Třičtvrtěautomaty – Magra 21 a 22

660

Nebývá zvykem, aby v tak malém státě, jako je Česká republika, bylo větší množství výrobců tiskových strojů. A přesto se u nás můžeme setkat nejenom s výrobou ofsetových tiskových strojů, ale i strojů sítotiskových. Ostatně o prvních sítotiskových poloautomatech vyrobených firmou Servis Centrum jsme podrobněji informovali již v čísle 11/2001. Tehdy jsme slibovali, že tato brněnská firma, zabývající se nejenom výrobou strojů, ale především prodejem spotřebního materiálu pro sítotisk, připravuje zcela nové provedení stroje, tentokrát však ve třičtvrtěautomatické verzi, které bude označeno jako Magra 21 a 22.

A právě tato dvě nová provedení sítotiskového stroje byla v nedávné době uvedena na český trh. Nové stroje Magra 21 a 22 vycházejí z osvědčené konstrukce již vyvinutých poloautomatů, a tak zde najdeme několik základních shodných prvků. Tím prvním je robustní stavba celého stroje, jež se neskládá z jednotlivých šroubovaných dílů, ale je tvořena jedním svařeným rámem. Výhodou této robustní konstrukce je především stabilita tisku, nutná pro soutisk, a to i při tisku na silné materiály. Pomocí Magry lze totiž potiskovat desky až do maximální tloušťky 25 mm nebo maximální plošné hmotnosti 2 500 g/m2. Nezměněn zůstal i samotný sítotiskový princip, kde je využito stolu s vodorovným zdvihem tiskové formy. Tento princip je sice dražším a náročnějším řešením, než je sklopný systém, na druhou stranu ale také výrazně kvalitnějším, co se týče soutisku; to platí i u strojů staršího data výroby. Oba nové stroje jsou standardně vybaveny elektropneumatickým zdvihem těrky a předtěrky, podobně jako u předcházejících modelů, dále je možné například regulovat přítlak, nastavení předního i zadního odtrhu, stejně jako intenzitu vakua na nakládacím stole.


Velkých změn doznal především ovládací panel, který je vybaven programovatelným logickým automatem Simatic. Mezi největší změny pak patří především možnost ukládání jednotlivých nastavení

Čím je tedy Magra 21 a 22 nová? Především tím, že jde o první třičtvrtěautomat vyrobený u nás. U původní Magry 11 totiž tiskař založil potiskovaný substrát na stůl, na nějž byl po jeho usazení přichycen pomocí vakua. Celý stůl se poté posunul pod tiskové síto, provedl se tisk a stůl se posunul nazpět k tiskaři. Ten pak musel odebrat potištěný materiál a předat jej k dalšímu zpracování.

U nové Magry je již tento postup pozměněn. I zde dojde k založení archu na stůl s pneumatickými kovovými náložkami, které je možné libovolně vysouvat podle velikosti zpracovávaného formátu. Následně je substrát přisát vakuem a celý stůl posunut pod tiskový rám s upnutým sítem. Po provedení tisku jsou však kovové náložky automaticky sklopeny a jednotlivé archy jsou zachyceny speciálními chytači za nakládací hranu a posunem stolu jsou z něj staženy na pásy pod pojízdným stolem. Při posunu tiskového stolu s dalším archem je pak arch na pásech posunut na dopravník sušicího tunelu, umístěného za sítotiskovým strojem. Standardně jsou sítotiskové stroje Magra 21 a 22 dodávány se sušicími tunely vyráběnými ostravskou společností Aeroterm. Tyto tunely mohou být ve dvou základních provedeních. Prvním jsou horkovzdušné tunely o dvou až třech polích, které jsou využitelné pro většinu sítotiskových barev. Druhou variantou jsou potom speciální UV sušicí tunely, umožňující sítotiskovým tiskárnám aplikovat tiskové barvy vytvrditelné pomocí UV záření. Stroje je možné pochopitelně používat i jako poloautomaty, čehož se využívá především u materiálů blížících se mezním hodnotám tloušťky a plošné hmotnosti. Výrobce totiž uvádí, že automatického vykládání jde použít u materiálů, jejichž tloušťka nepřesahuje 5 mm, nebo jejichž plošná hmotnost je v rozmezí od 80 do 1 500 g/m2.


Celkový pohled na linku tvořenou sítotiskovým třičtvrtěautomatem Magra 21 a sušicím tunelem s odváděním výparů

Ovládání stroje
Zcela novým prvkem třičtvrtěautomatu Magra je přepracovaný ovládací panel. Jeho srdce tvoří nyní logický automat Simatic, vyráběný společností Siemens, který nabízí nové možnosti v oblasti ovládání celého sítotiskového stroje. Na samostatném pultu nalezneme několik základních skupin ovládacích prvků. V jeho spodní části se nacházejí čtyři elektropneumatické přepínače, ovládající podtlakové sání nakládacího stolu, zapínání zadního vykládání, sušení a také vlastní chod těrky a předtěrky. Kromě těchto přepínačů můžeme v levé části panelu nalézt dvě skupiny servisních tlačítek, ovládající těrkový systém a nakládací stůl. V pravé části je umístěno tlačítko startu a také hlavní vypínač se stop tlačítkem.
Samostatnému pultu pak vévodí panel Simatic s dvouřádkovým displejem. Zde je možné nově provádět veškerá tisková nastavení, především pak nastavování jednotlivých prodlev a rychlosti těrky a předtěrky. Tyto rychlosti se nastavují podle druhu aplikace, viskozity tiskové barvy apod. Kromě toho je zde umístěna také počítadla tisků. První uvádí množství tisků v konkrétní zakázce, druhé počítadlo je pak servisní, kde se uvádí počet provozních taktů. Velkou novinkou je pak také možnost ukládání jednotlivých nastavení. Zatímco u původní Magry 11 bylo možné využít pouze jednoho základního nastavení a všechna ostatní bylo nutné provádět opětovně před započetím zakázky, nyní je možné využít jednu z pěti paměťových pozic, do nichž lze speciální nastavení uložit. Toho lze využít především u pravidelně se opakujících zakázek, což výrazně zrychluje přednastavení tiskového stroje. Kromě toho lze sítotiskový stroj kdykoliv přepnout zpět do servisního přednastavení.
Po zapnutí stroje je celé zařízení automaticky přepnuto do servisního módu, v němž se dá krokově seřizovat celý tiskový proces. Teprve poté lze přepnout stroj do tiskového módu, v němž je celý chod stroje již řízen automaticky. V případě potřeby pozastavit tiskový proces je možné využít nožního pedálu, který stroj zastaví, ale ponechá jej v tiskovém módu.


Detailní pohled na chytače, které po tisku zachytí nakládací hranu potiskovaného substrátu

Výrobce Magry nezapomněl ani na bezpečnostní prvky, proto se u nového modelu můžeme setkat s bezkontaktním systémem či dvojitou elektronickou závorou, která je umístěna v prostoru, kam se vrací stůl po tisku. Pokud by tak například pracovník vstoupil do tohoto prostoru, stroj se okamžitě zastaví a přepne do servisního režimu. Nově je nainstalováno také propojení ovládacího systému na sušicí tunel. V případě jakékoliv závady na tunelu tak dojde k automatickému přepnutí vykládání, takže nová Magra pracuje jako poloautomat. Mezi bezpečnostní prvky můžeme také řadit odsávání výparů z barev. Samotný sítotiskový stroj je totiž možné dovybavit odsáváním, svedeným do sušicího tunelu, odkud jsou všechny výpary centrálně odváděny mimo tiskový sál.


Takto se během tisku zasunou chytače do výřezu na podtlakovém tiskovém stole stroje Magra 21

Sítotiskové stroje Magra jsou určeny pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartónů, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, ale také například plechu a plechových panelů, nebo pro výrobu plošných spojů a fóliových klávesnic pro elektroniku. Magra 21 umožňuje tisk v maximálním tiskovém formátu 760 x 1 070 mm, Magra 22 pak ve zvětšeném formátu 880 x 1 250 mm. Maximální velikost rámu je pak 1 200 x 1 390 x 40 mm u Magry 21 a 1 350 x 1 590 x 40 mm u Magry 22. U obou modelů došlo také k zvýšení produktivity. Zatímco větší stroj pracuje maximální rychlostí 550 taktů za hodinu, u menšího provedení je rychlost zvýšena až na 700 taktů za hodinu.

Magra 21 Magra 22
Tiskový formát 760 x 1 070 mm 880 x 1 250 mm
Maximální velikost rámu 1 200 x 1 390 x 40 mm 1 350 x 1 590 x 40 mm
Rozměr tiskového stolu 1 000 x 1 250 mm 1 100 x 1 450 mm
Maximální rychlost tisku 700 taktů/hod. 550 taktů/hod.
Rychlost těrky 0,1-1,2 m/s 0,1-1,2 m/s
Příkon stroje 1,87 kVA 1,95 kVA
Spotřeba stlačeného vzduchu cca 10-12 l/min. cca 25-30 l/min.
Hmotnost stroje 510 kg 620 kg
Rozměry:
Maximální délka stroje 2 350 mm 2 550 mm
Šířka 2 000 mm 2 200 mm
Maximální výška stroje 1 850 mm 1 850 mm
Výrobce SERVIS CENTRUM, s. r. o. SERVIS CENTRUM, s. r. o.
Internet ww.sc-brno.cz ww.sc-brno.cz

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma