Tuzemský trh s papírem – jaký byl a kam směřuje

1125

Papír ve svých nejrůznějších podobách, za všechny uveďme alespoň třeba novinové papíry, běžné grafické papíry, papíry ilustrační, obalové, speciální, kartony a lepenky, je a zřejmě i do budoucnosti zůstane pro naprostou většinu všech možných druhů tiskáren tou nejzákladnější surovinou.

Někdo by možná mohl namítnout, že se v obalovém průmyslu na úkor papíru stále více prosazují různé druhy fólií z plastických hmot, které mají efektnější vzhled, větší pevnost a trvanlivost a nabízejí širší paletu možností z hlediska grafického zpracování. Ano, to je pravda, ale z hlediska celkové spotřeby je jejich podíl na trhu ve srovnání s papírem stále ještě velice malý, a navíc tu hrají svoji roli i ekologické aspekty jejich likvidace po použití, která je mnohem složitější a nákladnější. Zkrátka, papír hraje nejenom v tiskařském průmyslu, ale i v životě celé lidské společnosti jako takové velice významnou roli. A protože jeho výroba i odbyt jsou nutně ovlivňovány různými faktory a procházejí nejrůznějšími výkyvy, které jsou zejména pro tiskárny významné a důležité, obrátili jsme se na přelomu končícího roku 2003 a začínajícího roku 2004 na zástupce několika výrobců a distributorů papíru se dvěma anketními otázkami, jimiž jsme chtěli současný stav v této oblasti postihnout:

 1. Zaznamenali jste v uplynulém roce 2003 nějaký výrazný nárůst nebo propad zájmu o určitý druh papíru?
 2. Jaké vývojové trendy budou podle vašeho názoru ovlivňovat výrobu a prodej papíru v roce 2004?

Celkem jsme oslovili zástupce třinácti nejvýznamnějších firem působících na našem trhu, ale v tom známém a pověstném předvánočním a novoročním shonu zdaleka ne všichni našli čas na naše otázky odpovědět. Proto vám předkládáme názory alespoň pěti z těch, kteří nám odpovědi poskytli.


Viktor Tecl, Europapier – Bohemia, spol. s r. o.

 1. K určitému pohybu některých položek došlo v loňském roce prakticky ve všech čtyřech našich divizích. Ceny papíru byly totiž rekordně nízké, dalo by se říci, že dosáhly historického minima. Padly tak vžité zásady, že použití některých kvalitnějších druhů papíru pro určité typy zakázek je luxusem. V závislosti na tom, jak ceny některých druhů papíru klesaly, začali například někteří zákazníci pro použití do kopírek nahrazovat dosud používané papíry nižších kvalit papíry ofsetovými a křídovými, jež se dostaly na prakticky srovnatelnou cenu. Díky tomuto poklesu cen se některé produkty, které byly dlouhodobě pro určitý typ použití relativně „nedostupné“, protože by to bylo zbytečným luxusem, najednou staly vítaným vylepšením a ozvláštněním. Samozřejmě se ale nejednalo o nějaké radikální změny, třeba že by se prodej křídového papíru zvedl o 50 % a odbyt ofsetového papíru se zcela zastavil, to ne. Každý pohyb v prodeji totiž závisí nejenom na poptávce zákazníků, ale i na obchodní taktice výrobců a distributorů – to znamená, že co je třeba prodat, se zvýhodní, a naopak.
 2. Prakticky u všech rozhodujících evropských výrobců papíru se v loňském roce projevovala zajímavá tendence inovování jejich strojových parků a skupování dalších papíren, hlavně v Rusku a dalších zemích východní Evropy. Všichni tito výrobci potvrzují, že trhy západní Evropy jsou už naplněny a dále nerostou, ale ve státech střední a východní Evropy očekávají další nárůst prodeje papíru v řádech desítek procent. Zajímavé přitom je, že se dosud všichni hlavní výrobci papíru stále ještě drželi strategie zachovávání určené cenové hladiny pro jednotlivé země, to znamená, že stejný produkt prodávají do různých zemí za různé ceny. Po rozšíření EU letos v květnu ale už nebude žádný problém nakoupit příslušný produkt tam, kde to bude nejvýhodnější, takže můžeme očekávat, že výrobci budou muset tuto strategii změnit a vytvořit tak jednotný evropský trh. Jak rychle k tomu ovšem dojde a jestli to bude ještě v letošním roce, je ovšem otázka.

Co se týká trendů přímo v distribuci papírů, ty se budou i nadále odlišovat podle druhů a konečného využití těchto papírů. Například u kancelářských papírů se stále více projevuje, že není ani tak rozhodující rychlost dodávky v řádu hodin, ale dodání až na přesné místo určení a šíře nabízeného sortimentu. U grafických papírů, kde je v současné době velký převis nabídky, je naopak naprosto rozhodujícím faktorem především rychlost dodávky, 24 hodin už je příliš dlouhá doba. Tiskárny stále více vyžadují dodání přesně určeného množství papíru v co nejkratším čase. To samozřejmě představuje i rozebírání palet, což je při naší šíři nabízeného sortimentu sice dost složité, ale pro udržení stávajících zákazníků a získávání dalších nutné. Největší nárůst odbytu má v současné době naše divize balicích papírů a očekávám, že tento trend bude pokračovat i v tomto roce. Jinak žádnou velkou změnu na tuzemském trhu letos neočekávám, ani v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Všichni velcí evropští hráči v této sféře na něm totiž v současné době už působí, takže žádný významnější pohyb v tomto směru už nelze předpokládat.

 


Ing. Josef Doležal, Norske Skog Czech and Slovak Republic, spol. s r. o.

 1. Rok 2003 podle mého názoru nepřinesl žádný zásadní obrat v zájmu o jednotlivé druhy dřevitých publikačních papírů. Situace v České republice je naší společností hodnocena jako celkem příznivá. Zřetelně se projevuje zájem o odpovídající kvalitu. I přes zvýšenou intenzitu konkurence exotických dodavatelů ze zemí, pro které není naše republika strategickým trhem, nedošlo k poklesu poptávky po žádném z námi produkovaných papírů, což hodnotíme s ohledem na přetrvávající krizi v papírenském průmyslu jako pozitivum.

Do určité míry se zdá, že trh v České republice logicky směřuje k preferenci poměru cena/kvalita.

 1. Rok 2004 by měl představovat určitý zlom ve vývoji na trhu s papírem. Hluboká ekonomická krize v rozhodujících světových oblastech (Západní Evropa, USA, Dálný Východ) se zdá být na ústupu. To bude mít příznivý dopad na spotřebu papíru a tedy i na očekávaný nárůst cen ve 2. pololetí roku 2004. V České republice očekáváme v podstatě příznivý vývoj vzhledem k mnoha důležitým událostem v jejím životě, jakými letos budou:

–         vstup do Evropské unie,

–         MS v hokeji v Praze,

–         ME ve fotbale, kde má ČR reálnou šanci na dobrý výsledek,

–         volby do Senátu, Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev.

Neočekáváme žádné dramatické zlomy ve vývoji poptávky po jednotlivých druzích papíru. Nadále bude jistě pokračovat snaha o používání co nejekonomičtějšího papíru. To však neznamená, že nastane masivní přesun na levné nekvalitní papíry, například ze zemí bývalého Sovětského svazu. Spíš se domnívám, že dojde v určitých případech k přechodu z např. LWC papírů na kvalitní SC papíry, nebo dokonce vylepšené novinové papíry. Zde mám na mysli například letáky různých obchodních řetězců. Zkrátka, k letošnímu roku 2004 přistupujeme v naší společnosti s mírným optimismem.

 


Ing. Marek Juda, OSPAP Velkoobchod papírem, a. s.

 1. V oblasti ofsetových papírů byla situace v loňském roce poměrně stabilní s mírným nárůstem, u bezdřevých natíraných papírů také. Výrazný růst zaznamenaly ale komunikační papíry, tedy papíry pro kopírky a laserové a inkoustové digitální tiskárny. Naproti tomu všeobecně nedobrá ekonomická situace ovlivňovala prodej exkluzivních papírů.
 2. V letošním roce 2004 očekáváme pokračování růstového trendu u komunikačních papírů, zejména rozvoj sektoru digitálního tisku, a mírné oživení prodeje bezdřevých natíraných a ofsetových papírů v závislosti na předpokládaném oživení ekonomiky po vstupu do EU. U křídových papírů bude pokračovat trend příklonu k matným povrchům. Zvýšení DPH na recyklované papíry o 17 % se projeví hlavně u neplátců daně. V těchto případech se jedná zejména o prodej recyklovaných komunikačních papírů státním orgánům a organizacím. Dlouhodobě by měl stoupat i segment balicích a obalových materiálů, a to v přímé závislosti na pokračujícím růstu průmyslové produkce.

 


Petr Spáčil, SMOZA, spol. s r. o.

 1. Vývoj prodeje jednotlivých skupin papírů se podle našich poznatků rok od roku výrazně nemění. Při posuzování prodejních výsledků u různých druhů papíru je ale bezpochyby nutné přihlížet k souhrnným číslům celého trhu v České republice. Hodnocení úspěšnosti prodeje na základě prodejních výsledků je pouze subjektivní a je třeba brát v úvahu právě výše zmíněné celkové hodnoty.

Jako sortimentní skupiny tiskových papírů s určitými náznaky stagnace v prodeji se v roce 2003 projevovaly bezdřevé nenatírané papíry. Tato skutečnost by se dala asi nejlépe zdůvodnit značným přiblížením prodejních cen těchto papírů k bezdřevým natíraným papírům, jež poskytují přece jen výraznější tiskový efekt. Samozřejmě se ale možnost takovéto náhrady týká pouze části tiskových zakázek.

Další skupinou, jejíž prodej se v roce 2003 vyvíjel poměrně příznivě, byly voluminézní papíry. Mimo již dobře zavedené dřevité voluminézní papíry, využívané zejména v knižní produkci, se stále více zvyšovala i spotřeba bezdřevých natíraných papírů s vyšším volumenem.

Zvláštní kategorií jsou speciální grafické papíry, které zaznamenávají v posledních letech pokles prodeje a v současnosti je už trvalou realitou celkově nižší kapacita českého trhu, než tomu bylo v nedávné minulosti. Na tomto místě musím ale poznamenat, že i přes tento negativní trend se nám daří naplňovat naše prodejní představy o této komoditě. Pozitivní trend v prodeji převládá také u samolepicích papírů.

 1. Pokud se ohlédneme zpět, zjistíme, že vývojové trendy ve výrobě papíru a do jisté míry i v jeho prodeji zůstávají po řadu let bez výraznějších změn. To samé bude podle mého názoru následovat rovněž v blízké budoucnosti, tedy i v letošním roce. I přes poměrně dynamický nástup nových technologií v tisku zůstane spotřeba užívaných tiskových papírů poměrně vyrovnaná.

 


Pavel Rozman, UNIPAP, a. s.

 1. Naše společnost se mimo výroby kartonáže ze strojní a vrstvené lepenky a formátování kotoučového papíru v rolích zabývá i prodejem grafických papírů, například ofsetových, novinových bezdřevých hlazených, LWC ofsetových a tabelačních, skládačkových lepenek atd. V průběhu loňského roku jsme ale prodělávali jakýsi přerod, ve kterém budeme pokračovat ještě i letos – chceme se totiž nadále více věnovat logistickým službám a kapacitu zpracování papíru už nebudeme zvyšovat. Náš odbyt papírů byl tedy prováděnými změnami asi trochu ovlivněn, ale mohl bych myslím konstatovat, že u nabízených druhů papíru žádný výrazný nárůst nebo pokles prodeje nenastal. Výjimku tvoří skládačkové lepenky, u nichž došlo, dalo by se říci, k podstatnému zvýšení odbytu.
 2. Podle mého názoru dojde v letošním roce k dalšímu zvýšení poptávky po obalových papírech a dalších materiálech, což signalizovalo už loňské zvýšení prodeje skládačkových lepenek. Obaly totiž při prodeji jakéhokoliv zboží hrají a nadále budou hrát stále důležitější roli, což se ještě výrazněji projeví po našem vstupu do EU. Ještě nedávno se k nám totiž dováželo poměrně velké množství obalů například z Irska nebo dokonce z Taiwanu, ale tato výroba se postupně přesouvá do tuzemských tiskáren, což se nutně bude projevovat i na odbytu obalových materiálů. Bude to samozřejmě znamenat i vyšší požadavky na kvalitu těchto materiálů, aby je bylo možné kvalitně potiskovat a bezproblémově provádět jejich dokončující zpracování, při kterém se například skládačkové lepenky nesmějí lámat. To bude výzvou zejména pro jejich tuzemské výrobce, pokud budou chtít uspět a uplatnit se na našem trhu.

Dále se domnívám, že výrobci papíru a lepenek budou v letošním roce rozhodně vystaveni dalším tlakům ekologického charakteru, neboť ochrana životního prostředí je jednou z priorit Evropské unie, jejímž se staneme členem.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal