change Coating), umožňujícího během několika minut kompletně vyměnit vedení laku včetně komorové rakle. Sušení se provádí výkonným sušicím zařízením Roland Seccomatic. U formátu 6 lze stroj vybavit rubovou přítiskovou jednotkou, která je umístěna jako první tisková věž a tiskne zespodu na rubovou stranu archu. Barevníky mohou být v nadstandardu vybaveny temperací a automatickým systémem LCS (Low Coverage Stabilization), který se využívá pro stabilizaci barevníků při nízkém odběru barvy. Stroj lze doplnit přídavným zařízením na řezání potištěných archů. Předmětem nadstandardního řešení stroje je také jeho výroba a dodávka ve speciálních formátech 5 B1, 5 B2, 6 B1 a 6 B2. Součástí opcí je rovněž úprava stroje pro zpracování různých druhů vlnitých lepenek a ocelových plechů. Výrobce nabízí v nadstandardu známý systém Pecom, zajišťující integraci tiskového stroje do firemní sítě tiskárny s možností instalace software pro sledování stroje, předpřípravu a správu zakázek nebo zpracování dat ve standardu CIP3. V opcích je rovněž zařazeno provedení stroje s vyšším podstavcem 667, resp. 834 mm.


Detailní pohled na barevníkové válce tiskového stroje

Největší Roland
Technické řešení největšího archového stroje Roland vychází z celkové koncepce tiskových strojů z produkce společnosti MAN Roland. Předchůdcem tiskového stroje Roland 900 byl Roland 800, resp. Roland Ultra Photon. Stroj využíval pětiválcový systém, kdy na jednom tlakovém válci dvojnásobného průměru byly umístěny dvě tiskové jednotky. Pětiválcový systém má své výhody i nevýhody, podstatnou nevýhodou je předávání archu mezi tiskovými jednotkami pomocí vozíků umístěných na řetězech.
Po úspěšném uvedení tiskového stroje Roland 700 ve formátu B1 na trh se konstruktéři rozhodli i pro větší Roland 900 ve formátu B0 použít systém předávání archu mezi tiskovými jednotkami pomocí dvouramenného předávacího transferteru, který se osvědčil na “sedmistovce”. Roland 900 převzal s vylepšeními i další řešení odzkoušená na Rolandu 700. Podobný je nakladač, který nakládá papír vakuově, a také automatické vyrovnávání stohu, použití klasické nakládací hlavy poháněné kardanem a řešení transportních a zvedacích savek.
Nakladač se nastavuje automaticky, zadá-li obsluha tloušťku a formát materiálu. Nakládací hlava a náložky najedou automaticky na zadaný formát papíru. Obsluha dodatečně nastavuje pouze vzduch a přítlaky. Je-li stroj vybaven pro potisk vlnité lepenky, stává se boční náložka, která je běžně tažená, tlačnou. Přestavba zabere několik málo minut.
Tisková jednotka je principiálně podobná jako řešení použité na tiskovém stroji Roland 700. Jsou použity tlakové válce dvojnásobného průměru, šestnáctiválcové barevníky a stejný systém barevnic. Dálkové ovládání barevnice řídí samostatně regulovaná šoupátka. Patentované řídící zařízení barvy RCI zajišťuje přesné dávkování barvy pomocí lineárních šoupátek s kyvnými hroty a jemné nastavení taktu přenášecího válce barevníku. Přesnost barevníků se pohybuje v řádu 0,002 mm, což zaručuje při opakovaných zakázkách přesnou barevnou reprodukovatelnost.
Řešení tiskové jednotky zahrnuje dělení barevníků a další prostředky, které umožňují snížení makulatury.V nadstandardu se jedná především o patentovanou automatizaci systému LCS, zajišťující cirkulaci barvy v barevníku. LCS zamezuje přebarvení při tisku takových zakázek, kde dochází u některé barvy k minimálnímu odběru. Barva je odčerpávána nazpět do barevníku. Systém se používá i při přechodu ze zakázky na zakázku, kdy se přebytečná barva ze starého profilu, který neodpovídá nové zakázce, přečerpá zpátky do barevníku a nastaví se nový profil.
Nakládání a předávky jsou uzpůsobeny pro materiály o vyšší plošné hmotnosti. Roland 900 je jedním z mála strojů, který se bez větších úprav používá k potisku tenčích i silnějších plechů.
Základ stroje je konstruován tak, že osy tlakových a předávacích válců jsou téměř v rovině a při průchodu archu strojem dochází k minimálnímu namáhaní materiálu. Roland 900 se vyrábí rovněž v úpravě, kdy dokáže potiskovat i materiály silnější než 1,3 mm.
Podle zakázkové náplně tiskárny je možné doplnit stroj jedním nebo dvěma lakovacími agregáty. Lakování umožňuje zpracovávat vyšší rozsah zakázek a realizovat in-line zušlechťování např. parciálním lakováním, zlatým lakem apod. Zejména s dvojitou lakovací jednotkou lze zpracovávat speciální zakázky, jako je např. použití laku, který obsahuje kapsle s vůní apod. Stroj lze uzpůsobit pro použití UV barev a UV laků nebo jej lze vybavit pro tisk hybridní technologií.
Pro konfiguraci stroje, který se používá jenom pro tisk bez lakování, se využívá kratší vykladač, do něhož se zabudovává IR sušení. Prodloužený vykladač v případě stroje s lakovací jednotkou je vybaven kromě IR i horkovzdušným sušením. V případě hybridního způsobu lakování je použita kombinace IR, horkého vzduchu a UV sušení. Jedno mezisušení za poslední tiskovou jednotkou před lakovacím agregátem je nezbytností, výrobce doporučuje ještě jedno mezisušení, zejména pro případy tisku s vyšším množstvím barvy. Je-li stroj vybaven pouze pro UV technologie, pak se samozřejmě jedná jenom o UV sušení. Stroj se může vyskytovat také v konfiguraci pro předtisk běloby. V tom případě je jedno mezisušení za první tiskovou jednotkou.


Pohled přes barevníky šestibarvového tiskového stroje

Tiskový stroj Roland 900 může být vyroben v konfiguraci pro tisk jedné rubové barvy. Konstruktéři ustoupili od snahy otočit arch při průchodu stroje. Tiskový stroj v konfiguraci, která je nainstalována v tiskárně v Jílovém u Děčína, může potiskovat materiály od papírů o plošné hmotnosti 60 g/m2 až po vlnitou lepenku o tloušťce 1,2 mm. Jestliže by materiály měly procházet obracecím zařízením, muselo by se ustoupit od krajních gramáží. Náhradou může být rubová tisková jednotka, zařazená jako první za nakladačem. Tisková věž je umístěna obráceně směrem dolů. Uvedené řešení požadují v zemích Evropské unie především výrobci obalů, jelikož předpisy EU si vynucují poměrně velké množství informací, které musejí být na obalech uvedeny ve vztahu k bezpečnosti výrobku apod. Naproti tomu tvůrci obalů chtějí mít svoji krabici co nejhezčí. Východiskem je tisk návodů a dalších informací jednobarevně na vnitřní stranu obalu, což bylo hlavním důvodem, proč výrobce uvedl na trh stroj vybavený rubovou tiskovou jednotkou.
Společnost MAN Roland přicházela postupně s jednotlivými formáty v rámci řady strojů Roland 900. Po výstavě Ipex 2002 přibyly formáty 7 B a 8, jejichž koncepce již nekopíruje stroj Roland 700, ale využívá řešení použitých na stroji Roland 500. Konstrukční změny jsou zaměřeny na systém řízení, úpravy barevníků, inovace v oblasti designu apod. Účelem změn je snaha o zvýšení kvality tisku a schopnosti potiskovat silnější materiály v největších formátech. Tomu odpovídá i snížení maximálního tiskového výkonu z 13 tisíc archů za hodinu dosahovaného u formátů 4, 5, 6 a 7, včetně speciálních zvětšených formátů 5 B1, 5 B2, 6 B1 a 6 B2, na 12 tisíc archů v hodině u formátu 7 B a 10 tisíc archů/hod. v případě největšího formátu 8. “Jen pro srovnání – tlakový válec stroje Roland 900 ve formátu 8 sám o sobě váží asi 5 tun. Jeden tlakový válec je tak přibližně o 1,5 t těžší než celá jedna tisková jednotka stroje Roland 300,” uvedl ing. Marek Masopust z dodavatelské a servisní společnosti MAN Roland Praha.

Roland pro Obalex
Tiskový stroj Roland 906 L, instalovaný v závodě společnosti SCA v Jílovém, je plně zapojen do sítě PECOM – včetně propojení na pult systému Multi CCI 2D. Systém umožňuje připojení až osmi tiskových strojů. Nicméně i v případě jednoho stroje přináší Multi CCI 2D uživateli možnost provádět důkladnou kontrolu kvality tisku. Měřicí hlava se může pohybovat prostorově kdekoliv po archu. Kontrolní měrný proužek může být umístěn třeba systém provádí měření pomocí soustavy polopropustných zrcadel a filtrů. Výsledek je potom porovnán s požadovanými optickými hustotami nebo se vzorovým archem podepsaným zákazníkem. Následně jsou zjištěné rozdíly zobrazeny na displeji a tiskaři je nabídnuta možnost potvrzení automatické korekce. Veškerá měření jsou zaznamenána a slouží jako data pro protokol o měření kvality, který je vytištěn přímo na tiskárně umístěné v řídícím pultu.
Subsystém propojení stroje do firemní sítě se skládá ze čtyř základních modulů. První modul ServerNet, instalovaný na samostatném počítači, slouží k propojení stroje s firemní sítí a jako místo, kde se ukládají a zálohují zakázky. Druhým modulem je JobPilot, který už lze instalovat kdekoliv na počítači uvnitř firemní sítě a slouží jako prostředek pro předpřípravu a vzdálenou správu dat na ServerNetu. Díky této architektuře sítě je zákazník nucen investovat jen do jednoho počítače a zbytek se už odehrává v jeho vlastní síti. “Naším cílem není, aby se zákazník musel dovybavovat počítači a softwarem, ale umožnit propojení s tím, co již v podniku je,” uvedl ing. Masopust. Modul PressMonitor slouží managementu firmy jako kontrolní subsystém, který poskytuje informace o stavu zakázky, spotřebě makulatury apod. Graficky znázorňuje průběh směny a umožňuje kontrolu tiskařů např. na noční směně. Další modul, jímž je systém řízení vybaven, je PrepressLink, umožňující načítat data ve standardu CIP3. Modul pro CIP4 se v současné době testuje a je součástí rozsáhlého propojení na informační systémy tiskáren s možností dodávat data pro skladové hospodářství, následné kalkulace apod.
Tiskový stroj Roland 906 L pro závod v Jílovém byl kontrahován v provedení zaměřeném prioritně na potisk obalových materiálů. Šupinový nakladač archů Roland-Mabeg s nosnou deskou stohu ve sníženém provedení usnadňuje přesné předávání archů pomocí nuceně řízeného pohonu předchytače. Nakládací buben je osazen vyměnitelnými hroty chapačů. Centrální výškové nastavení uložení chapačů na různé tloušťky materiálů se provádí z řídícího pultu.
Automatický systém výměny tiskových desek PPL s elektronickou kontrolou je uzpůsoben tak, že desky jsou po odepnutí téměř rovné a lze je používat pro opakované zakázky. Vícenásobné používání desek je ale limitováno více faktory. S ohledem na vlastnosti potiskovaného materiálu, kvalitu desky a druh povrstvení, způsob zacházení s deskou a podmínky její archivace je možné tiskovou desku použít čtyři- až sedmkrát.
Stroj Roland 906 L je vybaven čisticím zařízením archů Oxy-Dry včetně vysoce výkonného odsávacího ventilátoru s připojeným odlučovačem prachu. V nakladači je zabudován ionizátor Kersten. Ve vykladači je místo sériového Grafixu poprašovací zařízení Weko. Infračervené teplovzdušné zařízení Roland Seccomatic pro barvy a disperzní laky sestává z pěti infračervených segmentů s dvojí úrovní reflektorů, vždy se dvěma krátkovlnnými nebo středněvlnnými infračervenými zářiči a s pozlaceným povrchem na zadní straně.


Vysoký vykladač umožňující vyložit stoh vysoký 1 856 m

Od léta 2001
Rozhodnutí o nákupu stroje Roland 906 L v provedení zaměřeném na potisk obalových materiálů pro závod v Jílovém padlo v únoru 2001. Hned poté začala v závodě příprava na instalaci nového stroje. V hale, kde nyní tiskový stroj Roland 906 L pracuje, byl předtím lakovací stroj. Lakovalo se separátně, protože starší stroje nebyly vybaveny lakovacími jednotkami. Stavební přípravu zajistila tiskárna a v květnu 2001 byl Roland 906 L přivezen na šesti kamionech z výrobního závodu v Německu. Instalaci prováděli pracovníci české a rakouské pobočky společnosti MAN Roland.
Konfigurace se šesti tiskovými jednotkami a lakovacím agregátem byla zvolena s ohledem na růst požadavků na kvalitu obalů za strany zákazníků. “Investice přišla za pět minut dvanáct,” říká Jiří Huček, ředitel závodu v Jílovém. Před pořízením nového stroje pracoval závod s pětibarvovou Planetou a čtyřbarvovým Rolandem ve velkém formátu. První stroj tiskl ve čtyřsměnném a druhý ve dvousměnném provozu. Firma měla se staršími stroji problémy, hlavně kvůli udržení kvality tisku během celé zakázky. Nyní zvládají ve třech směnách na novém stroji stejný objem zakázek, jako před tím v šesti směnách. Úspora se projevila v počtech pracovníků, ve mzdách apod. Kvalita tisku je na nesrovnatelně vyšší úrovni.
Podstatně se snížily přestavbové časy a zvedla se produktivita. Tiskové desky připravuje firemní studio Spektro. Zároveň se pomocí skeneru přenesou data z tiskové desky na job kartu. Po založení tiskových desek a vsunutí karty je zakázka z 80-85 % nastavena. Navíc je hodně zakázek opakovaných. Jestliže se dodrží nezměněné podmínky, jako je stejná lepenka, shodné barvy apod., je záruka, že potištěný obalový materiál má totožnou kvalitu.
Během rok a půl trvajícího provozu nastaly jenom minimální poruchy. “Zpravidla se jednalo o banality,” uvedl Jiří Huček. Před uvedením stroje do provozu mělo vedení firmy obavy, jak hlavně starší tiskaři zvládnou přechod na novou techniku. Podle vyjádření ředitele Hučka byl ale průběh hladší, než očekávali. Tiskaři měli dostatek času na zapracování. Pomoc ze strany společnosti MAN Roland hodnotí Jiří Huček jako perfektní. Tiskaři se vystřídali na školení u německého výrobce a další fázi seznamování se strojem Roland 900 absolvovali v německé tiskárně přímo u stejného stroje. Po nainstalování stroje v závodě v Jílovém probíhalo ještě další zaškolování za přítomnosti tiskového instruktora firmy MAN Roland.
Celková doba instalace stroje zabrala dodavateli 6-7 týdnů. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo v roce 2001 shodou okolností těsně před celozávodní dovolenou. Během ní si ještě tiskaři “hráli se strojem a nikdo je nehonil. Po dovolené jsme rozdělili lidi na tři směny a všechno začalo úplně normálně fungovat,” shrnuje start největšího archového stroje Roland v České republice ředitel závodu v Jílovém. A dodává, že investici si mohli dovolit pouze díky tomu, že se stali součástí skupiny SCA.

Obaly v menších dávkách
Vedoucí výroby Zdeněk Spodniak potvrzuje, že se také “obaláři” setkávají častěji než dříve s požadavky na “krátké série”. Potisk obalů se samozřejmě musí přizpůsobit požadavkům zákazníků. Tiskový stroj Roland 906 L pracuje na tři směny. Za 24 hodin zpracuje 20 až 25 zakázek. Pokud se používají pouze základní barvy, je změna zakázky otázkou cca 20 minut. Při použití dodatkových barev zabere změna zakázky včetně výměny desek 40 minut. V porovnání s Planetou, kde kompletní přestavba trvala i čtyři hodiny, musí být vedoucí výroby samozřejmě spokojen, ale přesto by z důvodu produktivity přivítal více “velkých sérií”.
Z pohledu vedoucího výroby nebyly se strojem během roku a půl žádné problémy. “Většinou se jednalo jenom o malé porodní bolístky,” říká Zdeněk Spodniak. Servis zajišťuje pobočka MAN Roland Praha. Tiskárna nemá zásadní výhrady, ale vedoucí výroby si myslí, že by pomoc servisu mohla být rychlejší, už s ohledem na to, o jakou zakázku se jednalo. Výroba a potisk obalů se musí přizpůsobit požadavků zákazníků a nemůže čekat. Závod má také vlastní údržbu a elektrotechniky.
Stroj je schopen potiskovat papír už od 60 g/m2. V tiskárně zkoušeli tisk vánočních balicích papírů, ale příliš se jim nedařilo. Proto také požádali o pomoc tiskového instruktora. Při zkušebním provozu se totiž tisklo bez problémů na všechny gramáže, které jsou v technických podmínkách stroje. Vlastní parketa tiskového stroje Roland 900 však spočívá v potisku obalových materiálů, kde žádné potíže nenastávají. Maximální používaná gramáž je 500 g/m2. Nejčastěji tisknou na materiály s plošnou hmotností od 210 do 250 g/m2.
Technicky možná rychlost tisku na stroji Roland 906 L je 13 tisíc archů za hodinu. Je ovšem závislá na řadě faktorů, jako je použitý materiál, tištěný motiv, směr běhu kartónu, pevnost v ohybu, formát apod. V praxi je obvyklá rychlost tisku u těžších materiálů maximálně do 9 500 archů v hodině.
Tiskárna zaznamenává nárůst požadavků na zušlechťování produktů UV lakováním. Stroj Roland 906 L instalovaný v Jílovém není vybaven pro technologii UV lakování. Závod ani o použití stroje pro UV technologie neuvažoval. UV lakování se provádí na starším repasovaném stroji Roland upraveném pro UV lakování.

Roland 900 – tiskové formáty
Označení formátu Maximální formát archu
4 820 x 1 130
5 890 x 1 260
5 B1 840 x 1 300
5 B2 965 x 1 300
6 1 000 x 1 400
6 B1 1 020 x 1 420
6 B2 1 020 x 1 420
7 1 120 x 1 620
7 B 1 200 x 1 620
8 1 300 x 1 850

Roland Mirage
Tiskový stroj Roland 906 L obsluhují vždy dva tiskaři a dvě pomocnice. Tiskař Václav Blímel oceňuje, že firma i dodavatel jim poskytli dost času, aby “v pohodě” zvládli nový stroj. Na rozdíl od dřívějšího vybavení tiskárny je na Rolandu 906 L většina funkcí automatizovaná nebo alespoň maximálně usnadněná. Na ruční práci toho moc nezbývá, v podstatě se jedná o obsluhu nakladače a vykladače a přípravu tiskových desek na automatické zavedení. Doplňování barev CMYK, speciálních barev i laku probíhá pomocí čerpadel automaticky. Ze sudů po 200 kg jsou barvy rozváděny přímo do barevníků tiskových jednotek. Automatický systém hlídá výšku hladiny a také hlásí, když barva dochází. Automatické myčky fungují dobře, ale občas je nutné i ruční přemytí. Václav Blímel pracuje na tiskovém stroji od počátku. “Někdy se vyskytnou nějaké problémy, ale nic podstatného, co by nás zdržovalo,” odpovídá na otázku, s jakými závadami se setkal. Přechod z horšího na lepší technické vybavení tiskaři obvykle přirovnávají k Trabantu a Mercedesu. Václav Blímel volí ještě expresivnější vyjádření a říká, že změna kvality a stylu práce při přechodu ze starých strojů na Roland 906 L je jako “přesednout z dvojplošníku do stíhačky Mirage”.

Roland 906 L
Maximální formát archu 1 020 x 1 420 mm
Minimální formát archu 600 x 850 mm
Maximální tisková plocha 1 010 x 1 420 mm
Minimální tisková plocha 590 x 850 mm
Počátek tisku 85 mm
Tisková deska 1 165 x 1 430 mm
Výška stohu nakladače 1 856 mm
Výška stohu vykladače 1 856 mm
Maximální tiskový výkon 13 000 archů/hod.
Potiskovaný materiál 60 g/m2 až 1,2 mm
Rozměry stroje (š x v x d) 4 650 x 3 166 x 19 588 mm

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný