Tiskový stroj Rominat B3

1395

Grafostroj Czech a. s. Cvikov představuje nový ofsetový stroj Rominat B3. Novinka měla premiéru na výstavě Polygraphinter, která se uskutečnila v Moskvě ve dnech 18.-22. listopadu 2002. Akciová společnost Grafostroj Cvikov prošla v loňském roce konkursem. Nyní se chce pod novým vlastníkem, kterým je společnost Morton Trade a. s. z Teplic, s novým jménem Grafostroj Czech a. s. a inovovaným výrobkem Rominat B3 vrátit na trh ofsetových tiskových strojů v nejmenším formátu. Grafostroj předpokládá, že s novým strojem naváže na dlouholetou úspěšnou tradici výroby maloformátových tiskových strojů.

Připomeňme si, že strojírenský podnik ve Cvikově vstoupil mezi výrobce ofsetových strojů ještě jako součást Adamovských strojíren s tiskovým strojem Adast Dominant 414 ve formátu B4. Po osamostatnění v rámci procesu privatizace v roce 1993 vyráběl už jako Grafostroj Cvikov stejné stroje pod označením Rominat B41. Firma později rozšířila formát vyráběných tiskových strojů z B4 na A3, když uvedla na trh stroj Rominat A3. Celkově vyrobila více než 500 maloformátových tiskových strojů, které se ze Cvikova vyvážely převážně na západoevropské trhy, například do Holandska, Německa, Itálie, Španělska, Švýcarska a Rakouska. Kromě maloformátových ofsetových strojů pokračuje ve Cvikově výroba známých Grafopresů včetně zlatiček.

Nový Rominat B3
Tiskový stroj Rominat B3 patří do kategorie jednobarvových maloformátových ofsetových strojů. Je vhodný k potisku poměrně široké škály tiskovin od nejjednodušších až po náročnější vícebarevné tisky. Jako potiskovaný materiál mohou být použity všechny druhy papírů. Při použití hlazených papírů lze na stroji potiskovat i plné plochy. Stroj je rovněž vhodný pro potisk dopisních obálek.
Při inovaci typové řady a vývoji nového stroje Rominat B3 využili konstruktéři zkušeností se strojem Rominat A3, který byl postaven na konstrukčním základu dříve vyráběných strojů ve formátu B4. Jak uvedl ing. Miroslav Hokr, vedoucí konstrukčního rozvoje Grafostroje, ve vymezeném prostoru daném konstrukčním pojetím strojů ve formátu B4 se podařilo u předchozího typu vyřešit změnu formátu z B4 na A3 a v případě nejnovější inovace až na B3.
Základní koncepce zůstává podobná té, která byla zvolena již u stroje Rominat A3. Převzaly se samozřejmě osvědčené prvky. Příkladem může být předchytač, který je ve srovnání s původními vzory postaven na jiné koncepci. Nový typ kyvného předchytače napomáhá k rychlejšímu odbavení archu. Zúžení kanálu tlakového válce umožňuje rozšíření archu do formátu B3+.
Stroj se stává robustnějším. Konstruktéři přehodnotili řešení náhonu. Vzhledem k tomu, že se nově definovaly některé poměry týkající se náhonu, došlo k zesílení náhonových kol. Náhonová kola jsou vybavena šikmým ozubením s 15° úhlem záběru.
Už Rominat A3 byl poháněn pomocí frekvenčního měniče. Tato alternativa byla použita i pro nový stroj. I z hlediska celkového příkonu se stroj řadí mezi zařízení s menšími nároky, aby byl i z tohoto pohledu přístupnější pro malé tiskárny. Celkový příkon 3,3 kW je složen z příkonu vlastního náhonu stroje v rozsahu 1,5 kW, příkonu kompresoru, jenž vyžaduje také 1,5 kW, a příkonu poprašovacího zařízení – 0,3 kW.
Grafostroj vyráběl v minulých letech ve spolupráci s dánskou firmou Etipol tiskové jednotky, které byly odvozeny od cvikovských ofsetových strojů. Dánská firma montuje ofsetové tiskové stroje zaměřené na tisk etiket. Na těchto jednotkách byl odzkoušen náhon barevníku pomocí ozubených řemenů. Uvedené řešení náhonu použili konstruktéři i v případě stroje Rominat B3. Barevník sestává z osmnácti válečků, z toho jsou tři navalovací. Došlo k úpravám 24-zónové barevnice, která zůstává mechanicky řízená, ale bude vybavena děleným nožem. Soustava vlhčení je složena ze šesti válečků. Stroj je zatím vybaven klasickým vlhčením, ale připravuje se i vlhčení filmové.

Nakladač a dopravník archů
Nakladač je založen na klasické koncepci šupinového nakládání. Rominat B3 zůstává u jednosystémové nakládací hlavy. Prototyp je osazen dvěma nakládacími savkami, připravuje se verze se čtyřmi savkami. Při nakládání archů je papír nastohovaný na nakládacím stole rozfukován proudem vzduchu z hmatadla a zadních rozfuků. Arch je uchopen teleskopickými savkami ze zadní strany a na vzduchovém polštáři nesen k přebíracím kladkám dopravníku. Následně pásy dopravníku přivedou arch k čelním náložkám. Při pohybu archů na dopravníku je možno regulovatelným spodním přisáváním zabezpečit jejich lepší stabilitu Po srovnání boční náložkou převezmou vyrovnaný arch kyvné předchytače, které arch předají chapačům tlakového válce.
Vlastní nakládací stůl je výměnný a může být použit i jako stůl odkládací, který slouží k nastohování potiskovaného materiálu. Stůl je ovládán válečkovými řetězy a veden na dvou vodících lištách. Do nakladače mohou být vloženy i dva stoly pod sebe. Z horního stolu jsou archy odebírány do stroje, přičemž na dolním stolu lze během tisku připravovat již druhý stoh papíru. Při vícebarevném tisku je možno převážet náklad z vykladače do nakladače a tisknout další barvu bez překládání stohu. Nakládací stůl se zvedá nebo spouští ručně. Během tisku je stůl automaticky zvedán při spolupráci hmatadla nakládací hlavy a zařízení pro zvedání v závislosti na odběru archů papíru ze stohu. Správnou čelní polohu stohu papíru na nakládacím stole zajišťují lišty, upevněné na čelním plechu, a v horní části stohu sklopné dorazy. Boční poloha stohu je zajištěna rovnači. Stroj je vybaven kontrolou dvojího naložení archu. Detektor dvojarchů je umístěn na výklopné trubce dopravníku a pracuje na ověřeném principu elektrického kontaktu. Samozřejmě nechybí elektromechanická kontrola archů na čelních náložkách.

Vykladač
Řetězový vykladač je vyřešen klasicky. Potištěné archy jsou od chytačů tlakového válce přebírány chytači řetězového vykladače. Vyváděné archy jsou pouštěny na odkládací stůl, kde jsou stohovány pomocí bočních rovnačů a zadního rovnače. Bezpečné vyjmutí kontrolního archu je usnadněno pomocným ramenem.
Vzduchový rozvod zabezpečuje rozvedení vzduchu k jednotlivým funkčním místům, tj. k nakládací hlavě a vykladači. Vzduchový agregát sestává z elektromotoru a kompresoru, které jsou upevněny na společném rámu. Agregát je možné umístit zejména z důvodu snížení hlučnosti i do místa, které je vzdáleno od stroje. Jako zdroje vzduchu lze používat i agregáty od jiných výrobců, za předpokladu stejných výkonnostních a připojovacích parametrů.

Přídavná zařízení
Ke stroji bude možné přiobjednat přídavné válce barevníku, poprašovací zařízení PZ 870 a přídavné zařízení pro tisk obálek. Konstrukce PZ 870 vychází z poprašovacích zařízení, která se již dříve ve Cvikově vyráběla. Na stroji je možno potiskovat běžné druhy dopisních obálek podélně i křížově lepených. Nejmenší formát obálek je 110 x 148 mm. Na nakladač je jich možno naložit až 400 kusů. Stroj bude vybavován systémem upínání tiskových desek podle přání zákazníka.

Výroba doma i v kooperaci
K výrobnímu zajištění nového stroje předpokládá společnost Grafostroj kromě svých kapacit i využití externích kooperací. Dodavatelsky se zajišťuje výroba bočnic a povrchová úprava tiskových válců, tzn. pochromování tlakového válce a plazmatická úprava formového a ofsetového válce. V případě válečků se vyrábí ve Cvikově kovový základ, pogumování se zabezpečuje externě. Také výroba rozvinutých tvarů krytů je zajišťována v kooperaci. Mechanické dokončení a lakování krytů probíhá ve Cvikově. Design a kombinaci pastelových barev, v nichž stroj Rominat B3 putoval ke své premiéře do Moskvy, navrhovali technici Grafostroje sami.

Ovládací panely
Řízení stroje se provádí pomocí ovládacích prvků umístěných na nakladači a vykladači. Centrální panel, který soustřeďuje hlavní ovládací prvky, je umístěn na levé straně stroje při pohledu od vykladače. Počet potisknutých archů při tisku zaznamenává počítadlo umístěné na centrálním panelu, které je možné podle potřeby vyřadit z funkce. Elektromechanické počítadlo s předvolbou pracuje po zapnutí stroje do tlaku při průchodu archů strojem. Jsou možné tři režimy jeho práce. Jedná se o zaznamenávání počtu vytištěných tisků nebo práci s předvolbou, kdy je potištěn pouze předvolený počet archů, anebo je impuls pro počítadlo přerušen.
Z pohledu tiskaře se jedná o klasický maloformátový ofsetový stroj s tradičním způsobem ovládání. Většina prvků je řízena elektromechanicky. Na stroji Rominat B3 se používají osvědčené prvky dřívějších strojů ze Cvikova. Tiskař dostane stroj, který v zásadě zná z dřívějších produktů Grafostroje nebo i konkurenčních výrobků v této třídě.

Cílové trhy
Podle vyjádření obchodního ředitele Grafostroje Czech, pana Oldřicha Gajdoše, chce výrobce zůstat v přiměřených nákladových relacích, aby cena stroje byla na trhu konkurenceschopná. Grafostroj Cvikov má v úmyslu s novým strojem oslovit především menší a začínající tiskárny. Společnost poslala na výstavu do Moskvy prototyp a hned po návratu stroje z výstavy bude zahájena výroba ověřovací série. Domácí premiéra se odehraje na výstavě Embax-Print 2003, kde se budou moci se strojem seznámit zákazníci z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Na trh budou stroje uvedeny v příštím roce.
Ovšem už v předstihu seznamuje Grafostroj Czech s novým strojem zejména tiskárny z regionu. Výrobce s nimi konzultoval již předem své záměry při vývoji stroje. V závěrečné fázi přípravy prototypu se podíleli na průběhu tiskových zkoušek. Grafostroj rovněž připravuje den otevřených dveří.
Segment trhu, na který se chce Grafostroj s novým strojem zaměřit, je tvořen menšími tiskárnami, které začínaly s malými repasovanými nebo překupovanými stroji a nyní se ohlížejí po zařízení, jímž by svoji tiskovou kapacitu obnovily. Dalšími zákazníky by podle předpokladů výrobce mohly být i větší tiskárny, jež potřebují doplnění kapacity pro jednodušší tisky. Uvedením stroje Rominat B3 vychází výrobce vstříc požadavkům trhu, který dává přednost formátu B3. Cena pro tuzemský trh ještě nebyla stanovena, ale dá se předpokládat, že se bude pohybovat mezi cenami, za něž se prodávají tiskové stroje Adast 315 a Adast Dominant 516.
Ze zahraničních trhů se Grafostroj chce zaměřit hlavně na Rusko, a proto se také první veřejná prezentace uskutečnila právě na veletrhu v Moskvě. Na ruském trhu je společnost Grafostroj Czech zastupována firmou Izoprint z Petrohradu, která mj. prodává stroje Ryobi. Izoprint již zahájil na ruském trhu marketingovou a reklamní kampaň, týkající se stroje Rominat B3. Cílovými trhy mají být také Polsko a další země střední a východní Evropy.

Rominat B3
Maximální formát archu 381 x 520 mm
Minimální formát archu 110 x 148 mm
Maximální tisková plocha 370 x 515 mm
Plošná hmotnost papíru 30-350 g/m2
Maximální tloušťka papíru 0,4 mm
Maximální tiskový výkon 10 tis. archů/hod.
Výška stohu nakladače 940 mm
Výška stohu vykladače 420 mm
Rozměr tiskové desky 0,15 x 415 x 521 mm
Rozměr ofsetového potahu 1,9 x 472 x 524 mm
Celkový příkon 3,3 kW, (3 PEN 230/400 V, 50 Hz)
Rozměry stroje (d x š x v) 1 610 x 1 160 x 1 510 mm
Hmotnost stroje 910 kg

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný