Ztraceni mezi znaky aneb Pay Attention To Civilisation

1340

Mluvíte čínsky?“ – každodenní rituál na ulicích, v obchodech, ve vlacích, v klášterech, na vrcholcích posvátných taoistických hor nebo kdekoli jinde. Domorodý tazatel s komplexem velké říše jinou odpověď než kladnou ani neočekává. I když se mu jí však dostane, je – navzdory všemožným odlišnostem – podoben Čechovi ve svém přesvědčení, že bude-li mluvit dost nahlas a pomalu, musí mu cizinec přece porozumět.

 

Ani na latinku není v Číně spoleh. Pokud se s ní vůbec setkáte, pak pouze na produktech textilních společností, které si s ochrannými známkami těžkou hlavu nedělají (Abibas, Billy, Raabook, Nake…), či na přepisech čínských znaků do pinyinu, které většinou cizincům vizuální komunikaci s čínskou realitou nikterak neusnadní. Největšími poklady čínské lingvistické a typografické tvořivosti v rámci latinky jsou však tabulky s varovnými nápisy, které zdobí mnohá veřejná prostranství. U některých takových nápisů se můžeme o významu pouze dohadovat – „Buďte péče na závisení ohně“ (Be care of depending fire) a „Bezpečí potřebující pozornost“ (Safety needing attention) v hotelích, „Předcházejte drtivým zraněním“ (Prevent crushing injuries) s připojeným obrázkem useknutého prstu na dveřích vlaku –, zatímco jiné nápisy jsou jednoznačně srozumitelné: „Cenné. Prosíme, neopomíjejte“ (Valueables. Please, don’t leave aside) a „Vyvarujte se upouštění zboží“ (Beware of dropping goods) na veřejných toaletách či všeobecně platné „Dávejte pozor, aby vás neukradli“ (Be careful not to be stolen).

Veškeré volné plochy ve městech jsou zaplněny písemnými sděleními. Vývěsní štíty obchodů a restaurací, informační tabule, megalomanské svítící billboardy s reklamou na mobilní telefony, přípravky pro vybělení pleti či na rychlé občerstvení společnosti Yonghe, jejíž maskot – až na protažené koutky očí – nápadně připomíná šíleného plukovníka z Kentucky. Tam, kam se nějakým nedopatřením dosud nedostal billboard, napíše aspoň kdosi ručně sdělení na zeď či na vlající cár papíru. Přes všechny komerční vlivy euroamerické civilizace však čínské ženy za ranního rozbřesku i nadále cvičí, pionýrky odpoledne pouštějí draky, důchodci večer hromadně tančí a chromí žebráci v noci spí pod obřími stranickými hesly na náměstích či v podchodech. Ani sedmadvacet let po své smrti nemizí Mao z kulturního povědomí společnosti a jeho portrét vévodí nejen domácím oltáříkům, ale i úřadům a institucím a zcela absurdně též mnoha historickým památkám, které se navzdory veškeré dobré vůli Rudých gard přece jen dochovaly.

 

Propaganda ovšem vrchovatou měrou naplňuje i média. Sledování čínské televize v době stranických výročí navozuje pocit dobrodružné cesty strojem času, ze které však obyvatele postkomunistické země jímá úzkost. Opravdovým spojencem cizince ztraceného ve změti znaků a jazyka je anglicky vysílaný televizní kanál CCTV 9 a zvláště pak pořad Around China, připomínající teleshoppingový teror Horsta Fuchse. (Číňan: „Ano, toto je opravdu největší jezero na světě.“ Turistka: „A říkáš, že voda je v něm tak čistá, že by se dala pít?“ Číňan: „Ano, přesně tak…“ předstírá pití vody z dlaní.) Všudypřítomné továrny, které chrlí tuny kalu všech barev spektra do horských říček, si s Kjótským protokolem jistě nikdy hlavu lámat nebudou.

I když bez výjimky ctíte základní kulturně-antropologické poučky typu jiný kraj jiný mrav, na některé zážitky prostě nejste nikdy dost připraveni. Přehlídka vizuálních, zvukových i pachových efektů doprovázejících lidskou existenci je jedním z nejsilnějších zážitků, který může Čína poskytnout. Stejnou silou jako neuvěřitelné toaletní a plivací historky se však naštěstí člověku vryje do paměti i temný proud rozvodněné řeky Li, nekonečné cesty vlakem, jejichž atmosféra připomíná třicetihodinový polední klid na škole v přírodě, setkání s mistrem kaligrafem či s pandím výrostkem zalezlým do kupky bambusu, nebo pohled na mnicha v lámaistickém chrámu, který v paprsku nadpozemského světla studuje sportovní rubriku novin.